Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Inese Bože 17.09.2019 23:05
labdien. gribētu uzzināt kautko vairāk par domes darbinieku lidojumu uz Franciju. ar kādu mērķi brau[…]ca? ko tur pētīja izpildirektors, viņa sieva!!! un juriste? ko apmekēja un kādā valodā sarunajās biznes darīju tikšnās reizē? vai viņi iesniedz atskaiti par šo braucienu? kur mājas lapā ar to var iepazīties? par domes darbinieku vizināšanos puzdienās ar darba mašīnām- regukāri pie Azaida stāv ašvaldības mašīna ar logā uzlīmi (caurspīdīgu) ar kuru pārvietokjas ģimenīte pusdienās.kauns!!! Es vispār ieteiktu visas domes mašīnas aplīmēt ar uzlīmēm lai var saprats un atšķirt kur domes darbinieki izmanto privātās mašīnas. nau jau pirmā un vienīgā reize.
Āris Vilšķērsts Madonas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. 18.09.2019 20:57
Pamatojoties uz Kulēnas (Coulaines) pašvaldības Francijā un bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu pašvaldību starpā 2011.gda 18.maijā noslēgtajā starppašvaldību sadarbības līgumā noteikto, laikā n[…]o 11.09.2019. līdz 16.09.2019. (ieskaitot laiku ceļā) notika bijušo Madonas rajona teritoriju pārstāvošo novadu (šoreiz Cesvaines, Ērgļu, Madonas un Varakļānu novada) kopējas delegācijas, kā arī Kulēnas – Madonas draudzības biedrības ielūgto personu brauciens uz Kulēnas pašvaldību Francijā. Šādi braucieni tiek organizēti katru otro gadu, tāpat kā franču puses braucieni uz Madonu un apkārtējiem novadiem. Sadarbības mērķi un uzdevumi ir izklāstīti minētajā starppašvaldību sadarbības līgumā. Ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā sadaļā par ārzemju sadarbību. Iesaistītās pašvaldības delegācijas sastāvā iespēju robežās iekļauj tādus darbiniekus, kas vēl nav apmeklējuši Kulēnu. Kulēnas puse tiek informēta par delegācijas dalībnieku pašvaldībās ieņemamajiem amatiem, lai vizītes programmā varētu iekļaut vai nu atbilstošu objektu apmeklējumu, vai sagatavotu informāciju par attiecīgās nozares aktualitātēm un risinājumiem Kulēnas pašvaldībā. Šajā reizē tika apmeklēta jaunuzceltā skola, pārrunāti gan mācību procesa organizācijas, gan ēdināšanas un tās finansēšanas jautājumi. Tāpat bija iespēja apmeklēt ļoti plašu uzņēmējdarbības dienu izstādi. Tika arī norunāts nākamajā vizītē uzsvaru likt uz sociālo jautājumu risinājumiem, delegācijā iekļaujot šīs nozares speciālistus. Kā saziņas valoda individuālos kontaktos tiek izmantota vācu vai angļu valoda, bet pārējā laikā saziņu nodrošina delegācijas sastāvā iekļautais tulks. Par darba automašīnu izmantošanu – pašvaldības darbiniekiem, tāpat kā jebkuram strādājošajam, ir tiesības uz laiku pusdienu ieturēšanai, bet bieži vien šis laiks ir ļoti ierobežots. Līdz ar to, zaudējums no tā, ka darbinieks līdz ēdnīcai, kur var netālu un ātri paēst, aizbrauc ar darba mašīnu, noteikti ir mazāks par zaudējumu no tā, ka šis darbinieks laikus nenokļūst tajā mūsu plašā novada vietā, kur viņam ir noteiktā brīdī jābūt un jāveic savs darbs.
Skolēna Mamma 12.09.2019 13:44
Labdien!Mani,un ne tikai mani uztrauc neesošas gājēju pārejas krustojumā pie kultūras nama.Es domāju[…],ka ir skaidri zināms kas tas ir par krustojumu!Bērniem jāiet uz mūzikas skolu,autoostu,bibliotēku,muzeju,no rīta uz skolu,bet nav iespējas tikt droši pāri ceļam!!!Vai tiešām jānotiek kādai nelaimei,lai tur būtu gājēju pārejas no visām pusēm?Kāpēc citas kaimiņu novadu pilsētās gājēju pārejas ir tur kur tās ir nepieciešamas!!!Aizbrauciet uz Jēkabpili,Gulbeni,Alūksni...Gaidu atbildi!!!
Edgars Gailums Attīstības nodaļas ceļu inženieris 08.10.2019 15:34
Labdien! 2012. gadā Madonas novada pašvaldība plānoja uzlabot gājēju pārejas drošību Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā. Tāpat bija plānots izveidot jaunu gājēju pāreju Raiņa un Skolas ielas krustojum[…]ā pie Kultūras nama. Saskaņā ar likumu par autoceļiem, kas nosaka, ka jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāsaskaņo ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Madonas novada pašvaldība 2012.gadā sazinājās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai noskaidrotu šīs institūcijas viedokli par gājēju pārejas uzlabošanu Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā un jaunas gājēju pārejas izveidošanu Raiņa un Skolas ielas krustojumā. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 30.10.2012. vēstulē Nr. 4.5.7.-290 norādīja, ka nav iebildumu pret gājēju pārejas labiekārtošanu Raiņa un Valdemāra bulvāra krustojumā, savukārt Raiņa un Skolas ielas krustojumā gājēju pāreju izvietot neieteica, jo Raiņa ielas garenslīpums ir ļoti liels un, braucot no Cēsu puses, krustojums no labās puses nav pārredzams, kā arī gājēju pāreju pārsvarā izmantos bērni, kas pārvietojas ar lielāku ātrumu un ir daudz neuzmanīgāki nekā pieaugušie cilvēki. Bieži vien gājēji, šķērsojot ielu pār gājēju pāreju, nepārliecinās par satiksmes drošību, uzskatot, ka gājējiem ir priekšroka, līdz ar to radot bīstamas situācijas. Arī ceļu satiksmes negadījumi, kas saistīti ar automašīnu un gājēju sadursmēm, visbiežāk, notiek tieši uz gājēju pārejām. Šķērsojot ielu vietās, kur nav gājēju pāreja, cilvēks ir daudz uzmanīgāks, piesardzīgāks un pārliecinās par satiksmes drošību. Tas nozīmē, ka nepamatoti ierīkota gājēju pārejas nevis uzlabo, bet tieši otrādi – pasliktina satiksmes drošību. Ņemot vērā VAS “Latvijas Valsts ceļi” viedokli, 2012.gadā tika labiekārtota gājēju pāreja Raiņa ielas un Valdemāra bulvāra krustojumā, bet gājēju pāreja Raiņa un Skolas ielas krustojumā netika ierīkota. Bez VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinājuma un saskaņošanas gājēju pāreju izveidot nedrīkst, līdz ar to Madonas novada pašvaldība neierīkos gājēju pāreju Raiņa un Skolas ielas krustojumā.
Guntis Ābeltiņš 12.09.2019 12:48
Sakiet, kas tas par murgu notiek Madonas centrā starp Konzumu un Drogām? Kas tās par suņu būdām tiek[…] celtas pilsētas vidū? Vai tiešām tas notiek ar domes ziņu??? Vietā, kur būtu jābūt soliņiem, glītam vides objektam, vai stateniskajai puķu dobei tagad būs koka būda? Uz ko ejam tālāk? Kādi vēl šedevri sagaidāmi? Konzumā ir brīvas telpas, kāpēc savu tirdzniecību nevar pārnest uz siltām un mājīgām telpām, kur ērti arī pircējiem???
Jānis Vilcāns Madonas novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors 11.10.2019 11:29
Labdien! Zemes gabala īpašnieks SIA ,,Zemkalni” uzaicināts līdz š.g. 18.oktobrim ierasties Madonas novada pašvaldības būvvaldē un sniegt rakstisku skaidrojumu par patvaļīgu būvniecību - tirdzniecības kioska no[…]vietošanu.
neizpratnes jautājums 11.09.2019 16:25
Kā tie aktīvie iedzīvotāji zināja, ka būs tāds projekts par siltumapgādes pieslēgšanu privātmājām???[…] Izskatās, ka zināja tie kam sakari ir Pašvaldībā vai Siltumtīklos. Pieslēgtas tiek pārsvarā tiem iedzīvotājiem kas strādā Pašvaldībā vai tās uzņēmumos un to tuvākajiem kaimiņiem. Tātad ir izredzētie!!! Šeit darbs būtu "Bez Tabu"
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 17.09.2019 15:47
2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pa[…]švaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums” aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Protams, katrā no ielām vismaz viens mājas īpašnieks uzņēmās iniciatīvu aptaujāt savus kaimiņus. Iedzīvotāju iniciatīva tika uzsākta ar mērķi lūgt vismaz daļēju Madonas novada pašvaldības finansējumu siltumtrases atzaru izbūvei, pārējos izdevumus apņēmās segt paši iedzīvotāji. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. 2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansētā projekta izstrādē. Laikā, kad tika sniegti pirmie iesniegumi un šāda iniciatīva vispār uzsākta, nekas nebija zināms par iespējamu ES līdzfinansētu projektu. SIA “Madonas Siltums” regulāri piesakās kādas privātmājas īpašnieks, par kura finanšu līdzekļiem tiek arī izbūvēts siltumtrases atzars un siltummezgls, ja vien tas ir tehniski iespējams. Cerēsim, ka nākamajā plānošanas periodā ES projekti turpināsies. Šis bija pirmais šāda veida projekts. Sekosim līdzi ES projektu uzsaukumiem.
dace gunate 07.09.2019 17:33
labdien,sakiet ludzu kapec madonas domes darbinieki izmanto savus darba auto privatizbraucieniem? un[…] kapec nav sava darba laika uz vietas
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 10.09.2019 09:38
Labdien! Jūsu jautājums ir vispārināts. Ja iespējams, miniet precīzus darbiniekus, savus pierādījumus un aizdomas, lai mēs varētu sagatavot konkrētu atbildi. Žēl, ka Jūsu norādītais e-pasts nav patiess, neizd[…]evās ar Jums sazināties. Varat rakstīt personīgi man uz e-pastu: ilze.riekstina@madona.lv
Jānis Liepiņš 02.09.2019 21:21
Jautājums Kalsnavas pārvaldniekam-Vai tiešām Kalsnavā beidzot likvidēti krutku un cigarešu tirgoņi k[…]a policistam vairs katru dienu nav jāsēž pagastā???Cik tika dzirdēts tad pirms gada pīpējošie simtnieki pie viena Jāņa centrā gāja "iepirkties",vai TIEŠĀM šogad ir gājis uz labo pusi???
Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs 09.09.2019 11:27
Labdien! Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju Kalsnavas pagasta teritorijā ir iesaistīta Valsts policija, kas ar šo jautājumu jau nodarbojas.
Jautātāja! Jautātāja 30.08.2019 08:59
Pēc kādiem kritērijiem tika atlasītas ielas, kuru iedzīvotāji kļuva par izredzētajiem, lai pieslēgto[…]s pilsētas siltumtrasei. Saprotama ir Valmieras ieal, bet Ziedu, Lazdu, u.t.t.
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 02.09.2019 12:25
2016. un 2017.gadā grupa aktīvu Madonas iedzīvotāju apvienojās un vērsās Madonas novada pašvaldībā ar iniciatīvu par savu māju pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas. Ne Madonas novada pa[…]švaldība, ne arī SIA “Madonas Siltums" aptauju par potenciālajiem klientiem, kuri vēlētos pieslēgties apkurei, neveica. Tā bija tikai pašu iedzīvotāju iniciatīva. Taču finansējuma trūkuma dēļ, šī iniciatīva netika tālāk virzīta. 2018.gadā ar Madonas novada pašvaldības domes akceptu šie jau iesniegtie Madonas iedzīvotāju iesniegumi tika izmantoti ES līdzfinansēta projekta izstrādē. Tā ka šajā projektā ar īpašu atlasi vai izredzētību nav nekāda sakara, tie, kas pirmie pieteicās un gaidīja 3 gadus, arī ir iekļauti projektā.
BAIBA A. 28.08.2019 19:53
Labdien! Sakiet lūdzu vai esiet informēti, ka pilsētas vidusskolā ir prusaki. Vai tiek, kas darīts? […]Tūlīt sākusies skolas gaitas un mani kā vecākam tas rada negatīvās emocijas... Gaidīšu atbildi.
Inese Strode Madonas pilsētas vidusskolas direktore 04.09.2019 12:08
Labdien! Vēlot veiksmīgu mācību gadu, informēju, ka skolas telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši higiēnas prasībām izglītības iestādēm. Skolas vasaras brīvlaikā notika apjomīga inventāra un mēbeļu pārvietošan[…]a starp ēkām, tāpēc 30.augustā sertificēts darbinieks veica skolas telpu dezinsekciju.
Ginta Ginta 27.08.2019 13:58
Labdien, vēlos zināt, kāpēc vides objekts Praulienas pagastā Vēja stabules ir nepabeigts, nesakopts […]un visu aizmirsts, kāpēc vajadzēja piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus ceļa sakārtošanai uz šo objektu, ja tas nav skatāms?
Inga Arāja Kultūras nodaļas kultūras darba organizatore 06.09.2019 16:04
Labdien! Mēs lepojamies ar novada kultūrvēsturisko mantojumu un pašvaldība iespēju robežās rūpējas par tā saglabāšanu. Arī Jūsu rūpe par vides objektu “Skaņu stabules” ir saprotama un tuva arī pašvaldībai un t[…]ās darbiniekiem. Arī mūs iedvesmo un priecē sakopta un pieejama kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums. Šobrīd “Skaņu stabules” gaida savu “atdzimšanu”, lai jau nākamgad priecētu mūs, novada iedzīvotājus un novada viesus atjaunotā veidolā.
Viens no Mārcienas 27.08.2019 11:46
Sveiki! Vēlējos jautāt vai šogad ir plānots greiderēt ceļa posmu Mārciena-Brāži? Jo greideris šogad […]ir braucis vienu reizi, un ne pēc enduro sacensībām, ne pēc lietavām kas izskaloja ceļu vairs nav braucis greideris,ceļš ir šausmīgs. Un, vai tiks zāģēti zari ceļa malās, jo ceļš jau ir kļuvis nepārredzams. Mārcienas pašvaldība neliekas ne zinis.
Edgars Lācis Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.08.2019 15:44
Labdien! Līdz šim greiderēšana netika veikta sausā laika dēļ, tuvāko dienu laikā minētais ceļa posms tiks greiderēts. Ceļa malās esošo zaru zāģēšana varētu tikt uzsākta oktobra mēnesī.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »