Izvēlne

Par sociālo darbu ārkārtējas situācijas laikā!

iesūtīts: 2020.12.18 10:54
Šajā gadā valstī notiek globāli notikumi, kuri ir likuši adaptēties arī sociālajam dienestam, sociālajam darbam. Kāds tad ir sociālais darbs ārkārtējos apstākļos un kādas ir sociālā darba iespējas un risinājumi? Sociālais dienests savu darbu turpina, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests informē par šā brīža aktuālajām iespējām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus:

1.     Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36.punktu, trūcīgas, maznodrošinātas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtas situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām un no jauna papīra formāta izziņas nav jāizsniedz. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem. Arī piešķirtie pabalsti un citi atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai, saglabājas.

Protams pastāv iespēja iesniegt visus dokumentus, lai izvērtētu ienākumus un piešķirt atbilstošu statusu uz likumā noteikto periodu. Klientiem iepriekš jāpiesakās, lai nokārtotu dokumentus. Iesniegumu un citu dokumentu iesniegšanu aicinām izmantot pasta kastītes, kas atrodas gan pie ieejas Sociālajā dienestā Madonā, Parka ielā 4, gan attālinātajos klientu pieņemšanas vietās pagastos.

Savukārt ģimene (persona), kurai pirmreizēji nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusam vai krīzes situācijā, sociālajā dienestā vēršas attālināti, kur dienests aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās pieejamo informāciju un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu, sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai par atbalstu krīzes situācijā.

2.     Par krīzes pabalstu ārkārtas situācijā.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk-Dienests) informē, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteikts, ka dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes  beigām.

 Dienests piešķir ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā ar ārkārtas situāciju tai ir iestājušies apstākļi, kurā tai vairs nav iespējams izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, un ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtas situācijas radītās sekas.

Krīze ārkārtas situācijas kontekstā nenozīmē tikai saslimšanu ar Covid-19, nonākšanu karantīnā vai pašizolāciju. Krīzes galvenās pazīmes:

 • mājsaimniecības ienākumu būtiska samazināšanās vai pilnīga zaudēšana salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ārkārtas situācijas iestāšanās,
 • nespēja šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības.

Mājsaimniecības pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (atsūta elektroniski, ievieto pasta kastītē), kurā persona apliecina, ka:

 • ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu,
 • nesaņem bezdarbnieka pabalstu,
 • nesaņem atbalstu par dīkstāvi.

3.     Pārējā sociālā palīdzība

Sociālais dienests turpina sniegt sociālo palīdzību pamatojoties uz diviem saistošajiem noteikumiem Nr. 15 ’’Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem’’ un  Nr.16 ’’Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”. Dienests informē, ka esam ierobežojuši klientu apkalpošanu klātienē, tāpēc lūdzu, Madonas pilsētas iedzīvotāji sazināties ar sociālo dienestu pa tālruni 64807292, pagastu administratīvā teritorijā dzīvojošiem sazināties ar savas administratīvās teritorijas apkalpojošo sociālo darbinieku.

4.     Par sociālajiem pakalpojumiem

Dienests turpina Madonas novada iedzīvotājiem sniegt sociālos pakalpojumus arī ārkārtas situācijā, pamatojoties uz Saistošajiem noteikumiem Nr.11 Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā un ar to kārtību var iepazīties Madonas mājas lapā – www.madona.lv un saņemt skaidrojumus telefoniski pie  sociālajiem darbiniekiem.

Pašvaldībā notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) projektu ietvaros saņemtu sociālos pakalpojumus bērni un jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri ir izvērtēti. DI projekta ietvaros bērni un jaunieši, arī viņu likumiskie pārstāvju saņem atbalsta plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus. Turpinās intensīvs profesionāļu komandas darbs pie infrastruktūras attīstības DI plāna izstrādes, kas ietver septiņus jaunus pakalpojumus. Jāatzīst, ka ar šī projekta ieviešanu Madonas novada iedzīvotāji saņems kvalitatīvus pakalpojumus.

Ņemot vērā Labklājības ministrijas vadlīnijas sociālo dienestu darbam ārkārtas situācijā, kur ministrija aicina visām pašvaldībām ierobežot klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmuma situācijas, aicinu Madonas novada iedzīvotājus būt saprotošiem un noteikti sazināties ar sociālo dienesta darbiniekiem pa tālruni – Madonas pilsētas iedzīvotājiem par sociālo palīdzību – 64807292, par sociālo aprūpi un rehabilitāciju – 64807296 un pagastu teritorijā dzīvojošajiem sazināties ar savas teritorijas apkalpojošo sociālo darbinieku, skatīt kontaktus ŠEIT.


5. Par pašvaldības nodrošinātu pašizolācijas iespēju novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem

Lai sniegtu atbalstu Madonas novada  iedzīvotājiem COVID-19 izplatības laikā, ar š.g. 9. novembri tiek nodrošināta Madonas novada pašvaldības iedzīvotājiem iespēja veikt pašizolāciju sekojošā adresē: “Ošupes pamatskola”, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4830.

Personu grupas, kas drīkst izmantot pašvaldības nodrošinātus pašizolācijas pasākumus, ir:

 • Madonas novadā deklarētās personas, kas ir atgriezušās no ārzemēm un tām ir obligāti jāievēro pašizolācija;
 • Madonas novadā deklarētās personas, kas ir klasificētas kā saslimušā kontaktpersonas un SPKC tām ir noteicis pašizolāciju;
 • Madonas novadā deklarētās personas, kas atbilst gadījumam, kad jāīsteno īslaicīga bērna aprūpe vecāku ārstēšanas laikā no Covid-19, ko nodrošina bērna aprūpētājs pamatojoties uz bāriņtiesas un SPKC atzinumu.

Personu pieteikšanās administrēšanu uz pašvaldības nodrošinātu pašizolācijas pakalpojumu saņemšanu veic Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, bet Ošupes pagasta pārvaldei nodrošināt praktisko darbību pašizolācijas pakalpojuma sniegšanā.

Pašvaldības nodrošinātais pašizolācijas pakalpojums ietver:

 • Atsevišķu istabu vienai personai ar gultu, gultas veļu, nakts skapīti, krēslu, pakaramo virsdrēbēm. Istabiņā pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis un sejas maskas.
 • Koplietošanas sanitāros mezglus – tualeti un dušu.
 • Bezmaksas WI-FI
 • Ierobežotu, iežogotu teritoriju. Personai iespēja ierasties ar  personīgo transportu un atstāt to norādītajā vietā uz pašizolācijas laiku.
 • Pašizolācijas laikā iespējams saņemt no pašvaldības ēdināšanas pakalpojumu, kura izmaksas, ieskaitot piegādi, ir 7 eiro dienā vienai personai. 

6. Par kārtību rīcībai, kad vecāks saslimis ar Covid-19 infekciju un ir nepieciešama aprūpe bērnam.

Situācijā,  kad  Madonas novada pašvaldībā vecāks ir saslimis  ar Covid-19 infekciju  un ir nepieciešams nodrošināt  bērna aprūpi drošos apstākļos, rīkojoties saskaņā ar Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām - bērnu īslaicīgai aprūpei (izmitināšanai) pielāgotas telpas Jaunatnes iela 3, Liezērē, Madonas novadā.

Pakalpojumu pēc vajadzības nodrošina BJAAC “Ozoli” (vadītāja S.Pabērza) sadarbībā ar Madonas novada bāriņtiesu (vadītāja I.Lediņa), Madonas novada sociālo dienestu (vadītājs G.Riekstiņš) un Liezēres pagasta pārvaldi (vadītājs A.Vāvere).

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai Madonas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Izdevumi (samaksa personālam, aprīkojums, materiāli, komunālie pakalpojumi) tiks segti no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.


ATGĀDINĀM: Covid-19 izplatības izraisītās ārkārtējās situācijas laikā vienuviet visa aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19 pieejama vietnē www.covid19.gov.lv, taču nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345. 
 

Informāciju sagatavoja: Ilze Fārneste

Madonas novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums