Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Pirmklasnieks Madonā 06.09.2018 11:13
Labdien! Sakiet, vai šogad Madonas pašvaldība sniedz/sniedza atbalstu daudzbērnu ģimenēm skolas gai[…]tu uzsākšanai? Ir kāds pabalsts?
Gundars Riekstiņš Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs 17.09.2018 13:45
Šāda iespēja ir, lai saņemtu atbalstu ir jāgriežas sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas. Pilns Madonas sociālo dienestu saraksts http://www.madona.lv/lat/?ct=socialaisdienests
Slapjais Rudens 04.09.2018 12:17
Sveiki!Kapec nekur nav izliktas afisas par veselibas projekta sakumu Lazdonas pagasta.? Ne visi lie[…]to datoru,respektivi,lasa so majas lapu! Savadak citi,kuri labprat apmekletu nezin,ka ,piemeram,ar sodienu sakas vingrosana!!! Tomer tas ir Eiropas projekts un tur ir jabut afisam,lai informetu cilvekus. Un,vel jautajums,kapec citos pagastos ir veselibas diena pilnu dienu,visadi pasakumi,bet Lazdona nav?
Indra Veipa projekta sabiedrisko attiecību koordinatore 05.09.2018 13:48
1. Afišas par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” aktivitātēm tiek izsūtītas izplatīšanai konkrēto pagastu sporta darba organizatoriem va[…]i citiem speciālistiem, kuri atbild pat vietējās sabiedrības informēšanu. Lazdonas pagastā projekta aktivitātes aizsāktas jau pavasarī. Šobrīd Lazdonas pagasta iedzīvotāji aicināti iesaistīties veselību veicinošas vingrošanas nodarbībās otrdienās pl. 17.30 un ceturtdienās pl. 18.30. Jau 11. septembrī gaidāma lekcija par veselīga uztura nozīmi, savukārt 12. septembrī - orientēšanās diena. Pateicamies par izrādīto interesi un turpmāk pastiprināti sekosim, lai informācija arī drukātā veidā nonāktu pie pagasta iedzīvotājiem laicīgi. 2. Par veselības dienu organizēšanu katrā pagastā tiek veikta cenu aptauja – izvēlēts pretendents, kas nodrošina pasākuma aktivitātes par zemāko cenu. Šogad slēgti līgumi ar 9 dažādiem organizatoriem tieši par veselības dienu organizēšanu. Katram organizatoram ir savs redzējums par to, kā pasniegt atbalstāmās tēmas, piesaistot atbilstošus speciālistus, konkrētā pagasta iedzīvotājiem. Arī, ja viens un tas pats organizators ticis izvēlēts vairākos pagastos, pasākuma programma, ņemot vērā organizēšanas vietu, pieejamos resursus (sporta laukums/zāle, volejbola laukumi u.c.), kā arī sezonalitāti un vietējo kultūras/sporta organizatoru darbinieku ieteikumus var būtiski atšķirties no šī paša organizatora īstenotajiem pasākumiem citā pagastā.
Madonieši Madonieši 03.09.2018 18:17
Kad tiks publicēts domes sēdes 31.08.2018. audioieraksts? Kapēc Madonas novada pašvaldības domes sē[…]des nav pieejamas tiešraide?
Āris Vilšķērsts Pašvaldības izpilddirektors 04.09.2018 21:15
Labdien! Likuma „Par pašvaldībām„ 37. pants nosaka: „37. pants. Domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā internetā. ... Protokolu paraksta […]ne vēlāk kā piektajā darbdienā pēc sēdes, norādot parakstīšanas datumu." Līdz ar to, 31.08.2018 sēdes protokols jānoformē un jāparaksta līdz 06.09.2018. Attiecībā uz audioieraksta ievietošanu mājaslapā likums noteiktu termiņu nenosaka. Tas saistīts ar pienākumu šo ierakstu apstrādāt, pirms publicēšanas aizvācot no ieraksta personu datus, kas nav publiskojami. 31.08.2018. domes sēdes audioieraksts tiks ievietots mājaslapā līdz šīs nedēļas beigām.
Dana Irbe 31.08.2018 04:47
Kur Madonā var apgùt tenissu? Ja nevar,kāpēc?
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 17.09.2018 14:53
Madonā nav iespējams apgūt tenisa spēli, bet ir iespēja to spēlēt, tenisa laukumā pie krodziņa "Bura".
Anna Nina 22.08.2018 20:56
Kad varētu gaidīt asfaltu vai kādu citu labāku ceļa segumu līdz Lubāna ezeram? Rēzeknes novadam no R[…]ēzeknes līdz ezeram visu ceļa posmu ir cienīgams ceļš, tostarp no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram ciemiņus vest negribās!? ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ Esam zvanijusi uz bezmaksas nr, 80005555 Cela remunts nebus sogat nau naudas !!!!
Dāvis Veckalniņš Sabiedrisko attiecību speciālists 17.09.2018 14:55
Šis jautājums ir adresējams Latvijas valsts ceļiem. Diemžēl šobrīd atjaunošanas darbi netiek plānoti, vairāk informācijas var gūt noskatoties VTV veidoto sižetu https://www.youtube.com/watch?v=CuzSZGI8aDw
Labdien Osupes pagasta parvaldei 10.08.2018 19:25
Labdien! Vai Degumniekos ciemata nākotnē varētu tikt uzstādīts bioloģiski noārdāmo atkritumu savākša[…]nas punkts? Varbūt jau ir vieta, kur katru dienu var aiznest kartupeļu mizas vai, piemēram, sabojājušos tomātu? Liekas, ka šiem atkritumiem jānonāk kompostā, nevis pie sadzīves atkritumiem. Paldies!
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 13.08.2018 09:52
Degumniekos šāda veida atkritumu savākšana netiek plānota. Šāds konteineris nav visā SIA Madonas namsaimnieks apkalpes zonā. Sadzīves atkritumu šķirošana tiek organizēta savākšanas poligonā poligonā.
Baiba Madonā 09.08.2018 15:55
Vēlos uzzināt cik ilgi Andris Trops izmantos darba mašīnu privātam vajadzībām, ( a/s Madonas siltums[…] ), jo galu galā mašīna tiek uzturēta no mūsu samaksātās naudas par siltumu. 9
Uldis Lielvalodis SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 10.08.2018 10:56
Uzņēmuma īpašumā esošās automašīnas ir izmantojamas tikai uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Vilis Skuja 08.08.2018 16:31
Kad bērnu rotaļlaukumos būs uzlikts segums.
Agnese Silupa Ainavu arhitekte 23.08.2018 16:30
Labdien! Informējam, ka iepirkumu procedūras rezultātā ir noslēgts līgums ar būvuzņēmēju un vienlaidus gumijas seguma ieklāšanas būvdarbi ir uzsākti 20.08.2018. Darbu izpilde paredzēta līdz oktobra sākumam, pie[…] nosacījuma, ka neiestāsies tehnoloģiskais pārtraukums.
Alina Ikauniece 25.07.2018 09:04
Labdien! Vai Madonas pilsētā nākotnē varētu tikt uzstādīts bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas[…] punkts? Varbūt jau ir vieta, kur katru dienu var aiznest kartupeļu mizas vai, piemēram, sabojājušos tomātu? Liekas, ka šiem atkritumiem jānonāk kompostā, nevis pie sadzīves atkritumiem. Paldies!
Gita Lutce Īpašumu uzturēšanas nodaļas labiekārtošanas darbu speciāliste 25.07.2018 15:06
Madonas pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāta bioloģiski noārdāmo atkritumu (lapu, zāles u.c.) bezmaksas savākšana divas reizes gadā - pavasarī un rudenī, kad tiek dalīti lielie lapu maisi. Neliela apjoma biolo[…]ģiski noārdāmie atkritumi (mājsaimniecībā radušās kartupeļu mizas, bojāti dārzeņi u.c.) noglabājami pie sadzīves atkritumiem.
Sakarā ar Mārcienas jautājumu 14.07.2018 21:43
Ir Alkoholisko dzērienu aprites likums. 6.pants. 1) Alkoholisko dzērienu mazumtirzniecība ir aizl[…]iegta valsts un pašvaldību iestāžu telpās, izņemot kultūras un sporta iestāžu telpas un to teritoriju. Likumi.lv
Edgars Lācis Mārcienas pagasta pārvaldes vadītājs 30.07.2018 10:40
Labdien! Telpas ir iznomātas no 2005.gada mazumtirdzniecības veikšanai un alkohola vai tabakas izstrādājumu tirdzniecība nenotiek telpās, kuras izmanto pagasta pārvalde.
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »