Paziņojums par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2024.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanu.

iesūtīts: 2017.08.03 13:12
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr.403 " Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (domes sēdes protokols Nr.17, 69.p.) ir nodota publiskai apspriešanai Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmās redakcija.

Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 
2017.gada 03.augusta līdz 2017.gada 04.septembrim.

Visi interesenti ar Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmo redakciju var iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204.kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldība - Sabiedrības līdzdalība”.

 Sabiedriskā apspriedes ir sanāksme notiks 

2017.gada 24.augustā plkst.15.00 3.stāva zālē Saieta laukumā 1Madonā, Madonas novadā

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par attīstības plāna pirmo redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2017.gada 04.septembrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, un Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa, e-pasts: indra.karklina@madona.lv, tel. 29324572, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

                       


Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmā redakcija
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »