Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Madonas pilsētas vidusskolās

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 
 
 Par aktivitāti  Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”

Aktivitātes mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vispārējās vidējās izglītības posmā un radīt priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. Aktivitātes mērķa grupa ir vispārējās vidējās izglītības iestādes, izglītojamie un pedagogi.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir pašvaldība, kura ir vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātāja. Ierobežota projektu iesniegumu atlase. 
 Par projektu  

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu - ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas (turpmāk – prioritārie priekšmeti) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, Madonas pilsētas dome izstrādāja un iesniedza izvērtēšanai projektu, kura ietvaros Madonas pilsētas 1.vidusskolā un Madonas pilsētas 2. vidusskolā tiks veikts:
1.      8 mācību kabinetu renovācija;
2.      Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana prioritāro priekšmetu īstenošanai:
         o       darbavietu darbam ar datoru izveidošana;
         o       izglītības programmas ķīmijā īstenošanai;
         o       izglītības programmas fizikā īstenošanai;
         o       izglītības programmas bioloģijā īstenošanai;
         o       izglītības programmas matemātikā īstenošanai.
3.      Mācību materiālu un mācību programmatūras iegāde, kā arī bibliotēkas fondu pilnveide.

 Kopējais projekta finansējums ir 196784,00 latu, t. sk. ERAF finansējums 167266,00 lati, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8856,00 lati un pašvaldības līdzfinansējums 20663,00 lati.

 Projektu plānots īstenot līdz 2010.gada 30.novembrim.

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 13.maijā. 

 Projekta ieviešanas gaita
-      uzsākti vienkāršotās renovācijas darbi Madonas vidusskolās
-      izsludinās kabineta mēbeļu iepirkums
 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »