Madonas pilsētas PII "Saulīte"un "Priedīte" rekonstrukcija

 

3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

 

Projekta īstenošanas termiņš

24.08.2009.– 30.09.2013.

Projekta mērķis

Pakalpojumu pieejamības un vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai un kvalitatīvas pirmsskolas izglītības apguves nodrošināšanai mūsdienu prasībām atbilstošā infrastruktūrā, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” rekonstrukcijas projekta ietvaros paredzēts veikt abu iestāžu ēku rekonstrukciju.

Projektā veicamās darbības

Pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” rekonstrukcijas ietvaros ir:

  • izbūvēta piebūve (ar grupu un sporta nodarbību telpu, speciālistu un koplietošanas telpām);
  • rekonstruēti esošie inženiertehniskie tīkli;
  • labiekārtota teritorija

Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” projekta īstenošanas rezultātā tiks izbūvēta:

  • piebūve (ar koplietošanas telpām, 2 nodarbību telpām, rotaļu telpu);
  • labiekārtota teritorija,
  • rekonstruēti esošie inženiertehniskie tīkli

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – Ls 1 498 162.65, t.sk.:
     ERAF finansējums – Ls 926 253.55
     Valsts finansējums – Ls 49 036.93
     Pašvaldības finansējums –Ls 522 872.17

Projekta ieviešanas gaita

28.04.2008. izsludināta iepirkuma procedūra „par projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi PII „Saulīte” ēkas Madonā, Raiņa ielā 17 rekonstrukcijai’, ID Nr. MPD 2008/05”
30.07.2008. noslēgts līgums ar SIA „Cers projekti” par projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi PII „Saulīte” ēkas Madonā, Raiņa ielā 17 rekonstrukcijai
02.09.2008. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MPD2008/09) PII „Priedīte” ēkas Madonā, Valmieras ielā 17, rekonstrukcijas projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildei
20.11.2008. noslēgts līgums ar SIA „Tursons” par PII „Saulīte” rekonstrukcijas, Raiņa ielā 17, Madonā tehniskā projekta ekspertīzi
05.12.2008. noslēgts līgums ar SIA „A2C” par PII „Priedīte” ēkas Madonā, Valmieras ielā 17, rekonstrukcijas projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildi
26.01.2009. saņemts ekspertīzes slēdziens par PII „Saulīte” rekonstrukcijas, Raiņa ielā 17, Madonā tehnisko projektu
27.03.2009. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MPD2009/05) Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildei
13.08.2009. noslēgts līgums ar SIA „Tursons” par PII „Priedīte” rekonstrukcijas, Valmieras ielā 17, Madonā tehniskā projekta ekspertīzi
20.08.2009. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MPD2009/08_02) Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildes būvuzraudzībai
11.09.2009. noslēgts līgums ar SIA „Lithos” par PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcijas Raiņa ielā 17, Madonā būvuzraudzību
14.10.2009. saņemts ekspertīzes slēdziens par PII „Priedīte” rekonstrukcijas, Valmieras ielā 17, Madonā tehnisko projektu
05.11.2009. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MNP2009/16_ERAF) Madonas PII „Priedīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildei
02.11.2009. noslēgts līgums ar SIA „CB” par Madonas PII „Saulīte” ēkas rekonstrukcijas Raiņa ielā 17, Madonā būvdarbu izpildi
29.01.2010. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr.MNP2010/5_ERAF) Madonas pilsētas PII „Priedīte”, Valmieras ielā 17, Madonā rekonstrukcijas būvuzraudzībai
17.02.2010. noslēgts līgums ar SIA „Madonas Būve” par PII „Priedīte” Valmieras ielā 17, Madonā, rekonstrukcijas būvdarbu izpildi
16.03.2010. noslēgts līgums ar SIA „Vires” par Madonas PII „Priedīte” ”, Valmieras ielā 17, Madonā rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību
28.02.2011. Madonas PII „Priedīte” ēkas, Valmieras ielā 17, Madonā rekonstrukcijas būvdarbi tiek pabeigti
20.09.2011. līgums ar SIA „C projekti” par PII „Saulīte” rekonstrukcijas autoruzraudzības darbu izpildi tiek lauzts
08.11.2011. noslēgts līgums ar SIA A2C par autoruzraudzības darbu izpildi PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbiem
26.04.2012. līgums ar SIA CB par PII „Saulītes” rekonstrukcijas darbu izpildi tiek lauzts
16.07.2012. izsludināta iepirkumu procedūra (ID Nr. MNP 2012/28_ERAF) PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbiem, iepirkums pārtraukts bez rezultāta
28.08.2012. izsludināta atkārtota iepirkumu procedūra (ID Nr. MNP2012/44_ERAF) „Madonas pilsētas PII „Saulīte”, Raiņa ielā, Madonā, rekonstrukcijas būvdarbiem
27.11.2012. noslēgts līgums ar SIA „Vidzemes Energoceltnieks par Madonas pilsētas PII „Saulīte”, Raiņa ielā 17, Madonā rekonstrukcijas būvdarbu izpildi

Būvdarbi PII "Saulīte" ir pabeigti, objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā

Publicitāte

1. „Priedītē” spāru svētki”. Madonas reģiona laikraksts STARS - 2010.gada 12.oktobrī http://www.estars.lv/raksti/2/11726

2. Rekonstruēts Madonas bērnudārzs ''Priedīte'' - 11.03.2011 Vidzemes TV videosižets.
?ct=videoarhivs&fu=read&id=746&start=2

3. Jaunais mācību gads PII „Priedīte” - 23.09.2011 Vidzemes TV videosižets.
?ct=videoarhivs&fu=read&id=854&start=1

Projekta vadītājs

Elita Staune
t. 64860089, 29175272, e-pasts: elita.staune@madona.lv PII ''Priedīte'' plānojums nr.1
 
 PII ''Priedīte'' plānojums nr.2 

 PII ''Saulīte'' plānojums (~38mb)

© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »