Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

iesūtīts: 2020.03.10 20:27
Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

adonas novadā jau ir noslēdzies šis projekts, kura ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā”” piedalījās Barkavas pamatskola un Lazdonas pamatskola (titulfoto - 1.vietas ieguvēja Lazdonas pamatskolā - Sindija Paurniete, 8.klase – 67 balsis)

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu radošo darbu palīdzību ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Projekta noslēgumā skolām tiks nogādāti visvairāk balsu ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos Madonas novada skolēnu darbus aicinām aplūkot projekta mājaslapā: www.manazemeskaista.lv sadaļā Darbi 3 kārta.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju atbalsts. Projekta darba grupa saka paldies: ZS "ATPŪTAS" , SIA “Agro-Dzelzava” , SIA "RDN" ,

SIA “RK Celtnieks” ,SIA “NIKLAND” , SIA “LINCA” , SIA “AZ translations” SIA “ANZOR”, ZS “Zemgaļi”, SIA “Asigne” , SIA "FixAll' , SIA “Norte”, 

SIA “Komercfirma Kvarcs”,  SIA "Bioenerģija-08", SIA “PRO Build”.

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!


“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »