Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Jevgenija Madoniete 18.09.2020 20:10
Jautājums kad skolās un bērnudārzos tiks pieslēgta apkure?
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 21.09.2020 11:47
Labdien! Par apkures sezonas uzsākšanu Madonas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs lemj katras iestādes vadītājs.
Maija Maija 10.09.2020 21:22
Labdien. Gribu atbildi uz šādu jautājumu. Madonas novada dome pieņem lēmumu kur rakstīts ka brokast[…]is, pusdienas , launags , vakariņas vispārizglītojošas skolās ir par brīvu , ar to saprotu , ja skolā ir pieejamas brokastis , pusdienas , launags tad par to nav jāmaksā, bet bērns no skolas atnes iesniegumu kas ir jāaizpilda un tur jau pret brokastīm iekavās ir rakstīts tikai tiem kas dzīvo internatā un dienesta vienīcas ,tas neatbilst pieņemtajam lēmumam.Kāpēc lēmums ir tāds , bet izpildījums atšķiras no lēmuma.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 15.09.2020 15:21
Labdien! Saskaņā ar 30. jūlijā Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu par atlaides piešķiršanu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs, ar 01.09.2020 tiek piešķirta 100% atlaide maksai par brokas[…]tu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Taču jāņem vērā, ka skolēnu ēdināšana tiek pielāgota mācību procesam un reālajam skolēna uzturēšanās laikam mācību iestādē. Saskaņā ar Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 59.punktu izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi (šobrīd no šī starpbrīža ilguma ir iespējamas atkāpes). Tomēr nereti skolēnam izglītības iestādes telpās ir nepieciešams atrasties ilgāk, piemēram, skolēns dzīvo dienesta viesnīcā, internātā, apmeklē interešu izglītības pulciņus, pavada laiku pagarinātās dienas grupā, gaida skolēnu vai sabiedrisko autobusu, lai dotos uz mājām u.c. Šajos gadījumos izglītības iestāde šiem skolēniem nodrošina arī brokastis, launagu un vakariņas. Atlaides piemērošana ēdināšanai neparedz to, ka skolēns atgriežoties mājās no skolas vēlāk nāk uz mācību iestādi launagā vai vakariņās. Dienesta viesnīca un internāts ir daļa no mācību iestādes.
Andis Paedlis 08.09.2020 15:33
Jau rudens. Ezera un Maskavas ielas krustā nekas nav pārbūvēts. Kur palika projekts ko solīja pavasa[…]rī. Laikam visiem būs jābrien pa peļķēm, kā līdz šim. Paldies.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 15.09.2020 15:44
Labdien! Līgums ar būvdarbu veicēju ir noslēgts un šajā nedēļā būvdarbiem jāsākas. Ielas posms tiks sakārtots līdz septembra beigām.
Ieva Lapiņa 06.09.2020 21:34
Kas notices ar Skolas ielas apgaismojumu,jau kuro dienu nedeg posmā no Voldemārielas līdz Rūpniecība[…]s???
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 15.09.2020 15:41
Labdien! Madonas pilsētas ielās turpinās esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem, izveidojot viedās pilsētvides tehnoloģiju sistēmu. LED lampas ir jutīgas pret elektrības svārstībām un kamēr nav noslēgusies […]gaismekļu viedās vadības uzstādīšana var rasties traucējumi ielu apgaismojumā. Konstatējot situāciju, kad kāds no gaismekļiem nedeg, lūgums pēc iespējas sniegt informāciju, rakstot vai zvanot tālr. 26325419; e-pasts: guntis.keveris@madona.lv
Madonas Iedzīvotājs 06.09.2020 15:23
Labdien, mani interesē kad tiks salabots apgaismojums Lazdonā, jo nedeg neviena laterna? Pēc lielā n[…]egaisa kopš 3.septembra.
Reinis Silups Madonas novada pašvaldības Aronas un Lazdonas pagastu pārvaldes vadītājs 08.09.2020 10:31
Labdien! Paldies par jautājumu. Kā jau minējāt, problēmas ielu apgaismojuma nodrošināšanā Lazdonā radīja negaiss. Šobrīd elektrības traucējumi tiek novērsti un ielu apgaismojums atjaunots.
Pirmklasnieka mamma 04.09.2020 15:40
Labdien, mans bērns šogad uzsāk gaitas 1 klasē, skola atrodas skolas ielā 8, ikdienu no rītiem un pē[…]cpusdienā vedot bērnu uz skolu nav iespējams novietot auto ( ir ceļa zīme, kas aizliedz to). Kā zināms pirmās klases bērni jānogādā līdz durvīm. Vai būtu iespēja šajā skolas ielas posmā novietot auto, respektīvi no rītiem un pēcpusdienā uzstādīt papildu ceļa zīmi, kas ļautu vecākiem uz īsu brīdi novietot auto.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 15.09.2020 15:48
Labdien! Šī ir nepatīkama situācija, taču aicinām skolēnu vecākus izturēties ar izpratni un paciesties līdz novembrim, kad noslēgsies būvniecības darbi Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā un tai līdzās esošajā terito[…]rijā. Novietot auto Jūsu piedāvātajā ielas posmā nav iespējams, jo tas apdraudētu pārējo ceļu satiksmes dalībnieku drošību un radītu sastrēgumus.
Madonas Iedzīvotājs 27.08.2020 10:32
Labdien, lūdzu sniegt informāciju kāpēc Madonā Raiņā ielā 39 (pirmā daudzstāvu māja pie apļa) jau ku[…]ro dienu nedeg ielu apgaismojums ? Tādējādi radot burvīgu situāciju priekš auto zagļiem.
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 15.09.2020 15:42
Labdien! Madonas pilsētas ielās turpinās esošo gaismekļu nomaiņu uz LED gaismekļiem, izveidojot viedās pilsētvides tehnoloģiju sistēmu. LED lampas ir jutīgas pret elektrības svārstībām un kamēr nav noslēgusies […]gaismekļu viedās vadības uzstādīšana var rasties traucējumi ielu apgaismojumā. Konstatējot situāciju, kad kāds no gaismekļiem nedeg, lūgums pēc iespējas sniegt informāciju, rakstot vai zvanot tālr. 26325419; e-pasts: guntis.keveris@madona.lv
Pepija Jaukā 24.08.2020 19:35
Sveicināti! Vai Bērzaunes KU,SIA nav veicama reorganizācija šajā Covid 19 pandēmijas laikā? Gan admi[…]nistrācijā, gan strādnieku daudz, bet vai visi ir 100% noslogoti?
Inese Pērkone SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" grāmatvede 27.08.2020 13:43
Labdien! SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" reorganizācija jau ir notikusi. Laika periodā no 2017.gada 1.maija līdz 2020.gada 1.maijam uzņēmumam ir pievienots SIA "Mārcienas komunālais uzņēmums" un SIA "Kalsna[…]vas komunālais uzņēmums". Šobrīd šie divi uzņēmumi vairs nepastāv, bet SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums" ir pārņēmis visas saistības un nodrošina visus komunālos pakalpojumus (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu savākšana un māju apsaimniekošana) četru pagastu teritorijās - Bērzaunes, Vestienas, Mārcienas un Kalsnavas pagastu ciematos. Vēl papildus uzņēmumam tiek deleģētas citas ar komunālajiem pakalpojumiem saistītas funkcijas, ko iepriekš nodrošināja minēto pagastu pārvaldes. Papildus visam iepriekš minētajam uzņēmuma apsaimniekošanā ir viena māja Madonā, trīs grants karjeri un tiek nodrošināti ceļu uzturēšanas pakalpojumi Bērzaunes, Vestienas, Mārcienas un Kalsnavas pagastos ar 14 tehnikas vienībām. Tiek apkalpoti apmēram 2000 klienti un tiek īstenoti divi būvniecības projekti piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzekļus un AS " Attīstības finanšu institūcija Altum" sniegtās finansējuma iespējas.
Madonas Viesis 24.08.2020 09:07
Sveicināti, Upes ielā labiekārtots bērnu laukums super! Bet saskāros ar nepatīkamu situāciju, pusaud[…]ži piemēslo atrakcijas. Saulespuķu sēklas visur, un citi netīrumiem! Aizrādījumus ignorē! Kur ziņot pa nekārtību??? Madonas pašvaldības policijas kontaktus neatradām!!!
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 24.08.2020 10:53
Labdien! Gadījumos, kad pašvaldības teritorijā saskaraties ar sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu, lūgums sazināties ar Madonas novada pašvaldības kārtībniekiem. Kontaktinofrmācija: https://www.madona[…].lv/lat/juridiska-nodala
Maija Maija 20.08.2020 17:02
Labdien. Jautājums saistībā ar ēdināšanu . vēlos precizēt vai tagad ar 1. septembri arī pamatskolās[…] launags un brokastis būs par brīvu, jo līdz šim bija jāmaksā. Skolās ēdināšanu neatmaksāja 100 % tikai pusdienas sedza pašvaldība tāpat kā bērnudārzos.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 21.08.2020 09:38
Labdien! Saskaņā ar 30. jūlijā Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu par atlaides piešķiršanu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs, ar 01.09.2020 tiek piešķirta piešķirta 100% atlaide maksai […]par brokastu, launaga un vakariņu sniegtajiem pakalpojumiem vispārizglītojošo skolu izglītojamiem.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »