Madonas novada pašvaldības domes 29.10.2009. sēdē izskatīto jautājumu pārskats

Protokols Nr.13