2020. gada Madonas čempionāts spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu

iesūtīts: 2020.06.26 11:28
Jau pavisam drīz Madonā spēka izturību pārbaudīs sportisti, spiežot svaru stieni uz reižu skaitu.

4.jūlijā, Madonā, kafejnīcas “Rudzons” pagalmā norisināsies viens no diviem šā gada Latvijas Kausa posmiem spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu. Sacensību sākums pulksten 11.30. Šajās sacensībās sportisti pārbaudīs savu spēka izturību, uzspiežot svara stieni pēc iespējas vairāk reižu. Svara stieņa smagumu noteiks katra dalībnieka svēršanās laikā uzrādītais personīgais svars. Savukārt sievietēm uz svaru stieņa tiks uzlikta puse no personīgā svara. Sacensību dalībniekiem jāņem vērā, ka svēršanās paredzēta no pulksten 9.30 līdz 11.00. Komandu pieteikumi izdarāmi līdz 2020.gada 1.jūlijam.

Sacensību mērķis ir spēka vingrinājumu popularizācija Latvijā un Madonas novadā, Madonas novada Kausa ieguvēju komandām un individuāli spēcīgāko sportistu noskaidrošana, sacensību organizācijas pilnveidošana, turpmāko sacensību organizēšanai Latvijas Republikas mērogā, lauku novadu sportiskās dzīves dažādošana, kā arī veselīga un sportiska dzīvesveida popularizēšana.

Sacensības organizē Biedrība “SCK Madona” sadarbībā ar Madonas novada domi un Latvijas Pauerliftinga federāciju. Pasākumu līdzfinansē Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija, kā arī Madonas novada dome. Sacensības atbalsta SCK Madona, “Rudzons”, “Lazdona”, krodziņš “Šlāgeris” un vīna darītava “Sapņu vīns”.

Kamēr vēl top jaunā pieteikšanās sistēma, pieteikties sacensībām iespējams aizpildot pieteikšanās formu LPF mājas lapā. Sporta klubu pārstāvjiem, kuru klubs nav atrodams klubu saraksta izvēlnē, lūgums sazināties ar LPF pa e-pastu lpf@sp.lv vai tālruni 26536984.

Sacensību organizatori arī piebilst, ka pēc sacensībām sportistiem nav jāsteidzas mājup. Turpat sacensību vietā pēc sacensībām būs ballīte sportistiem un līdzjutējiem, spēlēs dīdžejs. Būs iespēja pēc sacensībām relaksēties un izbaudīt labu kompāniju.


NOLIKUMS
2020. gada Madonas novada atklātajam čempionātam spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu;
IV Latvijas kausa posms

1. Vieta un laiks
Sacensības notiks 2020. gada 04. jūlijā, Madonā, Saules iela 15 (kafenīcas „Rudzons” iekšpagalmā).
9:30 – 11:00 dalībnieku svēršanās;
11:30 sacensību sākums.

2. Mērķis un uzdevumi
Spēka vingrinājumu popularizācija Latvijā un Madonas novadā;
Madonas novada Kausa ieguvēju komandām un individuāli spēcīgāko sportistu noskaidrošana;
Sacensību organizācijas pilnveidošana, turpmāko sacensību organizēšanai Latvijas Republikas mērogā;
Lauku novadu sportiskās dzīves dažādošana;
Popularizēt veselīgu un sportiski aktīvu dzīvesveidu.

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Biedrība “SCK Madona “ sadarbībā ar Madonas Novada domi un Latvijas Pauerliftinga federāciju.
Sacensību direktors: Mārtiņš Lielups (tālrunis: 27182064)
Sacensību galvenais tiesnesis: Mārtiņš Lielups (nacionālā kategorija) 

4. Sacensību noteikumi
Sacensībās piedalās visas oficiāli pieteikušās Latvijas Republikas komandas, kā arī citu valstu komandas, sporta klubi. (Ārvalstu komandas dalās sporta klubos, vai pilsētās, kurtas viņi pārstāv, nevis kā valsts);
Sacensībās saskaņā ar LPF valdes 07.03.2020. lēmumu aizliegts piedalīties individuāli;
Dalībniekiem ir atļauts izmantot IPF klasiskās trīscīņas noteikumos apstiprināto ekipējumu;
Dalībnieki startē triko vai elastīgajās īsajās biksēs un vienkrāsainos T – kreklos;
Sacensību apbalvošanā sportisti iziet sporta formās;
Sacensības norisinās pēc IPF noteikumiem, līdz ar to vingrinājumu izpilde notiek atbilstoši šiem noteikumiem;

5. Vingrinājumu izpildes noteikumi
Dalībniekam uz stieņa tiks uzlikts svēršanās laikā uzrādītais personīgais svars (sievietēm puse no personīgā svara), kas tiks noapaļots līdz 500 g uz augšu, vai uz leju līdz apaļiem kilogramiem. Piemērs. Svēršanās 80,1kg, tātad uz stieņa 80kg, svēršanās 80,6 kg, tātad uz stieņa 81kg. 
Dalībnieka kājām pilnībā jāatrodas pie zemes uz pilnas pēdas, atļauta neliela kāju kustība atbilstoši IPF noteikumiem vingrinājuma izpildes laikā;
Vingrinājuma izpildes laikā aizliegts atraut no galvu, kājas vai dibenu;
Vingrinājuma izpildes laikā stienim jāpieskaras krūtīm un bez atsitiena jāsāk kustība augšup;
Kustības izpildes beigu fāzē abām rokām jābūt vienādā pilnībā iztaisnotā stāvoklī un stienis jānotur nofiksētā stāvoklī ne mazāk kā uz skaitu: viens;
Vingrinājumu drīkst uzsākt pēc centrālā tiesneša signāla “sākt”, savukārt beigt pēc atlēta ieskatiem vai centrālā tiesneša signāla “nolikt”;
Aizliegts atpūsties, turot stieni iztaisnotās rokās ilgāk nekā uz skaitu: viens-divi-trīs; Pārsniedzot šo laiku, sportists saņem brīdinājumu no centrālā tiesneša. Pie atkārtota brīdinājuma vingrinājuma izpilde tiek pārtraukta. 
Dalībnieki startē pieaugošā personīgā svara secībā.
Ja dalībniekiem kategorijas ietvaros tiek fiksēts vienāds atkārtojumu skaits, uzvara tiek piešķirta sportistam, kurš vingrinājumu ir izpildījis pirmais. Absolūtajā vērtējumā uzvar smagākais sportists.

6. Vērtēšana
Komandu vērtējumā tiek vērtēti kopā 10 labākie rezultāti, tajā skaitā ne mazāk kā 2 jauniešu un 2 junioru grupas sportisti. Pārējie 6 sportisti var būt no jebkuras grupas. Jebkurā grupā var startēt neierobežots skaits dalībnieku;
Vienādu punktu gadījumā labākā komanda tiks noteikta, pēc 10 labāko vietu reižu skaita summas.
Dalībnieki sacentīsies sekojošās grupās un svara kategorijās:

Jaunieši, juniori septiņās svara kategorijas:
 -59; -66; -74; -83; -93; -105; un virs 105 kg
Vīrieši astoņās svara kategorijas:
-59; -66; -74; -83; -93; -105; -120 un virs 120 kg;
Veterāni I (virs 40), Veterāni II (virs 50) un Veterāni III (virs 60) astoņās svara kategorijās:
-59; -66; -74; -83; -93; -105; -120 un virs 120 kg;
Sievietes sešās svara kategorijās:
-47; -52; -57; -63; -72; 72+

Komandu vērtējums tiks skaitīts pēc sekojošas tabulas (par katru nākamo vietu (pēc devītās) dalībnieks komandai dod vienu punktu):
Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Punkti 12 9 8 7 6 5 4 3 2

7. Apbalvošana
Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sacensību dalībnieki pēc sacensību rezultātiem, katrā svara kategorijā jauniešu, junioru, vīru, veterānu un sieviešu grupās.
Trīs labākie sportisti absolūtajā vērtējumā jauniešu, junioru, vīriešu, veterānu ( 40+) un sieviešu grupās, tiks apbalvotas ar kausiem un balvām.
Komandu cīņā ar kausiem un pārsteiguma balvu, tiks apbalvotas trīs labākās komandas.
Ja nepieciešams rēķins to ir iespējams ģenerēt piesakoties dalībai lapā: piedalies.sp.lv.

8. Finansēšana
Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai paši sacensību dalībnieki. Dalības iemaksas, komandām, ar laicīgi atsūtītiem pieteikumiem, ir EUR 8,00 par katru pieteikto dalībnieku.
Komandām (sporta klubiem, sporta organizācijām), kuri nav LPF biedri dalības maksa – EUR 16.00 par katru pieteikto dalībnieku.
Komandām (vispārizglītojošajām skolām u.c.), kuras saskaņā ar sporta likumu nevar būt LPF biedri dalības maksa EUR 8.00 par katru pieteikto dalībnieku.
Komandas, kas nebūs laicīgi atsūtījušas dalībnieku pieteikumus, vai pieteiksies sacensību dienā dalības maksa - EUR 15,00, tie kuri nav LPF biedri dalības maksa – 23 EUR
Lai piedalītos sacensībās, visiem sportistiem nepieciešama Latvijas Pauerliftinga federācijas licence. Tās maksa – 5 EUR gadā.


9. Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana
Komandu pieteikumi izdarāmi līdz 2020. gada 01. jūlijam (pulksten 24:00);
Dalībnieku pieteikumi pēc 2018. gada 01. jūlija pulksten 24:00 netiks pieņemti.
Ja sacensību maksājumi tiek apmaksāti ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu, sacensību dalībniekam, vai komandas pārstāvim jānodrošina lai maksājums tiktu saņemts līdz sacensību sākuma dienai, vai arī sveroties jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums. Pretējā gadījumā izrakstītais rēķins tiks anulēts un nepieciešamie maksājumi būs jāveic uz vietas, reģistrējoties sacensībām.
Komandai ir nepieciešams apmaksāt dalības naudu par visiem pieteiktajiem dalībniekiem uz sacensību dienu.
Izņēmuma gadījumā pieteikt vai atsaukt dalību pa tālruni 27182064 (augstākminētajos termiņos).

10. Īpašie nosacījumi
Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat, ka sacensības tiks fotografētas un filmētas un iegūtie foto un video materiāli būs publiski pieejami sabiedrības informēšanai par šīm sacensībām.
Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās), var vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Katras komandas dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās, dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;
Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības;
Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām; 
Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat un apņematies ievērot visus federācijas normatīvos aktus, nolikumus vai cita veida dokumentus, kas uz jums attiecas;
Piesakoties šīm sacensībām, jūs apzināties, ka uz sacensībām ir uzaicināti un sacensībās var ierasties Valsts Antidopinga biroja pārstāvji, kas var no jebkura dalībnieka ievākt nepieciešamos paraugus aizliegtu vielu analīzēm;

 

Informāciju sagatavoja: Inita Savicka 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Pauerliftinga federācija 
e-pasts: sab@sp.lv
mob. Tālr. 29180354

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »