Krievijas Federācijas vēstniecība Latvijā plāno rekonstruēt Madonas Brāļu kapus

iesūtīts: 2020.07.24 08:32
Otrdien, 21 jūlijā, Madonas novada pašvaldību darba vizītē ar mērķi pārrunāt ieceri par Madonas pilsētā esošo padomju armijas karavīru Brāļu kapu atjaunošanu un labiekārtošanu apmeklēja Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā padomnieks, Konsulāras nodaļas vadītājs Sergejs Nuppa un galvenais inženieris Maksims Ardejevs. Vizītes laikā Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, domes deputāts Andris Dombrovskis un Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris ar vēstniecības pārstāvjiem pārrunāja plānoto kapu teritorijas renovāciju, kas tiks veikta saskaņā ar vēstniecības izstrādāto remonta un rekonstrukcijas darbu plānu.

 

"Vēstniecība ir atvērta dialogam par iecerēm, kas saistītas ar Brāļu kapu teritorijas sakārtošanu un ir ieinteresēta pašvaldības redzējumā arī par laika gaitā zudušā Brāļu kapu centrālā elementa – obeliska atjaunošanu tā vēsturiskajā vai arī pilnīgi jaunradītā veidolā. Būvniecības darbu veikšanai tiks sludināts konkurss, kurā piedalīties varēs arī Madonas reģiona būvniecības uzņēmumi. Jāatzīmē, ka Brāļu kapu atjaunošanas un labiekārtošanas darbu izmaksas pilnībā sedz Krievijas vēstniecība Latvijā,” norādīja Zigfrīds Gora.

Kaut arī pašvaldība gadu gaitā regulāri ir uzturējusi un kopusi Brāļu kapus un tiem piegulošo teritoriju, laika zobs ir skāris gan atbalsta sienas, gan plāksnes ar kritušo vārdiem. Saskaņā ar vēstniecības plāniem Brāļu kapos iecerēti būtiski pārbūves darbi. Pilnībā tiks nojauktas atbalsta sienas. Tās tiks būvētas no jauna, un uz sienām piestiprinās marmora plāksnes ar karavīru uzvārdiem, veicot korekcijas uzrakstos, jo gadu gaitā precizēta informācija gan par tiem karavīriem, kuri apglabāti Brāļu kapos, taču nav minēti uz piemiņas plāksnēm, gan par tiem, kuru uzvārdi atrodas uz plāksnēm, bet viņu atdusas vieta ir citur. Tiks veikta arī pārējās kapu teritorijas labiekārtošana, pārbūvējot jau esošos celiņus un ierīkojot jaunus. Jau ierasto māla segumu Brāļu kapos nomainīs bruģis. Plānoti arī citi labiekārtošanas darbi (esošo Brāļu kapu robežās), kas tiks saskaņoti ar Madonas būvvaldi un ainavu arhitekti.

“Saruna ar vēstniecības pārstāvjiem par viņu piedāvāto ieceri bija ļoti konstruktīva. Vienojāmies, ka vēstniecība izstrādās nolikumu ar tehnisko specifikāciju, lai varētu izsludināt iepirkumu uz būvdarbu veikšanu. Iepriekš plānotie darbi tiks saskaņoti ar pašvaldību, jo viņi nevēlas piedāvāt risinājumu, kas neatbilst mūsu redzējumam, kā arī ainaviski neiekļausies pilsētvidē. Šī iemesla dēļ projektēšanas uzdevums tiks vispirms atsūtīts pašvaldībai, lai mūsu speciālisti to varētu izvērtēt, sniedzot arī savus risinājumus. Pēc šīs saskaņojuma fāzes varēsim gatavoties projektēšanai un būvdarbiem. Ja procesa virzība būs bez šķēršļiem, būvdarbi varētu sākties jau šoruden un šajā gadā arī noslēgties,” pēc sarunas ar vēstniecības pārstāvjiem plānotos darbus ieskicēja Guntis Ķeveris.   

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī iespējamā vēstniecības iesaiste Barkavā esošo Brāļu kapu labiekārtošanas darbos. Madonas novada pašvaldība ir izstrādājusi projektu par sliktā stāvoklī esošās piemiņas sienas atjaunošanu, neskarot apbedījumus. Šo ieceri detalizētāk plānots izvērtēt turpmāko tikšanos laikā.

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »