Veselības veicināšanas nometnes bērniem rudens brīvlaikā

iesūtīts: 2017.10.20 11:24
Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros tiek piedāvāti bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi, lai sekmētu iedzīvotāju veselības paradumu maiņu. Tostarp, veselību veicinošas nometnes dažāda vecuma bērniem visā Madonas novadā. Gaidāmajās skolēnu rudens brīvdienās tiek rīkotas trīs šādas nometnes.


‌Dienas nometne Liezēres pagastā "
Dzīvo vesels!"

Bērniem vecumā no 10 līdz 17 gadiem

No 23. līdz 27. oktobrim katru dienu no plkst. 10.00 līdz 14.00 Liezēres pamatskolā

Piecu dienu laikā nometnes dalībnieki:

 • Apmeklēs bioloģisko saimniecību “Rogas” Liezēres pagastā, iepazīsies ar saimniecību un bišu produktiem bitenieka/ pārtikas tehnologa Sandra Akmana vadībā. Praktiski radošā darbnīcā dalībnieki apgūs bišu produktu izmantošanu videi draudzīgu produktu radīšanā;
 • Ļausies veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumam brīvā dabā kopā ar orientēšanās treneri Gunāru Ikaunieku. Nometnes dalībnieki orientēsies ar karti, izmantojot elektronisko atzīmēšanās sistēmu sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” Madonā, iepazīs sporta bāzi un tās piedāvājumu, atpūtīsies “piedzīvojumu trasē”;
 • Kopā ar SIA “Laba prakse” fizioterapeiti Kristīni Čačku noklausīsies lekciju par fizisko aktivitāšu nozīmi un piedalīsies vingrošanas nodarbībā veselīga dzīvesveida veicināšanai;
 • Uzklausīs optometrista Marģera Smudža informāciju par redzes jautājumiem. Tēmas – kas ir redze? Kā funkcionē acs? Kā saudzēt redzi? Pareizu paradumu veidošana (lasot, izmantojot datoru, skatoties televizoru u. Tml.).
 • Izglītosies kopā ar ārsta palīgu Benitu Naudiņu, kura, izmantojot slimību kontroles un profilakses centra informatīvos materiālus, informēs nometnes dalībniekus par personīgo higiēnu, ķermeņa tīrību, mutes dobuma veselību, bērnu traumatismu (kā sevi pasargāt, kā rīkoties sevi savainojot u.tml.);
 • Piedalīsies SIA “Foodtastic”  organizētā veselīga uztura gatavošanas meistarklasē, kurā paši pagatavos veselīgus našķus, kā arī noklausīsies teorētisko daļu par šo tēmu;
 • Kopā ar nometnes vadītāju Lauru Smudzi dosies pārgājienā;
 • Peldēšanas treneres Ivetas Gulbinskas vadībā apmeklēs peldētprasmes nodarbību baseinā "Rifs" Priekuļos.

Nometnes vadītāja: Laura Smudze, tel.: 29400790

Nometnes organizētājs: biedrība „Ozols un zīle”

 

‌No 23. līdz 27. oktobrim Bērzaunē notiks dienas nometne bērniem "Jauns un aktīvs" 

Bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem Katru dienu no plkst 8.50 Bērzaunes pagasta “Dambīšos”

Piecu dienu laikā nometnes dalībnieki:

 • Piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātēs;
 • Mācīsies gatavot veselīgos našķus un zaļos kokteiļus;
 • Dosies izzinošā ekspedīcijā uz Līgatni un tās apkārtni;
 • Darbosies radošajās darbnīcās.

Līdz nometnei jābūt iesniegtai OBLIGĀTAJAI DOKUMENTĀCIJAI par dalībnieku:

· aptaujas lapa (informācija par bērnu)

· līgums ar vecākiem (2 eks.)

Nometnes vadītāja: Iluta Kārkliņa, tel.29832963,

Nometnes organizētājs: Biedrība "Bērnu un jauniešu apvienība "Rīts"".


‌Barkavas pagastā nometne “Esi aktīvs un vesels!”
 

bērniem vecumā no 7 līdz 17 gadiem. Katru dienu no plkst. 9.30 līdz 14.00 Barkavas kultūras namā

23. oktobris

9:30-10:00 Ierašanās

10:00-10:30 Nometnes programmas un iekšējās kārtības noteikumu pārrunāšana

10:20-11:30 Iepazīšanās aktivitātes

11:30-14:00 Fiziskās aktivitātes

24. oktobris

9:30-10:00 Ierašanās

10:00-10: 10 Dienas programmas pārrunāšana

10:10-12:00 Vingrošanas nodarbības

12:00-14:00 Filmas par atkarību izraisošo vielu un darbību, piemēram, azartspēļu vai datorspēļu, kaitīgumu.

25. oktobris

9:30-10:00 Ierašanās

10:00-10:10 Dienas programmas pārrunāšana

10:10 Pārgājiens uz “Liepsalām”

12:00 Ierašanās “Liepsalās”

12:30-13:30 Spēka trasītes pa komandām

14:00 Došanās mājup

26. oktobris

9:30-10:00 Ierašanās

10:00-10:10 Dienas programmas pārrunāšana

10:10-14:00 Radošās darbnīcas

27. oktobris

10:20-10:50 Ierašanās

10:50-11:00 Dienas programmas pārrunāšana

11:00 Veselīga uztura konsultācija

13:00-14:00 Gatavošanas meistarklase

Nometnes izvērtēšana

Pieteikšanās pa tālruni  26446104 (Kristīne)

Nometni organizē biedrība “Mēs Barkavas pagastam”


Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiks īstenots no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.Informāciju sagatavoja: Indra Veipa
Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »