Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Andis Paeglis 11.02.2020 11:49
Domāju pēdējais laiks sakārtot Ezera un Maskavas ielas krustojuma lielo dīķi. Tur kur pilsētas maršr[…]uta autobusa pietura. Vai iedzīvotāji taisīs tiltu par saviem līdzekļiem. Ja vajag varu nosūtīt bildes. Jau iepriekš paldies. Lai veicas.
Gita Lutce Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja 14.02.2020 15:53
Labdien! Ezera un Maskavas ielas krustojumā ir plānots veikt abu autobusa pieturu sakārtošanu, iestājoties tam piemērotiem laika apstākļiem.
Anna Nina 10.02.2020 14:36
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!?
Edgars Gailums Attīstības nodaļas ceļu inženieris 14.02.2020 16:00
Labdien! Valsts vietējie autoceļi V868 "Meirāni – Degumnieki – Zvidziena" un V560 "Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki" posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu pieder vals[…]tij. LR Satiksmes ministrija šos autoceļus ir nodevusi VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārraudzībā, bet ikdienas uzturēšanas darbus veic VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs". Ņemot vērā to, ka šo autoceļu posmi nav Madonas novada pašvaldības pārziņā, Madonas novada pašvaldība ir vairakkārt vērsusies LR Satiksmes ministrijā un VAS "Latvijas Valsts ceļi" ar lūgumu veikt valsts vietējo autoceļu V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena un V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu uzlabošanu prioritārā kārtā, izbūvējot melno segumu, lai nodrošinātu sekmīgu uzņēmējdarbību, tūrisma attīstību, kā arī uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Tāpat Madonas novada pašvaldība ir sniegusi informāciju Vidzemes plānošanas reģionam un Latvijas Pašvaldību savienībai par nepieciešamību izbūvēt melno segumu šiem ceļu posmiem uz Lubāna ezeru, kas savienotu Madonas un Rēzeknes novadu, nodrošinot autovadītājiem ērtus un kvalitatīvus braukšanas apstākļus. VAS "Latvijas Valsts ceļi" norādīja, ka ņemot vērā to, ka valstī kopumā sliktākā stāvoklī nekā autoceļi V560 un V868 ir 4385 km valsts vietējo autoceļu ar grants segumu un satiksmes intensitāte uz šiem (V560 un V868) autoceļiem ir salīdzinoši zema, pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros minēto autoceļu sakārtošanas darbi netiek plānoti, bet līdz iespējai būtiski uzlabot šos autoceļus tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšanas klasei. Tāpat LR Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, viesojoties Madonā 2019. gada rudenī norādīja, ka prioritāte ir uzlabot valsts galvenos un reģionālos autoceļus, taču valsts vietējo autoceļu būtiskiem uzlabojumiem tuvākā laikā finansējums nav paredzēts. Madonas novada pašvaldība arī turpmāk atgādinās atbildīgajām institūcijām par valsts vietējo autoceļu V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena un V560 Gaigalava – Kvāpāni – Degumnieki posmā no Degumniekiem līdz Madonas novada teritorijas robežai ar Rēzeknes novadu nozīmi, tehnisko stāvokli un nepieciešamību šajā posmā izbūvēt melno segumu.
Svetlana Hrabina 06.02.2020 20:04
Kāpēc Madonas mājas lapā nav iespējams rakstus komentēt?
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 14.02.2020 16:14
Labdien! Šāda iespēja nekad līdz šim nav bijusi, nav nekad apspriesta. Arī citos novadu oficiālajās mājas lapās šāda prakse netiek pielietota. Šim nolūkam paredzēta tiešā komunikācija ar pašvaldību par sev int[…]eresējošiem, neskaidrajiem jautājumiem, kā arī pastāv iespēja uzdot jautājumu tieši šādā veidā - sadaļā "Jautā pašvaldībai" vai rakstot uz e-pastu: dome@madona.lv
Toms Zvirgzdiņš 02.02.2020 12:49
Jau vairākus gadus Lazdonas pagastā, tur pat pie pagasta pārvaldes (ūdenstorņiem) atrodas graustu pa[…]radīze. Bez galvenā elementa nodegušā ūdenstorņa ir iespēja aplūkot pussabrukušu un nodegušu šķūņu izstādi (par alus bundžām pat nerunāsim). Tāpēc es vēlētos uzzināt kad šis savdabīgā teritorija tiks sakopta? Kā arī noskaidrot iemeslu kāpēc pagasts neiesaistās savas teritorijas sakopšanā. Toms
Jānis Rieksts Lazdonas pagasta Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs 05.02.2020 11:48
Labdien! Teritorija, par kuras nesakoptību Jūs uztraucaties, ir privātīpašums. Īpašnieks daļu zemes īpašuma iznomā AS Madonas ūdens, bet malkas šķūnīšus un mazdārziņus vietējiem iedzīvotājiem. Par teritorijas […]nesakoptību īpašnieks vairākkārt brīdināts.
Mareks Bicha 02.02.2020 12:14
Kur ira redzams Madonas kīno tēātra darblaika saraksts? Es meklēju bet kkā neatrodu
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 03.02.2020 15:06
Labdien! Madonas novada pašvaldības mājaslapā Kultūras sadaļā ir izveidota atsevišķa sadaļa "Kino". Tur iespējams atrast visu nepieciešamo informāciju. Taču dotajā brīdī tiek uzlabota mājaslapas mobilā versija[…] un tieši, skatoties tālrunī - šīs sadaļas pašlaik vēl nav redzamas. Drīzumā būs. Pagaidām aicinām meklēt informāciju, atverot datorā - http://www.madona.lv/lat/kontakti-un-darba-laiks.
Iedzīvotājs Lubanas 31.01.2020 15:29
Labdien. Norādi uz Aktīvās atpūtas centrs un Degumnieku[…] feldšeru punkts Degumniekos.!! Esmu zvanijis uz Madonas novada pašvaldībai solijas ka sakartos jautajumu .!
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 04.02.2020 12:07
Labdien! Norādes uz Degumnieku feldšeru punktu ir izvietotas Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, pirmā Valsts autoceļa V-843 Barkava-Lubāna krustojumā ar pašvaldības autoceļu Lazdu iela, otrā Lazdu ielas pagrie[…]zienā uz stāvlaukumu, trešā pirms gājēju ceļa no stāvlaukuma uz feldšeru punktu. Šeit ir norāde arī uz aktīvās atpūtas centru.
Iedzīvotājs Madona 23.01.2020 15:27
Īsti nav saprotams kāpēc tiek kaisīti gājēju celiņi ar sāli ,ja nav sniega un tie ir pilnīgi sausi.K[…]onkrēti runa iet par Rūpniecības ielas apbraucamo ceļu.Šeit daudz cilvēki nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm un dzīvnieku pastaigām.Pēc kādas mērauklas apsaimniekotāji to dara?Paldies.
Gita Lutce Īpašumu uzturēšanas nodaļas labiekārtošanas darbu speciāliste 24.01.2020 13:47
Labdien! Ielu braucamo daļu un gājēju celiņu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikt pēc nepieciešamības. Gadījumos, kad gaisa temperatūra ir tuvu nullei, apledojums var izveidoties jebkurā brīdī visā pi[…]lsētas teritorijā vai lokāli atsevišķās vietās. Gaisa temperatūrai izmainoties, arī apstākļi uz ielām un ietvēm mainās.
Ilze Bērziņa 23.01.2020 11:55
Labdien! Lūdzu, lai L.Zepa atbild par visām vakancēm, ja nē uz "Bez Tabu" par nelikumībām muzejā!
Līvija Zepa Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore 28.01.2020 15:40
Muzeja darbinieki nav ierēdņi un ārējie normatīvie akti neuzliek par pienākumu izsludināt konkursu uz vakanto darbinieka amatu, par vakanci jāziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai. Tomēr, lai sekmētu profesionāļ[…]u piesaisti, izsludinām pieteikšanos uz vakancēm muzeja un novada mājas lapās, muzeja sociālajos tīklos /Facebook/, kā arī ievietojam Nodarbinātības valsts aģentūras vakancēs. Pretendentu izvērtēšanai tiek izveidotas komisijas, sēdes tiek protokolētas. Lai arī saistoši ir šie noteikumi, kā jebkurš cits vakanču izsludinātājs, muzejs var veikt Iekšējo konkursu, kad vakances pretendenti tiek meklēti iekšējos resursos (starp jau esošiem darbiniekiem) un Ārējo konkursu, kad tiek meklēti citi pretendenti. Ārējam konkursam ir saistošs augstāk minētais likuma pants, kura ietvaros esam sazinājušies ar Nodarbinātības Valsts aģentūru. Vakances ir bijušas iesniegtas ar mērķi veikt atbilstoši prasībām nepieciešamā kandidāta atlases. Tā kā muzeja vakances nav ierēdņa amata vakances, tām nav uzlikts kā pienākums tikt publicētām. Iesniedzot vakances Nodarbinātības valsts aģentūrā, tā piedāvā iespēju veikt atlasi pēc viņu datu bāzē reģistrētajiem klientiem, atbilstoši mūsu iesniegtajām prasībām. Tā kā bieži vien uz izsludināto vakanču konkursiem saņemam vairāk pieteikumus un uz atlasēm aicinām vairākus prasībām atbilstošus pretendentus, tad vakanču aizpildīšanai arī izmantojam iepriekšējo atlašu kandidātu pieteikumus, aicinot uz atkārtotu atlasi, ja darbs muzejā ir vēl saistošs. Iespēja strādāt muzejā ir jebkuram, piesakoties uz izsludināto vakanci.
Artūrs, Māris, Tekla Vidzemnieki 20.01.2020 14:58
Kas notiek Biksērē pie katlu mājas? Vai pagasta pārvalde labiekārto Biksēres apkārtni? Varbūt privāt[…]persona izmanto pagasta zemi, lai nokrautu savu peronīgo mantu? Lūdzu ašu reakciju.
Andrejs Jankovskis Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāja p.i. 21.01.2020 16:06
Pie katlu mājas ir novietotas privātpersonai piederošās mantas. Pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs A.Jankovskis telefonsarunā privātpersonu brīdināja, ka pagasta zeme ir jāatbrīvo pusotra mēneša laikā. Pa[…]r Biksēres apkārtnes labiekārtošanu sniegt sekojošu informāciju, ka atbilstoši laika apstākļiem apkārtne tiek kopta – konkrēti, kopts Biksēres parks, regulāri tiek uzlasīti atkritumi Biksēres centrā un tās apkārtnē (pieturas, Biksēres avotiņš, peldvieta pie dīķa u.c.), šobrīd iespēju un finanšu robežās tiek pielabotas Biksēres centrā uz ceļiem radušās bedres. Ir labiekārtots Biksērē bērnu laukumiņš. Paldies rakstītājiem par aizrādījumu un pagasta pārvalde būs pateicīga, ka, tuvojoties Lielajai Talkai, būs lielāks atbalsts labiekārtošanā no Biksēres iedzīvotājiem. Būsim pateicīgi par Jūsu ierosinājumiem vai kādām idejām centra labiekārtošanā un ne tikai Biksēres centra, bet visa pagasta teritorijā.
Labdien Degumniekos 19.01.2020 20:00
Par algotu sabiedrisko darbu veikšanu. Labdien, gribētu uzzināt kas atbild par algotu sabiedrisko da[…]rbu veicējiem pagastos. Mans un citu iedzīvotāju novērojums ir, ka viņi atnāk uz darbu 2 stundas kaut ko padara vai pat tikai nosēž šīs stundas un dodas mājās. Vai tiešām par 200,00 eiro tomēr vajadzētu strādāt? Varbūt var veikt kontroli par šo darbinieku darbu un darba laiku?Degumniekos aizaudzis viss ar krumiem kas vinus cirtis ara, Celtnieku iela un Skunu iela Lidz lidakanam ,,,
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 20.01.2020 16:51
Algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji tiek nodarbināti saskaņā ar noslēgto līgumu, atbilstoši laika apstākļiem un veicamo darbu raksturam. Ceļmalu apaugumu jau vairākus gadus pļaujam mehanizēti atbilstoši tā[…] atjaunošanās intensitātei. Detalizētāku informāciju par šiem un citiem Jums interesējošiem jautājumiem var saņemt pagasta pārvaldē pie īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājas Anitas Ikaunieces.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »