Izvēlne

Aktualitātes Latvijā un Madonas novadā COVIV-19 saistībā. Informācija tiek regulāri papildināta un atjaunota.

2021. gada 11. janvāris
Plkst. 12:04 uzsākta Madonas slimnīcas darbinieku vakcinācija pret Covid-19.

7. decembris
Madonas novada pašvaldība informē, ka Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” vienam darbiniekam decembra sākumā tika konstatēta saslimšana ar Covid-19.
Saņemot apstiprinājumu par inficēšanās gadījumu, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Madonas novada pašvaldību, tika veikti nepieciešamie pasākumi slimības izplatīšanās ierobežošanai. 
Iestāde turpināja strādāt, karantīna tika noteikta iestādes vienai grupiņai. 
Savukārt, piektdien, 4. decembrī, veicot konkrētās iestādes darbinieku masveida pārbaudes ar siekalu testiem, saslimšana konstatēta vēl 1 darbiniekam.
Pamatojoties uz to, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte" no 7. līdz 18. decembrim (ieskaitot) - būs SLĒGTA. 


3. decembris
Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Pabalstu piešķir laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām.


1. decembris   
‌SIA "Madonas slimnīca" ‌valdes priekšsēdētājs‌ Artis Stuburs informē, ka Madonas slimnīcas personālam konstatēta saslimšana ar Covid-19, vēl daži darbinieki atrodas karantīnā, jo ir bijuši kontaktā ar saslimušajiem. Inficēšanās ir operatīvi diagnosticēta, bet turpinās gadījumu epidemioloģiskā izmeklēšana.
Pašlaik tiek identificētas inficēto personu kontaktpersonas un veikti visi nepieciešamie infekcijas izplatīšanās ierobežošanas pasākumi, kā arī pārplānota darba organizācija ārstniecības iestādē. 
Ierastajā režīmā tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība un ir pieejami ambulatorie pakalpojumi. 
Informāciju par Covid-19 pacientu skaitu un vecuma grupām Madonas slimnīca noteiktā kārtībā nodod Slimību profilakses un kontroles centram, kur informācija tiek apkopota un izvērtēta, vai un kādā apjomā sabiedrības interesēs tā publiskojama. 
‌Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, aicinām pacientus ierasties uz plānotajiem izmeklējumiem noteiktajā laikā un izmantojot sejas masku, kā arī dezinficēt rokas un ievērot drošu distanci uzgaidāmajās telpās. Tāpat aicinām izvērtēt katra ārstniecības iestādes apmeklējuma nepieciešamību.


24. novembris
Madonas novada pašvaldība informē, ka Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” vienam darbiniekam 20. novembrī tika konstatēta saslimšana ar Covid-19.
Saņemot apstiprinājumu par inficēšanās gadījumu, sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Madonas novada pašvaldību, tika veikti nepieciešamie pasākumi slimības izplatīšanās ierobežošanai.
No 20. novembra iestāde turpināja daļēji strādāt, karantīna tika noteikta iestādes vienā no ēkām, t.i. divās tās grupās. 
Savukārt, pirmdien, 23. novembrī, veicot konkrētās iestādes darbinieku masveida pārbaudes ar siekalu testiem, saslimšana konstatēta vēl 3 darbiniekiem.
Pamatojoties uz to, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis" līdz 3. decembrim (ieskaitot) - būs SLĒGTA. 
Sekojiet turpmākajai informācijai un esiet atbildīgi par savu un sev tuvāko veselību!


19. novembris
No 19. novembra arī Madonas novada pašvaldības trūcīgajām un maznodrošinātajām personām; pašvaldības dienas centra un dienas aprūpes centra klientiem un aprūpes mājas pakalpojuma saņēmējiem ir pieejamas sejas aizsargmaskas bezmaksas (viena vairāk reižu lietojamā maska viena personai, kura ir vecāka par 13 gadiem).
Trūcīgajām un maznodrošinātajam personām masku saņemšanai pagastos jāgriežas pie sava sociālā darbinieka; Madonas pilsētā LSK ES atbalsta paku izsniegšanas punktā (tā darba laikā; saņemšanai jāuzrāda statusu aplieci).
Dienas centra un dienas aprūpes centra klienti maskas varēs saņemt pie sava pakalpojumu sniedzēja.
Aprūpes mājās pakalpojumu saņēmēji maskas saņems pie saviem aprūpētājiem.

9. novembrī
Lai sniegtu atbalstu Madonas novada iedzīvotājiem COVID-19 izplatības laikā, šg. 5. novembrī Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par pašvaldības nodrošināta pašizolācijas pakalpojuma iedzīvotājiem, kam pašizolācija noteikta kā obligāts pasākums organizēšanu.
Iespēja pašizolēties, sākot ar šo nedēļu, tiek nodrošināta ‘’Ošupes pamatskolā’’ (Rupsala), Ošupes pagastā, Madonas novadā, pakalpojuma administrēšanu uzdodot pašvaldības Sociālajam dienestam, bet praktisko darbu Ošupes pagasta pārvaldei.
Pakalpojumu pašvaldība nodrošina bez maksas! 
Uzzināt vairāk  šeit.


6. novembrī
‌Pamatojoties uz to, ka izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās attālināti, šg. 5. novembrī Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”.
Saskaņā ar tiem atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai (pārtikas paka vai naudas pabalsts) pašlaik tiek nodrošināts 7.-12.kl. skolēnu ģimenēm.
Atbalsts attiecas gan uz Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem skolēniem, gan tiem skolēniem, kuri mācās novada vispārējās izglītības iestādēs (t.sk. privātajā izglītības iestādē), bet deklarēti citur.
Atbalsta apjoms – 20,00 eiro mēnesī jeb 5,00 eiro nedēļā.

22. oktobris
21. oktobrī vienam domes darbiniekam konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts. Tiks veikta masveida domes administrācijas darbinieku testēšana ar siekalu testiem.

16. oktobris
Sakarā ar vīrusa izplatību un saslimušo skaita pieaugumu, 2020. gada 13. oktobrī LR valdības sēdē lemts par papildu ierobežojumiem, lai mazinātu Covid-19 izplatību, kas skar arī vairāku izglītības iestāžu darba organizāciju.

15. jūlijs
SIA "Madonas slimnīca" informē. Ar 2020. gada 15. jūliju SIA "Madonas slimnīca" atjauno Bērnu nodaļas darbu, tādējādi spējot nodrošināt pacientu hospitalizēšanu pediatrijas un bērnu infekciju profilos.
Dežurpediatra palīdzība no 15. jūlija līdz 10. augustam tiks nodrošināta darba laikā no 08:00-16:00.‌‌
Dzemdību nodaļas atvēršana plānota 10. augustā.   

1. jūlijs
Madonas slimnīcas bērnu slimību dežūrpersonāla darbiniekam 01.07.2020. ir apstiprinājies pozitīvs COVID-19 tests.
Nekavējoties tika apzinātas iespējamās kontaktpersonas starp slimnīcas darbiniekiem un pacientiem un to saraksts iesniegts Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģijas speciālistiem. Vienlaicīgi tika veikta COVID-19 testu noņemšana 40 personām - 24 slimnīcas darbiniekiem un 16 pacientiem. 

Visas 2.jūnijā saņemtās COVID-19 testu atbildes ir negatīvas. Atbilstoši SPKC epidemilogu izvērtējumam trīs slimnīcas darbiniekiem noteikta 14 dienu karantīna. 

Sakarā ar bērnu slimību profila speciālistiem noteiktajiem ierobežojumiem slimnīca no 1.jūlija turpmākās 2 nedēļas nevarēs nodrošināt pediatrijas profila un dzemdību palīdzības pakalpojumus. Par to ir informēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un pacienti tiek novirzīti uz citām ārstniecības iestādēm.

Madonas slimnīca un Madonas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus necelt paniku, neizplatīt nepatiesu informāciju un aizvien turpināt ievērot valstī noteiktos sociālās distancēšanās un cita veida ierobežojumus.

Aicinām iedzīvotājus turpināt ievērot līdzatbildīgu attieksmi pret savu un līdzcilvēku veselību.


9. jūnijs
Lai gan situācija ar vīrusa izplatību Latvijā ir stabila un līdz ar ārkārtējās situācijas beigām ir iespējams mazināt dažus no piesardzības pasākumiem, aizvien vēl ir jāievēro vairāki nosacījumi. 
Attēlos izpēti jaunos nosacījumus pēc 9. jūnija - būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību, jo pandēmija vēl nav beigusies.

Beidzoties ārkārtējais situācijai Latvijā, valdība ir lēmusi par noteikumiem, kas turpmāk mums visiem jāievēro, lai Covid-19 izplatības risks samazinātos. Ar jaunajiem noteikumiem, kas stājas spēkā 2020. gada 10. jūnijā, iepazīsties Ministru kabineta tīmekļvietnē!

‌Viss aktuālais par COVID - 19.
Atceries: 2 metru distance, 4 m2 platība sabiedriskās vietās, roku un virsmu dezinfekcija un sekošana oficiālajai informācijai ir efektīvākā rīcība, lai novērstu risku saslimt!
   


     ‌


     


15. maijs
Madonas novada pašvaldība š.g. 15. maijā izdevusi rīkojumu "Par darbības atjaunošanu pēc iestāžu slēgšanas saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem", kurš stājas spēkā ar š.g. 18. maiju un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai.
Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.5.punktu (tas ir spēkā ar tā grozĪjumiem no 12.05.2020.), uzdots:
 1. Madonas novada bibliotēkai, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam un Madonas pilsētas kultūras nama filiālei “Vidzeme“ ar 18.05.2020. atjaunot savu darbību klātienē ierastajā darba laika režīmā, nodrošinot savu pamatfunkciju izpildi.
 2. Madonas pilsētas kultūras nama filiāles “Vidzeme“ vadītājam nodrošināt, lai kinoteātra iekštelpās un kinozālē kinoseansa laikā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot savstarpēju divu metru distanci.
 3. Madonas novada bibliotēkas un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vadītājām nodrošināt, lai telpās vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot savstarpēju divu metru distanci.
 4. Iestāžu vadītājiem nodrošināt dezinfekciju līdzekļu pieejamību iestāžu apmeklētājiem, regulāru telpu vēdināšanu un uzkopšanu, īpašu uzmanību pievēršot durvju rokturiem un citām virmām, kam cilvēki bieži pieskaras.
 5. Atļaut Madonas pilsētas un Madonas novada teritorijā kultūras un izklaides (izņemot bērnu pasākumus iekštelpās), ka arī sporta pasākumu rīkošanu, ievērojot noteikumu, ka pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki,  pasākumu norises laikam jābūt ne agrāk kā plkst. 6.30 un ne vēlāk kā līdz plkst. 24.00 un nepārsniedzot 3 stundas telpās. Sporta pasākumu organizēšana ir piemērojama tikai bezkontakta sporta veidos ar vecuma ierobežojumu no 7 gadu vecuma. Sacensību organizēšana ir aizliegta.

7. maijs
Ministru kabinets ārkārtējo situāciju pagarinājis līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Obligāts priekšnoteikums šo ierobežojumu mazināšanai ir visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk.
 • No 12. maija tiks mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās, transporta un tūrisma jomās.
 • Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, no 12. maija būs atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos. Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas.
 • No 12. maija brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali.
 • Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienu pašizolācija šajos gadījumos nebūs jāievēro.


30. aprīlis
Epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka Latvijā šobrīd COVID-19 infekciju viens otram pārsvarā “nodod” tuvinieki, draugi un kolēģi, nevis svešinieki. Principā var teikt - ciemošanās ir slimības loterija!

Tuvojoties maija brīvdienām, infektologi un epidemiologi atgādina:

 • lai pasargātu citus un sevi no saslimšanas
 • samazinātu vīrusa izplatību
 • sāktu domāt par ierobežojumu mīkstināšanu

joprojām ir svarīgi ievērot fizisko distancēšanos un pavadīt laiku tikai ar tiem, ar kuriem ikdienā dzīvo kopā.


26. aprīlis
Madonas novads iekļauts SPKC kartē ar Covid-19 skartajām zonām ar pirmo saslimšanas gadījumu. Kā liecina statistikas dati, Latvijā kopā veikts 47 617 izmeklējums, saslimušas 812 personas un 267 izveseļojušās, 12 mirušas. 

16. aprīlis
Madonas novada pašvaldība 16. aprīlī uzsāka pārtikas paku piegādi Madonas novada skolēniem, kuri šobrīd mācību procesu aizvada attālināti - PII “Saulīte” pārtikas blokā sagatavotās teju 500 pārtikas pakas devās ceļā pie izglītojamajiem Madonas novada pagastos un Madonas pilsētā. 
Pārtikas pakas komplektētas, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem.
“Pārtikas pakās ir gaļas produkti, tostarp, svaigi ceptas kotletes, kā arī dārzeņi, olas, piena un miltu izstrādājumi. Kopumā pārtikas paku saturs komplektēts, domājot par to, lai skolēns pats spētu viegli pagatavot sev maltīti,” – min Daiga Elga Ābola.
‌Pārtikas paku saņemšana tiks organizēta vienu reizi divās nedēļās – trešās un piektās nedēļas trešdienā un ceturtdienā noteiktā vietā un laikā, iepriekš informējot pieteikuma iesniedzējus. Plašāk iepazīties ar pieteikšanās kārtību izglītojamo atbalstam ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā.

      

8. aprīlis
No 27. marta Madonā, Augu ielā 27 (ēkas pirmajā stāvā, iekšpagalmā) sāka darboties COVID-19 analīžu pieņemšanas punkts.

Punkta darbību nodrošina "Centrālā Laboratorija" sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības centru un Madonas novada pašvaldību. Analīžu ņemšanas punkts strādā katru dienu no plkst. 10 līdz plkst. 16.

Saskaņā ar SIA “Centrālā laboratorija” sniegto informāciju, laika posmā, kopš analīžu pieņemšanas punkta darbības sākuma, tajā pieņemtas 103 analīzes.

Atgādinām, ka, lai pieteiktos valsts apmaksātajām analīzēm, jāzvana uz 8303, kur tiks piefiksēti personas dati, un vēlāk “Centrālās laboratorijas” speciālisti telefoniski vienosies par analīžu nodošanas laiku. Savukārt, piesakoties maksas analīzēm, jāzvana uz 20030006 vai 20033722, lai vienotos par to nodošanas kārtību. Plašāku informāciju par to, kādos gadījumos pienākas bezmaksas analīzes, var iegūt, zvanot uz SPKC tālruni 8345.

Bez iepriekšējas pieteikšanās uz analīžu nodošanas punktiem doties nedrīkst!
7. aprīlī
Madonas novada pašvaldības speciālisti sadarbībā ar pagasta pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem, apstiprinājuši detalizētu kārtību atbalsta sniegšanai ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā

Atbalstam piesakās:
 • ģimenes, kuru bērni mācās Madonas novada pašvaldības teritorijā esošajās iestādēs, tiešsaistē aizpildot Google Veidlapas sagatavoto pieteikumu, izmantojot izglītības iestāžu nosūtīto autorizācijas kodu;
 • pārējos gadījumos, aizpildot pieteikumu un nosūtot uz e-pastu edinasana@madona.lv3. aprīlis
Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 3. aprīlī tika nolemts noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā izglītojamajiem, kuri deklarēti Madonas novada teritorijā un mācās Madonas novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī Kristiāna Dāvida pamatskolā. Atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai var tikt sniegts, izglītojamā ģimenei izvēloties vienu no diviem atbalsta veidiem: pārtikas pakas veidā vai saņemot finansiālu pabalstu (naudas pārskaitījuma veidā uz bankas kontu). 


31. marts
Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja š.g. 31. marta rīkojumu, APTUR Madonas novada pašvaldības projektu konkursus – 2020 UZ NENOTEIKTU LAIKU.


Madonas novada pašvaldība š.g. 31. marta domes sēdē nolēmusi PĀRCELT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅUS. Par Madonas novada administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma nodoklis par 2020.gadu maksājams ne vēlāk kā 30.jūnijā, 31.augustā, 15.oktobrī un 15.novembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.


M‌adonā dezinficē daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas. VIDEO.

Informācija skolēnu vecākiem.


27. marts
Analīžu ņemšanas punkts darbosies katru dienu no plkst. 10 līdz plkst. 16.
Lai pieteiktos valsts apmaksātajām analīzēm, jāzvana uz 8303, kur tiks piefiksēti personas dati, un vēlāk “Centrālās laboratorijas” speciālisti telefoniski vienosies par analīžu nodošanas laiku.
Savukārt, piesakoties maksas analīzēm (80 eiro), jāzvana uz 20030006 vai 20033722, lai vienotos par to nodošanas kārtību. 
Ierašanās analīžu ņemšanas punktā, saskaņā ar Veselības ministrijas un NMPD prasībām, atļauta tikai ar personīgo auto! Cilvēkam ierodoties līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un vēlams arī savai pildspalvai.
   


26. marts
Vietnē covid19.gov.lv vienuviet būs pieejama aktuālā informācija par Covid-19.
Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto ietekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja veido tīmekļvietni covid19.gov.lv. Šajā vietnē būs apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

Atbildes uz jautājumiem, kas skar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, iespējams gūt arī pa vienoto informatīvo tālruni 8345. Zvani uz šo numuru tiek pieņemti bez maksas visu diennakti; jautājumus iespējams uzdot gan latviešu, gan krievu valodā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Madonas novada pašvaldība mājaslapā www.madona.lv publicēs vien visbūtiskāko informāciju, kā arī to, kas saistīts tieši ar Madonas novadu.SPKC saņemti laboratorisko izmeklējumu rezultāti no Nacionālās references laboratorijas un E. Gulbja laboratorijas: iepriekšējā diennaktī veikti 817 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 23 cilvēkiem. Latvijā apstiprināti 244 saslimšanas gadījumi ar Covid-19.
Taču Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi vērš sabiedrību uzmanību: Latvija pāriet uz otro COVID-19 epidēmijas attīstības posmu, kad jaunais koronavīruss sabiedrībā izplatās ar neizsekojamu transmisiju. Tas nozīmē, ka inficēšanās RISKS sabiedrībā ir PIEAUDZIS un visi profilakses pasākumi ir jāievēro vēl stingrāk.

Interaktīvā karte pieejama šeit.


Pacientu un ārstu drošībai saistībā ar Covid-19 uz laiku ierobežos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus.
Lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, līdz ārkārtējās situācijas beigām būs daļēji ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts, gan privātajās ārstniecības iestādēs.
 
Būtiski uzsvērt, ka arī turpmāk tiks nodrošināta neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi un konsultācijas, kas nepieciešamas. Tas nozīmē, ka netiek ierobežotas pacienta iespējas saņemt palīdzību, piemēram, pēkšņu sāpju gadījumā. Arī ģimenes ārsta prakses turpina darbu. Ar plašāku pakalpojumu sarakstu iepazīsties attēlā! 

Aicinām pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kurus veselības aprūpes pakalpojumus šobrīd var neveikt. Īpaši būtiski tas ir personām, kuras ir vecākas par 60 gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, jo, saslimstot ar COVID-19, sekas var būt smagas.

Arī gadījumos, ja veselības stāvoklis saasinās, nepieciešams sazināties ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību.

Plašāk iespējams lasīt šeit. 
Kustība Pacel Latviju ir radījusi jaunu platformu www.produktupiegades.lv, kurā tiek apkopoti gan interneta veikali, gan saimniecības, kas nodrošina preču piegādi caur pakomātiem, gan pievedot preci pie pašām mājas durvīm.
Kustības mājaslapā var aplūkot arī daļu uzņēmumu, kuri šobrīd piedāvā piegādes Madonā :https://www.produktupiegades.lv/madona
Patlaban vietne vēl ir izstrādes stadijā un gan saimniecības, gan tirdzniecības vietnes, kas atbilst prasībām, var aizpildīt pieteikuma formu mājas lapā, lai tiktu pievienotas kopējam sarakstam.25. marts
SPKC saņemti laboratorisko izmeklējumu rezultāti no Nacionālās references laboratorijas un E. Gulbja laboratorijas: iepriekšējā diennaktī veikts 1151 izmeklējums personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 24 cilvēkiem. Latvijā apstiprināts 221 saslimšanas gadījums ar COVID-19.


No pirmdienas, 23. marta, vairākās reģionu pilsētās darbu sākuši jauni papildus izveidoti COVID-19 analīžu nodošanas punkti, kur, pēc iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti var veikt valsts apmaksātas analīzes, ja radušās aizdomas par saslimšanu. Reģionos, ārpus Rīgas, pacienti pēc iepriekšēja pieraksta valsts apmaksātas COVID-19 analīzes šobrīd var nodot Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī.
Pieteikties uz valsts apmaksātu analīžu veikšanu reģionos, iespējams, zvanot uz E. Gulbja laboratoriju pa tālruni 67801112, kas zvanus pieņem katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.

24. marts


Iepriekšējā diennaktī veikti 692 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 17 cilvēkam. Līdz šim Latvijā kopā veikti 6806 izmeklējumi pesonām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināti 197 saslimšanas gadījumi ar COVID-19.
Š.g. SPKC 24. marts kopsavilkums un 24. marts kartē.
Informācija vecākiem!
Uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku tiek slēgti Madonas novada administratīvajā teritorijā esošie publiski pieejamie rotaļu laukumi. Šāds lēmums pieņemts nolūkā veikt preventīvus pasākumus vīrusa infekcijas COVID-19 izplatīšanās novēršanai Madonas novada teritorijā. Gan Madonas pilsētā, gan pagastu pārvaldēs iekļuve rotaļu laukumos tiks ierobežota ar norobežojošiem elementiem. Pie rotaļu laukumiem tiks izvietoti informatīvi paziņojumi.

Ierobežojumi attiecas uz rotaļu laukumiem pilsētas un pagastu publiskās teritorijās (skvēri, parki, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi u.c.), kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu teritorijās esošie rotaļu laukumi.

Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret ierobežojumiem un, skaidrot bērniem to nepieciešamību.‌Aicinājums tirgotājiem!
Sakarā ar ārkārtas situāciju, Madonas novada pašvaldība aicina tirgotājus izvērtēt iespēju pieņemt pasūtījumus attālināti pa telefonu vai internetā, lai pircējs, atnākot jau pēc iepakotas preces, var norēķināties un doties, tādējādi veikalā pavadot pēc iespējas mazāk laika saskarsmē ar pārdevēju un citiem pircējiem.Iedzīvotājus, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā, vai seniorus, kuri rūpēs par savu veselību nevēlas doties uz veikalu vai aptieku, par pasūtīto pirmās nepieciešamības preču piegādi lūdzam sazināties ar attiecīgās teritorijas sociālo darbinieku. Kontakttālruņi šeit.
 
Veselības ministrija informē, ka turpmāk testēšana uz Covid-19 būs mērķtiecīgāka, īpašu uzmanību veltot riska grupām.
Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, īpaši būtiski ir laikus atklāt infekcijas izplatību dažādās riska grupās, tostarp, nedrīkst pieļaut slimības izplatību ārstniecības iestādēs. Vienlaikus, ja cilvēkam ir viegli saslimšanas simptomi un viņš ir karantīnā mājās, ārstēšanas piemērošanai nav svarīgi laboratoriski noteikt COVID-19. Līdz ar to turpmāk COVID-19 testēšana būs mērķtiecīgāka, īpašu uzmanību veltot riska grupām.

‌23. marts
Madonas novada pašvaldība ar š.g. 23. martu uzsākusi palīdzības sniegšanu pirmās nepieciešamības preču piegādē novada iedzīvotājiem, kuri saistībā ar Ministru Kabineta visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, atrodas karantīnā vai pašizolācijā.Pašvaldības sniegto palīdzību lūgums izmantot iedzīvotājus, kuriem nav citas iespējas, kā sarūpēt pirmās nepieciešamības preces, kā arī seniorus, kuri rūpēs par savu veselību nevēlas doties uz veikalu vai aptieku.Ja nepieciešama palīdzība, zvaniet uz attēlā norādītajiem tālruņiem!Madonas novada pašvaldība un pašvaldības sociālais dienests ārkārtējās situācijas apstākļos turpina iedzīvotājiem sniegt nepieciešamos pakalpojumus.
No š.g. 24 marta Kopienas centra “Baltā ūdensroze” telpās Parka ielā 6, Madonā, tiek piedāvāta iespēja pašizolēties četriem cilvēkiem.


Silta maltīte, neapmeklējot veikalu un nepārkāpjot pažizolāciju vai karantīnu? Tas ir iespējams, pateicoties Madonas novada sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.


‌‌‌Iepriekšējā diennaktī veikti 987 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 41 cilvēkam (tas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits). Līdz šim Latvijā kopā veikti 6114 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, apstiprināti 180 saslimšanas gadījumi ar COVID-19.
Š.g.  SPKC 23.marta kopsavilkums un 23. marts kartē.VIDEO. Infektologi apliecina - ar divu nedēļu karantīnu Covid-19 pārciešanai var nepietikt.

Saslimšanas pazīmes:
 • Paaugstināta ķermeņa temperatūra (virs 90% gadījumu)
 • Klepus, sauss vai nedaudz mitrs (80%)
 • Elpas trūkums (55%)
 • Muskuļu sāpes un nogurums (44%)
 • Spiediens krūtīs (virs 20%)
 • Galvas sāpes (8%)
 • Klepus ar asiņainām krēpām (5%)
 • Caureja (3%)
Iespējams arī nelabums, vemšana, paātrināta sirdsdarbība, turklāt pašā slimības sākumā ķermeņa temperatūra var nepaaugstināties. Vairāk nekā 30% pacientu samazinās skābekļa līmenis asinīs (zem 88%), visvairāk ir apdraudēti cilvēki pēc 60 gadu vecuma.
Taču Madonas slimnīcas medicīniskā direktore un infektoloģe apstiprina, ka no Covid-19 mirst arī jauni cilvēki.

 
22. marts
Tālruņu fails PDF formātā - šeit.
Iepriekšējā diennaktī veikts 681 izmeklējums personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 15 cilvēkiem.
Līdz šim Latvijā kopā veikti 5127 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, apstiprināti 139 saslimšanas gadījumi ar COVID-19.
Pēc oficiālās informācijas (pēc oficiāli veiktajiem testiem) Madonas novadā aizvien saslimušo NAV. Taču tas NEATCEĻ OBLIGĀTOS vīrusa izplatīšanās ierobežojumus - sociālo distancēšanos un regulāru roku mazgāšanu. Mēs, latvieši, esam disciplinēta un solidāra tauta, sargāsim sevi un sev tuvos TAGAD, negaidot kādu kritiskāku brīdi!

Š.g. 22. marts kartē21. marts
Iepriekšējā diennaktī veikti 1241 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 13 cilvēkiem.Līdz šim Latvijā kopā veikti 4446 izmeklējumi pesonām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināti 124 saslimšanas gadījumi ar COVID-19.
Oficiāli - Madonas novadā aizvien saslimušo NAV. 
Š.g. 21.marts kartē
21. un 22. martā Zemessardzes bataljonos visā valsts teritorijā notiks mācības ar mērķi pārbaudīt personāla gatavību nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām COVID-19 izplatības ierobežošanā.


‌20. marts
20. marta pēcpusdienā SPKC publicējis informāciju par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā.
Pozitīvi Covid-19 slimības gadījumi konstatēti Rīgā, Jūrmalā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspils novadā, Babītes novadā, Mārupes novadā, Ozolnieku novadā, Ķekavas novadā, Salaspils novadā, Stopiņu novadā, Garkalnes novadā, Sējas novadā, Krimuldas, novadā, Siguldas novadā, Cēsu novadā, Smiltenes novadā un Ogres novadā.
Oficiāli - Madonas novadā aizvien saslimušo NAV. 

Mediķu, policistu un citu strādājošo atbalstam šovakar, 20. martā tiek rīkota zibakcija.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs šovakar, 20. martā, tiek aicināts iesaistīties zibakcijā, lai pateiktos mediķiem, policistiem, skolotājiem un citiem strādājošajiem, kas šajā grūtajā laikā turpina darbu.
Akcija noritēs šovakar plkst. 21:00, - iedzīvotāji aicināti uz 30 sekundēm atvērt logus, aplaudēt un pateikties mūsu mediķiem, policistiem, skolotājiem, farmaceitiem, pārdevējiem un citiem, kas turpina darbu šajos grūtajos apstākļos, vēsta akcijas "Sakām paldies!" pārstāvji.


Valsts asinsdonoru centrs lūdz donoru atsaucību.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā ar vīrusa COVID-19 izplatību un izsludināto ārkārtas situāciju valstī, VADC vērš uzmanību, ka ārstniecības iestāžu darbs nav apturēts, pacientus turpina ārstēt pēc nelaimes gadījumiem, traumām un citām smagām saslimšanām, tāpēc slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem nav mazinājies.
Valsts asinsdonoru centrs  aicina Madonas iedzīvotājus ziedot asinis specializētā autobusa izbraukumā 23.03.2020. Autobuss atradīsies pie Madonas slimnīcas, Rūpniecības iela 38, no plkst. 09.00 līdz 14.00. 

Iepriekšējā diennaktī veikti 528 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 25 cilvēkiem. Līdz šim Latvijā kopā veikti 3205 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināti 111 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. 

Š.g.  SPKC 20. marta kopsavilkums un  20. marts kartē1‌9. marts
ALTUM krīzes skartajiem uzņēmējiem nodrošinās divus atbalsta instrumentus: garantijas banku kredītu brīvdienām un apgrozāmos līdzekļus darbības uzturēšanai.

‌‌Mediķu, policistu un citu strādājošo atbalstam šovakar, 19. martā tiek rīkota zibakcija.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs šovakar, 19. martā, tiek aicināts iesaistīties zibakcijā, lai pateiktos mediķiem, policistiem, skolotājiem un citiem strādājošajiem, kas šajā grūtajā laikā turpina darbu.
Akcija noritēs šovakar plkst. 21:00, - iedzīvotāji aicināti uz 30 sekundēm atvērt logus, aplaudēt un pateikties mūsu mediķiem, policistiem, skolotājiem, farmaceitiem, pārdevējiem un citiem, kas turpina darbu šajos grūtajos apstākļos, vēsta akcijas "Sakām paldies!" pārstāvji.

‌‌
Iepriekšējā diennaktī veikti 533 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 15 cilvēkiem. Līdz šim Latvijā kopā veikti 2 677 izmeklējumi pesonām ar aizdomām par Covid-19, apstiptināts 86 saslimšanas gadījumi ar COVID-19.
Š.g. 19. marts kartēSakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 dēļ, Madonas novada uzņēmēju forums no š.g. 19. marta tiek pārcelts uz š.g. 5. novembri.

‌Lai ārkārtas situācijas diktēto izolācijas laiku padarītu aizraujošāku, Bērnu un jauniešu centrs izsludina KONKURSU “ZELTA TERĪNE", jeb “Kāds labums no šitāda poda?”. Iepazīsties ar noteikumiem un piedalies.


‌18. marts
Pēdējā diennaktī veikti 604 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, infekcija apstiprināta 11 cilvēkiem.
Līdz šim Latvijā kopā veikti 2 144 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, apstiprināts 71 saslimšanas gadījums ar COVID-19.

VIDEO. Madonas novada pašvaldības pārstāvju darba sanāksme š.g. 18. martā saistībā ar vīrusa infekcijas  Covid-19  izplatības ierobežošanu Madonas novadā.
‌Aktuālos jautājumus, kas saistīti ar Madonas novada pašvaldības rīcību laikā, kad valstī izsludināts ārkārtējs stāvoklis, sanāksmē pārrunāja "Madonas slimnīca” valdes locekle, infektoloģe Astrīda Svilāne, pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne un pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš.


Valsts policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedības par cilvēku pulcēšanos ierobežojumu pārkāpšanu un pašizolēšanās prasību neievērošanu.
Ja arī Tavā rīcībā ir informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem, zvani 110.
‌‌
‌Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
No š.g. 18.marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā.

17. marts
Ar š.g. 17. martu ir pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, tāpat ir aizliegta personu pārvietošanās caur sauszemes robežšķērsošanas vietām uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tas ir, uz Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas.‌

Lielā Talka tiek pārcelta  no š.g. 25. aprīļa uz š.g. 16. maiju.

‌16. marts
SIA Madonas namsaimnieks KASE (Madonas novada pašvaldības ēkā) no š.g. 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim, maksājumus nepieņem. Maksājumus iespējams veikt internetbankā uz uzņēmuma norēķinu kontiem. 
SIA Madonas namsaimnieks nepiemēros soda procentus un kavējuma naudu par saņemtajiem pakalpojumiem, sākot ar 2020. gada 16. martu tiem iedzīvotājiem (fiziskām personām), kuriem nav iespēju veikt bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā.

‌13. marts
‌Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs no š.g. 14. marta līdz 14. aprīlim būs slēgts apmeklētājiem!
Bet darbs turpināsies, ja jums ir jautājumi, zvaniet muzeja speciālistiem, rakstiet epastus.
Šajā laikā muzejs piedāvās aktīvi izmantot sociālo tīklu sniegtās iespējas, ieskatīties krājumā, virtuāli izstaigāt izstādes.
No š.g. 13. marta līdz 14. aprīlim Madonas novada bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta, atcelti visi plānotie pasākumi.
Šajā laika posmā bibliotēka nodrošinās tikai neklātienes pakalpojumus (pieeju datubāzēm, citiem resursiem). Kontakttālrunis 29471956.
Madonas Tūrisma informācijas centrs sākot no š.g. 14. marta līdz 14. aprīlim apmeklētājiem būs slēgts! 

Madonas kinoteātris "Vidzeme" atceļ  plānotos kino seansus‌ un publiskos pasākumus uun ir slēgts apmeklētājiem līdz š.g. 14. aprīlim.
‌Nauda par iegādātajām biļetēm tiks atgriezta, tiklīdz būs zināms naudas atgriešanas process. Sekojiet informācijai.

No š.g. 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtrauktas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi. 
‌Š.g. 13. martā izdots Madonas novada pašvaldības rīkojums “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem”:
 • no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. atcelt publisko pasākumus, sapulces, gājienus Madonas novadā
 • no 14.03.2020. līdz 14.04.2020. slēgt klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, un to vadītājiem nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

‌Slimību profilakses un kontroles centrs sagatavojis video, kurā uzskatāmi atainoti COVID-19 izplatīšanās ceļi un profilakses pasākumi, lai izvairītos no COVID-19 saslimšanas.

Copyright © 2008-2021 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »