Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem

iesūtīts: 2017.06.20 16:30
Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” (9.2.4.2/16/I/092) īstenošanu.

Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 300 445,00 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 255 378,25 euro un valsts budžeta finansējums – 45 066,75 euro. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots trīs gadus, t.i. no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Pasākumos var piedalīties, ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros Madonas novada iedzīvotājiem tiks piedāvāti bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi, lai sekmētu iedzīvotāju veselības paradumu maiņu.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Pensionāru konference.
 • Veselības nedēļa izglītības iestādēs.
 • Veselības nedēļa pagastos un pilsētā.
 • Deju un kustību nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
 • Nodarbības grūtniecēm.
 • Veselības veicināšanas dienas nometnes skolēnu brīvlaikos.
 • Lekciju kurss par sirds slimību un onkoloģijas profilakses pasākumiem un garīgās veselības veicināšanu.
 • Lekciju kurss par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā.
 • Orientēšanās Madonā un novada pagastos.
 • Ārpustelpu nodarbības – skriešana, nūjošana, riteņbraukšana.
 • Veselīga uztura pagatavošanas meistarklases.
 • Vispārējo veselību veicinošas vingrošanas nodarbības pilsētā un pagastos.
 • Veselības veicināšanas nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem;   

Ar projekta darba plānu 2017.gadam var iepazīties šeit.Informāciju sagatavoja: Klinta Galeja

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
Tālr.: +371 29360277 

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »