Atsāk sniegt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā

iesūtīts: 2020.11.06 15:46
Š.g. 5. novembrī Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”. Saskaņā ar tiem atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai (pārtikas paka vai naudas pabalsts) pašlaik tiek nodrošināts 7.-12.kl. skolēnu ģimenēm. Atbalsts attiecas gan uz Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem skolēniem, gan tiem skolēniem, kuri mācās novada vispārējās izglītības iestādēs (t.sk. privātajā izglītības iestādē), bet deklarēti citur. Atbalsta apjoms – 20,00 eiro mēnesī jeb 5,00 eiro nedēļā.

Saistošie noteikumi paredz atbalsta veidus – pārtikas pakas vai naudas pabalstu, to apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

“Lai arī Latvijas Republikā nav izsludināta ārkārtējā situācija, tiek pastiprināti epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tādēļ būtiski sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai situācijā, kad izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās attālināti.

Pieņemot saistošos noteikumus, tiek noteikta kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sniedz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem laikā, kad izglītības ieguves procesu sakarā ar Covid-19 izplatību īsteno attālināti. Pašvaldība ar saistošo noteikumu palīdzību paredz atbalsta sniegšanu izglītojamajiem pārtikas paku vai naudas pabalsta veidā”, uzsver Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja vietniece Sarmīte Jansone.  

“Šādu atbalsta mehānismu Madonas novada pašvaldības dome akceptēja jau šā gada aprīlī, kad attālinātais mācību process ietekmēja katru ģimeni, kurā ir skolēns. Šobrīd situācija ir līdzīga un, rūpēs par novada iedzīvotājiem, turpinām sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai situācijā, kad izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās attālināti,” saistošo noteikumu pieņemšanas nozīmi komentē Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

 Lai saņemtu ēdināšanas atbalstu, izglītojamo likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam izglītojamajam  līdz 10. novembrim ir jāiesniedz  pieteikums, izvēloties vienu no pieteikuma formām:

1)       Google programmas pieteikuma anketa, izmantojot izglītības iestādei nosūtīto autorizācijas kodu;

2)       Saistošo noteikumu pielikumā pievienotā veidlapa, kura jānosūta pa pastu vai elektroniski uz pieteikuma formā norādīto adresi Pieteikuma veidlapa

Saistošie noteikumi piemērojami ar 2020. gada 26. oktobri.

Pārtikas pakas par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim izsniedz, ja pieteikums atbalstam Pašvaldībā saņemts līdz 2020. gada 10. novembrim. Ja pieteikums saņemts pēc minētā termiņa, pārtikas pakas par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim izsniedz kopā ar pārtikas pakām par nākamo periodu.

Naudas pabalstu par periodu no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 30. oktobrim izmaksā kopā ar naudas pabalstu par 2020. gada novembri.

Atgādinām, Madonas novada pašvaldības dome arī š.g. 3. aprīlī nolēma noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un mācās Madonas novada vai citas pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, privātās izglītības iestādēs, kā arī citās pašvaldības deklarētajiem izglītojamajiem, ja viņi mācās Madonas novadā esošā izglītības iestādē. Atbalsts tika nodrošināts no 2020. gada 1. aprīļa līdz attālinātā mācību procesa noslēgumam.

Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists sadarbībā ar Izglītības nodaļu

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika