Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

iesūtīts: 2019.02.12 10:23
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.

To uzdevumi ir:

  1. Sniegt iespēju jaunajām māmiņām, tai skaitā sociālā riska grupām integrēties sabiedrībā, rast risinājumus aktuālām problēmām un daļēji novērst to cēloņus.
  2. Sniegt psiholoģisku atbalstu un speciālistu palīdzību ( mikrologopēda, pediatra, ģimenes psihoterapeita, fizioterapeita, mūzikas terapeita, smilšu terapeita, fitoterapeita, fitnesa trenera,  kinestētiskā hendlinga speciālista, ginekologa, dūlas u.c. speciālistu lekcijas).
  3. Dot iespēju jaunajiem vecākiem tikties un dalīties pieredzē un attīstīt viņu prasmes bērnu kopšanā un attīstības veicināšanā.
  4. Dot iespēju bērniem jau no mazotnes būt kopā ar vienaudžiem. 

Ceturtā cikla sestajā nodarbībā, 20.02.2019. pie mums viesosies Madonas slimnīcas dzemdību nodaļas bērnu māsiņa Inese Skaidrā. Emocionālā saikne starp māti un bērnu  ir garants tam, lai bērns spētu izdzīvot un pilnvērtīgi attīstīties. Blakus bērna fizioloģisko vajadzību apmierināšanai, bērna emocionālās vajadzības ir līdzvērtīgas kā vajadzība pēc gaisa, barības, siltuma. Māte ir tas cilvēks, kas visu laiku ir ar viņu, kad viņš vēl attīstās viņas miesās, dzird viņas balsi, sajūt viņas sirdspukstus, pieskārienus. Vēl nedzimis bērniņš jūt, kad māte kustās, kad viņa guļ, izjūt viņas garastāvokli.  Māte ir tas cilvēks, ar kuru bērnam ir izveidojusies šī neredzamā saite, un neviens cits tā nevar nomierināt un dot drošības, pieņemšanas  un svētlaimes sajūtu kā māte. Šajā diādē, kura veidojas, māte intuitīvi jūt, kas bērnam ir nepieciešams un vajadzīgs. 

Tikšanās reizē padomāsim par bērna dvēseles izvēlēto ceļu uz zemes. Par to, vai tiešām piedzimstam kā ,,baltas lapas”?  Ir situācijas, kad vecāku stress kļūst par bērna stresu. Vai spējam ko labot, ja viss sagājis šķērsām?...

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiks īstenots no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

 

Par tā aktivitātēm var uzzināt novada mājas lapā; Madonas pilsētas PII ,,Kastanītis” mājas lapā - www.madona.lv/kastanitis sadaļā bebīšu skoliņa  ,,Asniņš”; sociālā tīkla facebook sadaļā bebīšu skoliņa ,,Asniņš” un www.draugiem.lv sadaļā foršākā pilsēta Madona. Katru afišu rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā ir projekta atpazīšanas zīme, kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību. Novada topošās māmiņas un jaunie vecāki kopā ar mazulīti tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās.

Dalība nodarbībās bez maksas.

Kontakttelefona Nr.: 64821204; 26456234

 

Informāciju sagatavoja: Ārija Logina

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »