MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2020

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2020. sēdes lēmumu Nr.246 (protokols Nr.13; 11.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2020.

Konkursa mērķi: veicināt mūžizglītības iespējas Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

  1. Sekmēt Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju profesionālo kompetenču attīstību.
  2. Veicināt pieaugušo izglītības pieejamības novadā.
  3. Veicināt paaudžu sadarbību un kultūras mantojuma nodošanu.

Projekta iesniegšanas termiņš –  2020.gada 12.augusts, plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.).

Rezultātu paziņošanas termiņš –  Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 25.08.2020.

Projekta ieviešanas termiņš -  no 01.09.2020. līdz 16.11.2020.


Nolikums
Veidlapa
‌Saturiskā atskaite
‌Finanšu atskaite

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste 

Vivita Vecozola

64860071;  

26378836

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2018

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2018. sēdes lēmumu Nr.74 (protokols Nr.3; 34.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2018.

Konkursa mērķi:

Sekmēt mūžizglītības nozīmi sabiedrībā, īstenojot izglītības programmas, kas nodrošinātu pārmaiņas sabiedrībā un personiskās vajadzības.

Konkursa prioritātes:

  1. Izglītojamo apzinātas mācīšanās, individuālo kompetenču agrīnas mērķtiecīgas attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstu karjeras izglītībā, iekļaujošā izglītībā un darbā ar talantīgiem bērniem.
  2. Latvijas simtgades kontekstā bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanās, pilsoniskās atbildības un līdzdalības veicināšana.
  3. Izglītbas iestādēs izpratnes veidošana par skolotāju darbu komandā/ sadarbības grupā, panākot reālu mācīšanās pieejas maiņu.
  4. Pieaugušo izglītības pieejamības novadā veicināšana.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 29.marts, plkst.1500 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 13.04.2018.

Projekta ieviešanas termiņš - no 20.04.2018. līdz 15.11.2018.


Piešķirtais finansējums 
Atskaišu plāns

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860571

Iesūtīts 05.03.2018lasīt tālāk »

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2017

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 21.03.2017. sēdes lēmumu Nr.114 (protokols Nr.6; 22.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2017.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību izglītības kvalitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

Īstenojot „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas”, stiprināt vērtību dimensiju izglītībā – sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm attīstīt bērnu izpratni par vērtībām un tikumiem, morālo spriestspēju, kritisko domāšanu, atbildīgu attieksmi un rīcībspēju.

Projekta iesniegšanas termiņš – 20.04.2017., plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 08.05.2017.

Projekta ieviešanas termiņš - no 15.05.2017. līdz 20.11.2017.


Piešķirtais finansējums
Atskaišu plāns 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860570

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2016

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr.82 (protokols Nr.4; 26.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2016.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves aktivitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

Drošas un attīstošas vides nodrošināšana Madonas novada izglītības iestādēs

Izglītības programmas vecākiem, kuru bērniem izstrādāti uzvedības sociālās korekcijas plāni.

Projekta iesniegšanas termiņš – 21.03.2016., plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 04.04.2016.

Projekta ieviešanas termiņš - no 01.04.2016. līdz 30.11.2016.

 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste                V.Vecozola


Piešķirtais finansējums

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2015

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 17.03.2015. sēdes lēmumu Nr.129 (protokols Nr.6; 21.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2015.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves aktivitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

  • Drošas un attīstošas vides nodrošināšana Madonas novada izglītības iestādēs
  • Izglītības programmas vecākiem, kuru bērniem izstrādāti uzvedības sociālās korekcijas plāni.

Projekta iesniegšanas termiņš – 17.04.2015., plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 01.05.2015.

Projekta ieviešanas termiņš - no 05.05.2015. līdz 30.11.2015.

Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste    
V.Vecozola


Piešķirtais finansējums      

Izglītības programmu projektu konkurss – 2014.

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 18.02.2014. sēdes lēmumu Nr.86 (protokols Nr.4; 24.p.), izsludina Izglītības programmu projektu konkursu - 2014.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves kvalitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

·       Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

·       Nodarbinātības veicināšana Madonas novadā (apmācības uzņēmējdarbības uzsākšanai, cilvēkresursu kapacitātes celšanai).

Projekta iesniegšanas termiņš – 14.03.2014., plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 28.03.2014.
Projekta ieviešanas termiņš - no 01.04.2014. līdz 28.11.2014.

Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste 
V.Vecozola

Izglītības programmu projektu konkurss – 2013.

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »