Etwinning profesionālās pilnveides iespējas

iesūtīts: 2020.03.10 20:55
ETwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un veicina pedagogu profesionālo pilnveidi.

2019.gada 11.-13.decembrī Vīnē, Austrijā notika profesionālās pilnveides seminārs “Digitālā lietpratība mācību procesam un eTwinning projektiem”. Latviju šajā seminārā pārstāvēja Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāja Dagnija Kalvāne un Madonas pilsētas vidusskolas skolotāja Arnita Krīgere.

Skolēnu digitālas lietpratības attīstīšana bija šīs tikšanās centrālais jautājums. Semināra darbnīcās tika aplūkotas šādas tēmas – digitalizācija iesācējiem, datordomāšana, robotikas tehnoloģijas mācību stundās, drošība internetā.

Viena no skolotāju apmācību darbnīcām piedāvāja iepazīties ar SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies), kas ir Eiropas Komisijas izveidots digitālais pašizvērtēšanas rīks, kurš ir pieejams 24 Eiropas Savienības valodās, tajā skaitā arī latviešu. Tas palīdz novērtēt skolas digitālo potenciālu, izvērtēt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, norāda jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. SELFIE apkopo skolēnu, skolotāju un skolas vadītāju viedokli par tehnoloģiju izmantošanu viņu skolā. Apgalvojumi aptver tādas jomas kā vadība, infrastruktūra, skolotāju apmācības un skolēnu zināšanas digitālajā jomā. Datordomāšanas ar BBC micro:bit apmācību darbnīcā skolotāji iepazinās ar BBC micro:bit izmantošanu starpdisciplinārās mācību stundās. Datordomāšana ir spēja formulēt problēmu, izskatīt un izvērtēt iespējamos risinājumu un izvēlēties atbilstošāko. BBC micro:bit ir programmējams minidatoriņš, kas ir aprīkots ar dažādiem sensoriem un diožu ekrānu. Tas ir īpaši izstrādāts skolēnu izglītošanai programmēšanas un elektronikas jomā. Caur vizuālo programmēšanu skolēni mācās kontrolēt micro:bit minidatoru un meklē tā praktiskā pielietojuma iespējas reālajā dzīvē.

Semināra dalībniekiem bija iespējams apmeklēt nevalstiskas organizācijas izveidotu Da Vinci Lab, kas ir ārpusskolas interešu izglītības iestāde – laboratorija, kuras mērķis ir skolēnu digitālās lietpratības attīstīšana, mazinot plaisu starp komunikāciju un tehnoloģijām, datoriku un mākslu. Tāpēc galvenā uzmanība šeit tiek pievērsta bērnu un jauniešu sadarbībai, komunikācijai, kritiskai domāšanai, orientācijai uz risinājumu un radošumam. Laboratorijas pasniedzēji sadarbojas ar izglītības iestādēm un sniedz atbalstu tām mācību programmu realizācijai skolās.

Trīs dienu semināra apmācību starplaikos skolotāji dalījās pieredzē, dibināja kontaktus, radīja idejas un priekšlikumus turpmākajai sadarbībai eTwinning projektos. Gūtās atziņas un idejas ir veicinājušas eTwinning projekta uzsākšanu Madonas pilsētas vidusskolā ar partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas. Projektā I am not a robot (Es neesmu robots) ir iesaistījušies sākumskolas skolēni.

eTwinning ir iespēja katram skolotājam. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē.


Informāciju sagatavoja: Arnita Krīgere

Madonas pilsētas vidusskolas skolotāja

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »