Arhīva ieraksti

Parādīti ieraksti laikā no 2020.04.01 līdz 2020.04.30

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

Š.g. 22. martā ir stājies spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas nosaka pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.
iesūtīts: 01.04.2020lasīt tālāk

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās

Tieslietu ministrija norāda, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 29. martā rīkojumu Nr. 138 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus, taču civilstāvokļa akta (laulības) reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, šobrīd nav aizliegta un var notikt.
iesūtīts: 01.04.2020lasīt tālāk

Par jauno pārvaldnieku iecelšanu amatos

Noslēdzoties pretendentu atlases procedūrai, Madonas novada pašvaldības domes 31. marta sēdē tika nolemts par pārvaldes vadītāju Dzelzavas un Sarkaņu pagastos iecelt Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieku Sandi Kalniņu un par pārvaldes vadītāju Aronas un Lazdonas pagastos iecelt uzņēmēju Reini Silupu.
iesūtīts: 02.04.2020lasīt tālāk

Aicina palīdzēt ģimenēm, kuru bērniem nav datora mācībām

Latvijā joprojām ir ģimenes, kurās skolas vecuma bērniem nav piemērotu apstākļu mācībām attālināti. Lai mācību process notiktu kvalitatīvi un efektīvi, ir nepieciešams dators. Daudzās Latvijas ģimenēs ir tikai viena, vai pat neviena elektroniskā ierīce uz vairākiem ģimenes locekļiem.
iesūtīts: 02.04.2020lasīt tālāk

Atver Latvijas universitātes durvis attālināti!

Latvijas Universitātes (LU) fakultātes plāno atvērt savas durvis attālināti un iepazīstināt visus studēt gribētājus ar fakultāšu studiju vidi, mācībspēkiem un studentiem jau pavisam drīz. Visas 13 LU fakultātes ir izplānojušas, kādā veidā skolēni un citi interesenti varēs iepazīt attiecīgo fakultāti, “izstaigāt” līdzi mācībspēkiem un studentiem, kā arī uzdot interesējošus jautājumus.
iesūtīts: 03.04.2020lasīt tālāk
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »