MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

Protokols