Jautā pašvaldībai

 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Labdien Degumniekos 19.01.2020 20:00
Par algotu sabiedrisko darbu veikšanu. Labdien, gribētu uzzināt kas atbild par algotu sabiedrisko da[…]rbu veicējiem pagastos. Mans un citu iedzīvotāju novērojums ir, ka viņi atnāk uz darbu 2 stundas kaut ko padara vai pat tikai nosēž šīs stundas un dodas mājās. Vai tiešām par 200,00 eiro tomēr vajadzētu strādāt? Varbūt var veikt kontroli par šo darbinieku darbu un darba laiku?Degumniekos aizaudzis viss ar krumiem kas vinus cirtis ara, Celtnieku iela un Skunu iela Lidz lidakanam ,,,
Aigars Šķēls Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 20.01.2020 16:51
Algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji tiek nodarbināti saskaņā ar noslēgto līgumu, atbilstoši laika apstākļiem un veicamo darbu raksturam. Ceļmalu apaugumu jau vairākus gadus pļaujam mehanizēti atbilstoši tā[…] atjaunošanās intensitātei. Detalizētāku informāciju par šiem un citiem Jums interesējošiem jautājumiem var saņemt pagasta pārvaldē pie īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājas Anitas Ikaunieces.
Gunārs Ušča 10.01.2020 18:06
Izdariet, lūdzu, tā, lai portālā veb kameras no pilsētām, man nebūtu kauns - nopērciet normālu kamer[…]u, lai nav tā melnbaltā fotogrāfija bez asuma. Paldies.
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 12.01.2020 10:52
Labdien! Lūdzu miniet precīzi un konkrēti - par kuru kameru, kuru vietu, kurā portālā Jūs runājiet?
Līga Līga 07.01.2020 11:43
Par algotu sabiedrisko darbu veikšanu. Labdien, gribētu uzzināt kas atbild par algotu sabiedrisko d[…]arbu veicējiem pagastos. Mans un citu iedzīvotāju novērojums ir, ka viņi atnāk uz darbu 2 stundas kaut ko padara vai pat tikai nosēž šīs stundas un dodas mājās. Vai tiešām par 200,00 eiro tomēr vajadzētu strādāt? Varbūt var veikt kontroli par šo darbinieku darbu un darba laiku?
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 12.01.2020 13:45
Labdien! Lūgums minēt precīzi to pagastu, par kuru jeb kurā Jums ir šie novērojumi.
Līga Broka 09.12.2019 14:47
Madonas novada domei: Kāpēc pašvaldības dome novembra un šā mēneša sākumā nav nodrošinājusi Mārci[…]enas pagasta iedzīvotājiem bāriņtiesas pieejamību?
Inga Lediņa Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 10.12.2019 17:37
Madonas novada bāriņtiesa nodrošināja apmeklētāju pieņemšanu Mārcienas pagastā novembrī un decembra sākumā. Apmeklētāju pieņemšanas notika Jaunā ielā 1, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, 6., 20. un […]27. novembrī un 4. decembrī.
Līga Broka 09.12.2019 14:39
Madonas novada domei: 1. Kāpēc publiski nav pieejams Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. un 2019[…]. gadā? (Pieejams ir par 2017. un par 2016.gadu)
Inga Lediņa Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 10.12.2019 17:35
Pārskats par bāriņtiesas darbu par 2019.gadu vēl nav sastādīts, jo vēl turpinās darbs 2019.gadā. Pārskats par darbu 2019.gadā tiks sastādīts 2020.gada sākumā. Pārskats par bāriņtiesas darbu 2018.gadā ir iekļaut[…]s Madonas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata 85.lapā un ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā.
Līga Broka 09.12.2019 14:33
Madonas novada domei: 1. Kāpēc atbilstoši normatīvajiem aktiem savlaicīgi ar 01.10.2019. nav izstr[…]ādāts un apstiprināts Madonas novada bāriņtiesas nolikums? ( Publiski norādīts, ka Madonas novada pašvaldības BĀRIŅTIESAS DIENESTA NOLIKUMAM TIEK IZSTRĀDĀTI GROZĪJUMI.
Inga Lediņa Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 10.12.2019 17:36
Notiek darbs pie bāriņtiesas nolikuma aktualizēšanas. 2006.gada Ministru kabineta noteikumos Nr.1037 3.punktā noteikts, ka bāriņtiesas nolikumā paredz bāriņtiesas organizatorisko struktūru, apmeklētāju pieņemša[…]nas laiku, kā arī kārtību, kāda administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Madonas novada bāriņtiesā no 2019.gada 1.oktobra ir veiktas izmaiņas struktūrā, kā arī kļuva vakanta viena bāriņtiesas locekļa vieta. Šobrīd darbu uzsākuši visi bāriņtiesas locekļi, saskaņoti apmeklētāju pieņemšanas laiki, izstrādāts projekts bāriņtiesas nolikumam, kurš jāapspriež domes komitejā un jāapstiprina domes sēdē.
Arturs Arturs 04.12.2019 22:19
Sveiki velreiz! Korektais manis uzdotais jaut.,ir konkreti par inzieri Sia Madonas Siltums..Andri T[…]recaku.. jauutajums sekojos: Kada sakariba Trecaks darba masinu lieto Savam privatajam dZives vajadzibam? Ir pieradijumi-vaig-nosuutisu! Vins un vina berni ari izbraukumos dodaas, bet nejau par savu degvielu.. ar siltuma firmas karti virsi... Otrs jaut: ka vins var but inzenieris, ja nesaprot neko, paradat man ludzu kadu vina tehnisko darbibu... un tresais- Itka vajadzetu inspekcijai uz siltumu auzbraukt jo tur...metinatajs draugs trecakam..katru dienu dzer darba! Ka var vins metinat majam trubas alko reibuma? Tur siltuma vaig pusi jaunus stradniekus! Jo piemeram manam pazinam sametinaja nepareizi un bij probl, vien vard Sakot cery mikelsons manu sacito sadzirdes! Ja cilveks nelektu augstak par degunu ..tad Es klusetu! Paldies!
Ivars Grandāns SIA "Madonas Siltums" valdes loceklis 17.12.2019 09:43
SIA “Madonas Siltums” darba autotransports tiek izmantots tikai darba vajadzībām. No A.Trečaka ir pieprasīts paskaidrojums. SIA “Madonas Siltums” ir pieņēmis zināšanai Jūsu sniegto informāciju.
Jānis Ločmans 02.12.2019 10:02
Tad kad ir atkala un nav iespējams paiet pa ietvēm,vai kādreiz Madonas pilsētā trotuāri tiks savlaic[…]īgi nokaisīti?Pusdienlaikā kad sāk kaut ko daŗit ir par vēlu!
Gita Lutce Īpašumu uzturēšanas nodaļas labiekārtošanas darbu speciāliste 05.12.2019 14:12
Atkala jeb "melnais ledus" veidojas pie mainīgiem laika apstākļiem, kad gaisa temperatūra ir virs nulles, bet zemes un ceļa temperatūra ir zemāka. Uz zemes esošais mitrums pārvēršas ledū. Atkala veidojas strauj[…]i- 10-15 minūšu laikā jebkurā diennakts laikā. Ielu un ietvju apstrāde tiek uzsākta nekavējoties. Lai veiktu ielu un ietvju apstrādi ar pretslīdes materiāliem, tehnikai un darbiniekiem nepieciešamas 2-2,5 stundas. Tāpat ir vajadzīgs laiks, lai kaisāmais materiāls sāktu darboties. Kopējais laiks, lai samazinātu vai pilnīgi novērstu slīdamību sastāda līdz pat 4-4,5 stundām. Vienīgā iespēja, lai panāktu tūlītēju efektu, ir kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu. Bet pilsētā mēs to nedarām, jo smiltis aizdambē lietus ūdeņu kanalizāciju. Atkalas laikā gājējiem un autovadītājiem ir jābūt maksimāli piesardzīgiem.
Arturs Arturs 27.11.2019 13:10
Interesants, SIA Madonas Siltums... indzenieris A.T. Kungs..,vairàkus gadus pilna savu amatu, bet pr[…]aktiski pielietot neko neprot..jautajums-ka var pildit indzeniera profesiju, ja dzīvè neko neprot, par ko vins pelna? Degvielu zog, ar darba masinu/berni brauc... darba nav un galvaa kas tur daraas? Noteikti atbildiet uz so jaut, jo varbut Es ar savu nepabeigty augstako ar varu stradat siltuma par indzinieri ar tiksu ponju.... riebjas tà sistema! Un mikelsona kungs atlaizot direktoru??? Reali zvans beztabu,ja netiek sniegta atbilde.
Ilze Riekstiņa sabiedrisko attiecību speciāliste 03.12.2019 11:04
Labdien! Lūdzu noformulējiet precīzu un korektu jautājumu, tad arī varēsim sagatavot atbildi.
Anna Anna 26.11.2019 22:15
Sveiki! Kad tiks publiceta vakance direktora- Sia Madonas Siltums???
Ivars Grandāns SIA “Madonas Siltums” valdes loceklis 03.12.2019 10:46
2019.gada 20.novembrī Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks un SIA „Madonas Siltums” kapitāldaļu turētāja pārstāvis Ivars Miķelsons, lai nodrošinātu nepārtrauktu saimniecisko darbību SIA “Ma[…]donas Siltums”, kamēr “Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” noteiktajā kārtībā tiks nominēts valdes loceklis, iecēla SIA “Madonas Siltums” siltumenerģētikas inženieri Ivaru Grandānu par pagaidu valdes locekli. Pamatojoties uz “Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 37.panta ceturtās daļas 2.punktu, pagaidu valdes locekli ieceļ uz laiku, kamēr likumā noteiktajā kārtībā tiek ievēlēts valdes loceklis.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »