Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Jānis Miška 28.06.2020 11:07
Var nodot elektriskos atkritumus Madonā brīvdienās? Biju sestdienā iebraucis vārti vaļā un priekšā […]zīme uz kuras rakstīts tikai darba dienās no 8-17... Darba dienās netieku! Uz zīmē redzamajiem telefona numuriem zvanot neviens neatbild. Iegāju teritorijā un nevienu nesastapu... agrāk vnk varēja braukt un novietot pie konteinera kaut naktī!
Oskars Janovičs SIA "Madonas namsaimnieks" valdes loceklis 30.06.2020 14:24
Labdien! Nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas (sadzīves elektrotehnika, piem., monitori, televizori, ledusskapji un saldētavas u.c.) neizjauktā veidā nogādāt SIA „Madonas Namsaimnieks” Augu ielā 29,[…] Madonā iespējams tikai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Šis pakalpojums ir bezmaksas. Agrāk to bija iespējams izdarīt arī brīvdienās, taču šī prakse noveda pie tā, ka atkritumi pieņemšanas punktā tika izmesti nekontrolēti. Algot apsargu, lai novērstu šādas situācijas būtu nelietderīga līdzekļu izmantošana. Jāpiebilst, ka brīvdienās nogādāto elektrisko iekārtu apjoms bija niecīgs. Ja nav iespējas nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas uz Augu ielu 29 atgādāt pašam, piedāvājām pieteikt izvešanu zvanot uz tālruņa numuru 64807077 (arī tikai darba dienās). Izvešana ir maksas pakalpojums, un tās izmaksas tiek noteiktas, ņemot vērā veicamo attālumu un pavadīto laiku.
Agita Saliete 15.06.2020 19:58
Labvakar. Vēlētos ierosināt vai lūdzu varētu pa Praulienas perimetru izvietot soliņus, kur varētu pa[…]sēdēt? Jo vienīgās vietas ir pietura un skolas teritorija.
Valdis Gotlaufs Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.06.2020 14:05
Labdien! Paldies par priekšlikumu. Noteikti izskatīsim soliņu izvietošanas iespējas Praulienas centrā. Šajā aktivitātē aicinu iesaistīties arī pašus Praulienas iedzīvotājus, sniedzot pagasta pārvaldei ieteikumu[…]s par konkrētām vietām, kur, viņuprāt, būtu nepieciešams soliņus uzstādīt.
Par stāvvietu pie mājas pilsētā 07.06.2020 10:50
Labdien! Kā man rīkoties, ja es pie daudzdzīvokļu mājas vēlos iegādāties savai automašīnai stāvvietu[…]. Paldies!
Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieks 08.06.2020 20:12
Labdien! Zeme pie daudzdzīvokļu namiem visbiežāk ir mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, tādēļ par auto novietošanu stāvvietās nepieciešams vienoties mājas kopsapulcē pašiem ēkas iedzīvotājiem. Gadījumā, ja zem[…]e būtu pašvaldības īpašumā, tik maza zemes gabala pārdošana nebūtu iespējama.
Ārija Kalniņa 06.06.2020 16:07
Labdien! Par Madonas jaunajiem kapiem. 24.05.2017 uz kādas iedzīvotājas jautājumu par kapu iekārtoša[…]nu izlasīju atbildi: skiču projekts ir, būs publiskā apspriešana, tad tehniskais projekts. Pagājuši 3 gadi. No 2018. g. maija jaunajos kapos ir krietni daudz apbedījumu, bet nav pat izveidoti celiņi. 2020. gada budžetā 25000 eiro žoga izbūvei. Kad un kas tiks darīts jauno kapu labiekārtošanā?
Inese Solozemniece Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja 15.06.2020 16:34
Labdien! Madonas novada pašvaldībai ir izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā “Madonas kapličas jaunbūve, kolumbārija jaunbūve un teritorijas labiekārtošana”. Esošo projektu plānots sadalīt 3. kārtās – kapsē[…]tas teritorijas labiekārtošana, kolumbārija siena ar labiekārtojuma elementiem, jaunas kapličas būvniecība. 2020. gadā plānots izstrādāt dokumentāciju žoga izbūvei nodalot esošās (vecās) kapsētas teritoriju no dzīvojamās apbūves. Paralēli tam tiks risināti pārējie ar labiekārtošanu un dabīgo apstādījumu izveidi saistītie jautājumi jaunajā kapsētas teritorijā.
Linda Liepiņa 03.06.2020 13:49
Labdien! Vai šajā vasarā tiks rīkotas Madonā nometnes bērniem?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 04.06.2020 11:12
Labdien! Madonas novada pašvaldība ir izsludinājusi pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu - 2020. Projektu iesniegšanas termiņš – 2020.gada 25. jūnijs. Nometņu norises laiks – no 2020.gada 1[…]3. jūlija. Ņemot vērā situāciju ar pandēmiju, grūti prognozēt cik plaša būs nometņu rīkotāju atsaucība. Plašāka informācija: https://www.madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9632
Santa ,,, 28.05.2020 18:58
Labdien! Gribēju vaicāt vai nav plānots no rīta uz skolu un pēc skolas palaist skolēnu autobusu mar[…]šrutā Aiviekste-Madona-Aiviekste? Pašvaldība tāpat apmaksā braukšanas biļetes, tad kāpēc nevarētu izveidot šādu maršrutu priekš skolēniem? Otrs jautājums, kad beidzot beigsies šī aizvēsture ar biļešu līmēšanu un nodošanu pagasta pārvaldei? Kurā gadsimtā mēs dzīvojam?
Solvita Seržāne Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja 17.06.2020 10:54
Labdien! Paldies par ieteikumiem. Madonas novada pašvaldība skolēnu autobusu maršrutus pārskata pirms sākas jaunais mācību gads. Ja pakalpojumu nodrošina uzņēmums, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu,[…] pašvaldībai ļoti laicīgi jāvēršas pie pārvadātāja un jānorāda pamatojums jauna maršruta atvēršanai. Lai pašvaldība izvērtētu iespēju atvērt jaunu maršrutu skolēnu pārvadājumiem, vispirms jāapzina, kas būs šī maršruta mērķauditorija un kāds varētu būt autobusu piepildījums. Pirms jauna maršruta atvēršanas svarīgi saprast, vai jau esošie maršruti pilnībā nenodrošina vēlamo rezultātu, kā arī, vai tajos iespējams veikt izmaiņas, kas uzlabotu pakalpojuma pieejamību. Attiecībā uz kārtību, kādā tiek veikti norēķini par skolēnu pārvadājumiem, piekrītu, ka šis nav ērtākais risinājums un pašvaldība meklē alternatīvas. Vienlaikus jāsaprot, ka transporta biļete ir dokuments, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas faktu. Tehniskās iespējas un to loma ikdienā nenoliedzami pieaug, taču tām jābūt visu iesaistīto pušu – pakalpojuma sniedzēja un pasūtītāja - rīcībā. Diemžēl, tas ne vienmēr tā ir, tādēļ pagaidām cits risinājums jau pastāvošajai norēķinu kārtībai nav rasts. Skolēnu pārvadājumu pakalpojuma sniedzēju skaits ir liels, kas arī apgrūtina vienotas, visiem pieņemamas sistēmas ieviešanu. Tiklīdz laba alternatīva tiks rasta - veiksim pāreju.
Iluta Haisanova 27.05.2020 23:08
Vai nevarētu kaut ar minimāliem līdzekļiem sakopt 1941.gada notikumu piemiņas vietu Smeceres silā.Ac[…]īm paveras pilsētai un novadam nepiestāvoša aina.
Reinis Silups Pārvaldes vadītājs Aronas un Lazdonas pagastā 12.06.2020 11:44
Labdien! Šovasar plānot veikt minētās piemiņas vietas sakopšanu.
Biksēres iedzīvotājs 25.05.2020 14:30
Labdien, nesen Biskērē uzlēja jaunu asfaltu, kas ir ļoti jauki, liels paldies tiem, kas to panāca. […] Bet vairāk jauno segumu ir apdzīvojuši bērni nekā autobraucēji, kurš ir atbildīgs par drošību uz ceļa? Bērni skrien, brauc ar velosipēdien un ļoti bieži aizmirst, ka atrodas uz ceļa braucamās daļas un ignorē autobraucējus, pat jokojas un rāda nepiedienīgus žestus. Ja vecākiem nenāk prātā savus bērnus pieskatīt vai pamācīt kā uzvesties uz ceļa vai ir iespēja, ka biežāk dežūrētu policija un sodītu vecākus un bērnus par pārdrošu uzvešanos? Viss ir ļoti jauki, bet līdz brīdim, kad atgadīsies nelaime un vainīgs būs šis nelaimīgais autobraucējs.
Sandis Kalniņš Madonas novada pašvaldības Dzelzavas un Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 29.05.2020 11:32
Labdien! Par bērnu drošību, sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu uz ceļiem ir atbildīgi bērnu vecāki. Ceļa posmā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h un auto kustība šajā pos[…]mā nav intensīva. Lūgums vecākiem izrunāties ar saviem bērniem un iepazīstināt viņus gan ar ceļu satiksmes noteikumiem, gan ar riskiem, rotaļājoties uz ceļa braucamās daļas, kā arī pieskatīt savus bērnus. Redzot bērnu pārdrošu attieksmi vai ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, iedzīvotājiem ir iespējams ziņot gan pašvaldības kārtībniekiem, gan ceļu policijai, kas preventīvos nolūkos varētu organizēt reidus šajā atjaunotajā ceļa posmā.
Aija Kalniņa 08.05.2020 10:19
Labdien, sakiet lūdzu vai Valstī noteikto ierobežojumu mīkstināšana arī attiecas uz Jauniešu centrie[…]m pagastos? Bērni ļoti vēlas atsākt apmeklēt Jauniešu centru. Vai tas būs iespējams?
Sarmīte Jansone Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja vietniece 11.05.2020 12:43
Labdien! Saskaņā ar IZM skaidrojumu, jauniešu centros un jauniešu organizācijās, ievērojot visus drošības pasākumus un spēkā esošos ierobežojumus, iespējams organizēt tikai pasākumus. Nav atļauts organizēt no[…]metnes. Bet neformālās un interešu izglītības mācību process arī turpmāk nodrošināms attālināti. Izņēmums ir sporta treniņi un sporta nodarbības, neiesaistot bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem.
Jānis Salenieks 05.05.2020 11:55
Labdien, klaiņojoši kaķi Sauleskalnā, tādi ir vismaz 16 un ar katru gadu nāk klāt vēl, kurš par to i[…]r atbildīgs un pie kā jāvēršas, lai šie nelaimģie dzīvnieki nesavairotos nekontrolējamā apmērā?
Edgars Lācis Madonas novada pašvaldības Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 07.05.2020 11:01
Labdien. Par šo problēmu ir informēts daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs Sauleskalnā - SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums". Ir uzsākta situācijas apsekošana un, piesaistot klaiņojošu dzīvnieku ķērāju, bezsaim[…]nieka dzīvnieki tiks nogādāti pie veterinārārsta. Darbības tiks veiktas saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6. "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā".
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »