Madonas pilsētas 1.vidussskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas 
3.1.3.3.aktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”
3.1.3.3.2.apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”

 
 

Projekts īstenošanas termiņš

Projekts realizēts 16.12.2010.

Projekta mērķis:

Vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Madonas rajonā, kā arī nākotnē potenciālajā Madonas novadā.

Projekta specifiskais mērķis

Vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Madonas pilsētas 1.vidusskolā.

Projektā veiktās aktivitātes:

Vispārējās izglītības iestādes pielāgošana personām ar kustību traucējumiem:

  • izbūvēta trīsstāvu piebūve;
  • piebūvē ierīkots pacēlājs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  • izbūvētas speciāli piemērotas labierīcības ar piemērotu aprīkojumu un palīgierīcēm;
  • skolas 2.korpusa pirmajā un otrajā stāvā ir pacelts un izlīdzināts gaiteņu grīdas līmenis un ieklāts jauns segums;
  • nomainītas 16 kabinetu un 9 gaiteņu durvis ar iekšējo sliekšņu;
  • skolas ieejas pusē izbūvēta speciāla bruģēta uzbrauktuve;
  • iekārtota atpūtas vieta un uzstādīts modenrs apgaismojums.

Finansējums

Kopējais projekta finansējums 68 702,71  Ls

ERAF līdzfinansējums 85 %

Valsts līdzfinansējums 5 %

Pašvaldības līdzfinansējums 10 %

Projekta ieviešanas gaita

Projekts realizēts 16.12.2010.

 Ar projektu saistītās publikācijas: 

* Madonas 1. vidusskola

* Novada lielākā skola pielāgota visiem ( laikraksts ''STARS'')

* Vidzemes televīzijas video sižets ''Madonas 1. vidusskolas īstenotais projekts''

 Madonas novada vēstnesis 2010. gada novembris  

© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »