Izvēlne
.

Marts – sociālā darba mēnesis! 16. marts - Vispasaules sociālā darba diena!

iesūtīts: 2021.03.15 20:56
Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, bet marta trešā otrdiena – kā starptautiskā sociālā darba diena. Sociālais darbs ir par cilvēka cieņu un vērtību, par vienlīdzību un taisnīgumu, par pašnoteikšanās atbalstīšanu un iespēju radīšanu.

Šis ir laiks, kad īpaši varam lepoties ar savu profesiju un justies vienoti tajā, ko darām. Lai popularizētu sociālā darba nozīmi un specifiku, liels akcents jāliek uz sabiedrības informēšanu.

Sociālā darba pamatā ir cilvēks, un katrs cilvēks ir vērtība. Katrs palīdzības meklētājs sociālajam darbiniekam ir jauns izaicinājums un pieredze, un katram individuāli jācenšas pielāgot sociālā darba metodes un palīdzība, kura sniedz vislabāko rezultātu. Gandarījumu mums sniedz ikviena situācija, kurā izdodas palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Šis darbs ir nemitīga sevis pilnveidošana, kas ietver gan apmācības, gan sadarbību ar citiem profesionāļiem.

Šobrīd, kad Pasaule, Latvija, arī Madonas novads, piedzīvo jaunus, iepriekš nebijušus izaicinājumus, sociālā darba profesijas loma - rūpes par sabiedrības labklājību ir īpaši nozīmīga. Sociālie darbinieki ir adaptējušies jaunajiem apstākļiem un turpina aktīvi iesaistīties problēmsituāciju izvērtēšanā un palīdzības sniegšanā. Īpaša uzmanība un atbalsts tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, kurās ir augsts apdraudējuma risks, kā arī citām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, to vidū senioriem un personām ar īpašām vajadzībām. 

Es lepojos ar mūsu dienesta profesionālo komandu un vēlos pateikt PALDIES savām sociālā darba kolēģēm par darbu! Ir liels gandarījums būt ar Jums ikdienā un mūsu profesijas svētku mēnesī!
 

"Vieni mēs varam darīt tik maz. Kopā mēs varam paveikt tik daudz."/Helēna Kellere/ Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vārdā saku:

PALDIES un sveiciens sociālā darba mēnesī pakalpojumu sniedzējiem – visiem četriem (Barkavas, Dzelzavas, Ļaudonas, Mārcienas) pansionātu un Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centra "Ozoli" darbiniekiem.

PALDIES sociālā dienesta lielākajiem sadarbības un pakalpojumu sniedzēju partneriem – biedrībām: "Latvijas Sarkanais krusts", "Latvijas Samariešu apvienībai", "Mēs saviem bērniem"; LELB Diakonijas Dienas un aprūpes centram "Baltā ūdensroze" un visiem sociālo pakalpojumu – terapiju sniedzējiem.

Sociālās jomas ikdiena un attīstība nav iedomājama bez visu ieinteresēto pušu sadarbības un virzības uz kopīgu mērķu sasniegšanu, kur centrā ir cilvēks. PALDIES par sociālā darba stiprināšanu Madonas novada Domes vadībai, sociālo un veselības jautājumu komitejai, Madonas pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem ar savu komandu.


Šī gada Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir “Es esmu, jo Mēs esam” - koncepts un filozofija, kas atspoguļo sociālā darba perspektīvu – cilvēka un globālās vides savstarpējo saikni. Aicinu sociālos darbiniekus un nevalstiskās organizācijas būt aktīviem gan Vispasaules sociālā darba dienā (16.03.2021.), gan arī visu marta mēnesi un, izmantojot virtuālās komunikācijas iespējas (iestādes vai organizācijas interneta vietnes vai Facebook lapas, pašvaldības mājaslapu, vietējos laikrakstus vai televīziju), dalīties ar saviem pozitīvajiem sociālā darba stāstiem.


Madonas novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītāja p.i. ILZE FĀRNESTE

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums