Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Airītēs”, Sarkaņu pagastā3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

3.4.4.pasākums “Mājokļa energoefektivitāte”

3.4.4.2.aktivitāte “Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Projekts īstenošanas termiņš

15.09.2010. – 29.12.2011.

Projekta mērķis:

Veicināt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus, nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību.

Projekta specifiskais mērķis

Veikt sociālās dzīvojamās mājas “Airītes”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus, tādējādi palielinot ēkas energoefektivitāti, ceļot tās kvalitāti un pielāgojot sociālo dzīvojamo ēku personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes:

1) Ārsienu renovācija, siltināšana (no iekšpuses), telpu remonts;

2) Cokola hidroizolēšana, lieveņu remonts pielāgojot tos, lai personas ar kustību traucējumiem varētu iekļūt pirmā stāva dzīvokļos;

3) Jumta pārseguma nomaiņa, lietus novadīšanas sistēmas izbūve;

4) Bēniņu pārseguma siltināšana;

5) Pagraba pārseguma siltināšana (siltinot 1.stāva grīdu);

6) Logu un durvju nomaiņa ēkā;

7) Ēkas strukturālo daļu - krāšņu un skursteņu atjaunošana;

8) Ūdensapgādes sistēmas izbūve;

9) Kanalizācijas sistēmas izbūve;

10) Elektroapgādes sistēmas remonts.

Finansējums

Kopējas projekta plānotās izmaksas: 84 899,31 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Izstrādāts tehniskais projekts
10.2011. paredzēts izsludināt iepirkumu būvdarbiem


 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »