Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" īstenošanu

iesūtīts: 2020.11.04 19:39
Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/041“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” īstenošanu.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 814607.00 EUR, attiecināmās izmaksas 814607.00 EUR no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 692415.95 EUR jeb 85%, valsts budžeta dotācija 30547.76 EUR jeb 3,75%, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 91643.29 EUR jeb 11.25%.

Projekta mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Madonas novada pašvaldībā. Radīt deinstucionalizācijas mērķgrupām - bērniem BSAC (ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 g.v.), bērniem ar FT (funkcionālajiem traucējumiem), personām ar GRT(garīga rakstura traucējumiem) iespējas pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā Madonas novadā.

Lai sasniegtu DI plāna mērķi, tiek izvirzīti četri galvenie uzdevumi:

 1. Preventīvais sociālais darbs ar DI mērķa grupām;
 2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide un attīstība;
 3. Vispārējo pakalpojumu pieejamības veicināšana DI mērķgrupām;
 4. Sabiedrības informēšana, izglītošana un iesaiste DI mērķgrupu integrēšanā.

Līdz ar to deinstucionalizācijas procesam ir jāietver sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu(SBSP) attīstīšana, vispārējo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, kā arī pāreja no institucionālas vides uz atbalstītu dzīvi sabiedrībā. 

Plānotie rezultāti:

 1. jauna kotedžas tipa ēka Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar normatīviem atbilstošām 6 vietām;
 2. līvānu tipa ēkā –Zaļā iela 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā jauniešu mājas pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 8 vietas;
 3. Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 13 vietas;
 4. Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ar iespēju sniegt pakalpojumu 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
 5. Parka ielā 4, Madonā , Madonas novadā Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot normatīviem atbilstošas 5 vietas;
 6. Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā , Madonas novadā grupu dzīvokļa pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 14 vietas;
 7. Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 22 vietas.

Projekta īstenošanas termiņš  līdz 31.12.2022.

Projekta ietvaros izstrādāti  būvprojekti 4 infrastruktūras objektiem: 

 • “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”,
 • “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, 
 • “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, 
 • “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.

Šobrīd notiek iepirkumu procedūra būvdarbiem “Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”.

Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece

Madonas novada pašvaldības

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums