Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina!

iesūtīts: 2021.02.24 11:30
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Kastanītis", Blaumaņa 19 biedrība "KASTANĪTIS - BĒRNIEM" bebīšu skoliņa "Asniņš" projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/092, ietvaros piedāvā (13 nodarbības ciklā 1.-6. nodarbību ciklā un 9 nodarbības noslēdzošajā – 7. ciklā ) topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.

To uzdevumi ir:

  1. Sniegt iespēju jaunajām māmiņām, tai skaitā sociālā riska grupām integrēties sabiedrībā, rast risinājumus aktuālām problēmām un daļēji novērst to cēloņus.
  2. Sniegt psiholoģisku atbalstu un speciālistu palīdzību ( mikrologopēda, pediatra, ģimenes psihoterapeita, fizioterapeita, mūzikas terapeita, smilšu terapeita, fitoterapeita, fitnesa trenera,  kinestētiskā hendlinga speciālista, ginekologa, dūlas u.c. speciālistu lekcijas).
  3. Dot iespēju jaunajiem vecākiem tikties un dalīties pieredzē un attīstīt viņu prasmes bērnu kopšanā un attīstības veicināšanā.
  4. Dot iespēju bērniem jau no mazotnes būt kopā ar vienaudžiem.

Pirmā cikla  6 nodarbībā ,, Jaunās ģimenes garīgā veselība” 26.02.2021., plkst. 15:00 - 16:30,  viesosies Egita Pļaviņa, Dr.psych, Sistēmiskās un ģimenes psihoterapijas speciāliste.

,,Pirmā bērniņa ienākšana ģimenē ir ilgi gaidīts notikums un vienlaikus 'dabiska' krīze pāra attiecībās. Dzīves laikā  paredzēto krīžu izdzīvošana iespējama,  attīstot jaunas personības kvalitātes. Iestrēgšana dzīves pārmaiņās jeb  krīzēs var notikt, atsakoties sastapties ar savām iekšējām grūtībām un negatīvām emocijām. Tas notiek, ja paliekam pie priekštata, ka drīkstam tikai just pozitīvas emocijas atbilstoši savām sākotnējām gaidām.

Kādi riski sagaida jauno ģimeni? Kā sarunāties arī par negaidītām vai grūtām emocijām? Kā rūpēties par jauno māmiņu? Tēti? Kā atzīt izaicinājums un palikt tuvībā? Kā mīlēt bērniņu un neaizmirst sevi? ,” Egita Pļaviņa.

ZOOM tiešsaitē (katrs savās mājās)

Pieteikties:

* līdz 25.02.2021. pa @pastu: skolinaasnins@inbox.lv ( informācija. - dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālruņa Nr.)

* 26.02.2021. uz norādīto @pastu saņemsiet ID informāciju, ar kuru 5min pirms tiešsaites sākuma pievienoties.

Dalība nodarbībās - bez maksas.


Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. Pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekts tiks īstenots no 2020. līdz 2023.gadam. Par tā aktivitātēm var uzzināt Madonas novada mājas lapā; Madonas pilsētas PII ,,Kastanītis” mājas lapā - www.madona.lv/kastanitis sadaļā bebīšu skoliņa  ,,Asniņš”; sociālā tīkla facebook sadaļā bebīšu skoliņa ,,Asniņš”.

Katru afišu rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā ir projekta atpazīšanas zīme, kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību.


Novada topošās māmiņas un jaunie vecāki kopā ar mazulīti tiek aicināti aktīvi iesaistīties projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās.Kontakttelefona Nr.: 26456234

Informāciju sagatavoja: Ārija Logina 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »