SIA ''Madonas siltums''

Adrese: Cesvaines iela 24a, Madonā, Madonas novads, LV-4801
Valdes loceklis: Uldis Lielvalodis (26362757)
Tālrunis:

  • 64807400, 64807401
  • Abonentu daļa – 64807404
  • Pieteikumi iekšējo siltumtīklu apkalpošanai darba laikā sekretārei - 64807400
  • Ārpus darba laika steidzamos gadījumos santehniķu dežūrtālrunis - 29470817

E-pasts: madonas.siltums@apollo.lv


Pamatpakalpojums:
siltumenerģijas ražošana, pārvade un tirdzniecība

Pārējie pakalpojumi: siltummezglu un siltumtrašu izbūve un remonts.


Maksājumus var veikt:

AS “SEB banka” - konts Nr. LV57UNLA 0030900609809

AS „NORVIK BANKA” - konts Nr. LV82 LATB 0006010014259

AS „SWEDBANK” - konts Nr. LV41HABA0551027874072

AS „CITADELE BANKA” - konts Nr. LV28PARX 0007470910001

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »