Madonas novada pašvaldības domes 27.08.2009. sēdē izskatītie jautājumi

Protokols Nr.9