Domes lēmumi
20192018201720162015201420132012201120102009

Meklēt šajā sadaļā:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21

„Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 27.08.2009. Saistošajos noteikumos Nr.4 „Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Madonas novada teritorijā”
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »