Madonas novada pašvaldības domes 20.10.2009. ārkārtas sēdē izskatīto jautājumu pārskats

Protokols Nr.12