Izsludināta pieteikšanās Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam - 2020

iesūtīts: 2020.03.02 16:54
Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 17.02.2020. sēdes lēmumu Nr.72 (protokols Nr.4; 18.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu - 2020.

Konkursa mērķi:

  1. Veicināt un finansiāli atbalstīt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās;
  2. Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes, kā arī veselīgu dzīvesveidu;
  3. Atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanā, organizējot nometnes un sekmējot to darbības kvalitāti.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2020. gada 15. aprīlī, plkst. 16.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 28.04.2020.

Nometņu norises laiks – 2020.gada skolēnu brīvdienas


Nolikums

Veidlapa

Saturiskā atskaite

Finanšu atskaite‌‌

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860071