MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, e-pasts: dome@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, dome@madona.lv
• nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

 

Pārvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Domes priekšsēdētājsAgris Lungevičs6486056726396210agris.lungevics@madona.lv 215
Domes priekšsēdētāja vietnieksZigfrīds Gora6486056825942682
zigfrids.gora@madona.lv215
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Ivars Miķelsons
6230239229412467
ivars.mikelsons@madona.lv203
Pašvaldības izpilddirektoreVita Robalte
26565220 vita.robalte@madona.lv214
Pašvaldības izpilddirektora vietnieksĀris Vilšķērsts6486006929430460aris.vilskersts@madona.lv 201
Pilsētas pārvaldnieks
Guntis Ķeveris
64860569
26325419
guntis.keveris@madona.lv102

Lietvedības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
 Nodaļas vadītāja Dace Cipule62302390 dace.cipule@madona.lv101
 Lietvede Sabīne Bajāre64860090 dome@madona.lv101
 Lietvede Linda Vagule 64860091 linda.vagule@madona.lv 101
 Lietvede Evija Cipule64860574 26197718evija.cipule@madona.lv215
 Lietvede, arhivāre Baiba Bajāre64860580  baiba.bajare@madona.lv101
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Ina Mārka64860074 22004050ina.marka@madona.lv111

Attīstības nodaļa

 
Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājs          
Teritorijas plānotāja Ramona Vucāne   20228813 ramona.vucane@madona.lv 204
Ainavu arhitekte Agnese  Silupa
(prombūtnē)
64860089 26360329 agnese.silupa@madona.lv 214
Vecākā speciāliste uzņēmējdarbības jomā Ilze Vogina   20204906 ilze.vogina@madona.lv 109
Vecākā speciāliste kultūras jomā413
Vecākais speciālists sporta jomā Māris Gailums 64860559 29478365 maris.gailums@madona.lv 213
Tūrisma darba organizatore Sanita Soma
29130437 tic@madona.lv
sanita.soma@madona.lv
103
Tūrisma informācijas centra konsultante Ilze Stūre
(prombūtnē),
Gunta Strode


64823844


26313171
gunta.strode@madona.lv Skolas iela 10a
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa 64860092 26395710 ilze.riekstina@madona.lv 309
Sabiedrisko attiecību speciālists          

Bāriņtiesa

Madonas novada bāriņtiesas darba laiks Parka ielā 4, Madonā

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-19.00
‌Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
‌Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
‌Trešdiena 13.00-19.00

Amats Vārds  Uzvārds Fiksētais tel. Mob. tel. e-pasts Atrašanās vieta
Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Lediņa 64807295 29409996 barintiesa.novads@madona.lv inga.ledina@madona.lv Parka iela 4, Madona
Lietvedības sekretāre Izida Vaičuka 64807295 27864200 barintiesa.novads@madona.lv Parka iela 4, Madona
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš 29106947 andris.klavins@madona.lv Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts
Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts Marta Stalīdzāne 64860904 26363445 marta.stalidzane@madona.lv Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts
Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts AnnaSīpola  64807612 26326188 anna.sipola@madona.lv Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts
Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece 64852059 26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv “Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts
Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts Laine Siliņa  26301270 laine.silina@madona.lv Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts
Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Marika Prokiraite 26338134 marika.prokiraite@madona.lv Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Sandra Lauva  64826031 26523832 sandra.lauva@madona.lv Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts Agita Semjonova 26419500 agita.semjonova@madona.lv Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts
Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Baiba Āboltiņa 26409544 baiba.aboltina@madona.lv “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts
Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Marika Prokiraite  26338134 marika.prokiraite@madona.lv Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts
Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Marta Stalīdzāne 26363445 marta.stalidzane@madona.lv Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts
Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva 26523832 sandra.lauva@madona.lv Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Aleksandra Miesniece  26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts
Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts Anna Sīpola  64871659 26326188 anna.sipola@madona.lv Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts
Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta Agita Semjonova 64807295 26419500 agita.semjonova@madona.lv Parka iela 4, Madona
Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā Rudīte Adamkoviča  26530400 rudite.adamkovica@madona.lv Parka iela 4, Madona

Būvvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Būvvaldes vadītājs, zemes lietu speciālists Andris Rieba 64860097
andris.rieba@madona.lv 104
Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre 64860096 28371721 silvija.sire@madona.lv 105
Būvinspektors Jānis Vilcāns 64860084 29485751 janis.vilcans@madona.lv 105
Būvinspektore Iveta Meļehova 64822374 29422298 melehovaiveta@inbox.lv 105
Juriskonsults Sabīne Kurmīte 25631112 sabine.kurmite@madona.lv 103

Dzimtsarakstu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja Vineta Lamberte 64860073 29114065 vineta.lamberte@madona.lv Raiņa iela 12
Līga Calmāne 64860073 25453426 dzimtsaraksti@madona.lv Raiņa iela 12
Iveta Škapare 64860073 dzimtsaraksti@madona.lv Raiņa iela 12

Finanšu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja Biruta Vindele 64860034 29268425 biruta.vindele@madona.lv 304
Galvenā grāmatvede
Galv. grāmatveža vietniece Ineta Lazda 64860065 ineta.lazda@madona.lv 303
Ekonomiste Dina Bojaruņeca
26679360 dina.bojaruneca@madona.lv 307
Grāmatvede-ekonomiste Iveta Einika
26679360 iveta.einika@madona.lv 307
Vecākā grāmatvede Sandra Kivlāne 64860129 sandra.kivlane@madona.lv 305
Grāmatvede Līga Laizāne 64860059 liga.laizane@madona.lv 307
Grāmatvede Solvita Konivāle solvita.konivale@madona.lv 307
Grāmatvede Vita Vēze 64860576 vita.veze@madona.lv 301
Grāmatvede Līga Vovere 64860576 liga.vovere@madona.lv 301
Grāmatvede Anna Dzene 64860129 anna.dzene@madona.lv 305
Grāmatvede Kitija Gruziņa
kitija.gruzina@madona.lv 306
Grāmatvede Ramona Plotka 64860067
ramona.plotka@madona.lv 306
Grāmatvede Astrīda Līcīte astrida.licite@madona.lv 302
Grāmatvede Anita Brimere
26493272 anita.brimere@madona.lv 313
Grāmatvede Daina Šķēle 64860035 daina.skele@madona.lv 113
Auditore Lana Saulone 64860578 29397840 lana.saulone@madona.lv 314
Grāmatvede - kasiere Valentīna Vasiļjeva 64860068 25451182 valentina.vasiljeva@madona.lv 107
Vecākā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratore Velta Vilšķērste 64860066 29473326 velta.vilskerste@madona.lv 106
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Kampe 62302494 26412779 gunita.kampe@madona.lv 114
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Liene Kokoreviča 62302484 29535370 liene.kokorevica@madona.lv 114

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājs Edgars Veips 64860558 28376670 edgars.veips@madona.lv 411
Informācijas tehnoloģiju speciālists Elvijs Trops 62302363 26482959 elvijs.trops@madona.lv 410
Informācijas tehnoloģiju speciālists Gvido Ļubovickis 62302363
gvido.lubovickis@madona.lv 410
Informācijas tehnoloģiju speciālists Artūrs Leimanis 64860558 29499107 arturs.leimanis@madona.lv 411

Izglītības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja Solvita Seržāne 64860562 26136230 solvita.serzane@madona.lv 405
Nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Jansone 62302382 29197541 sarmite.jansone@madona.lv 403
Izglītības darba speciāliste Vivita Vecozola 64860071
26378836 vivita.vecozola@madona.lv 402
Izglītības darba speciāliste Gundega Puķīte 64860570 29776656 gundega.pukite@madona.lv 404
Izglītības psihologs Inese Vaniņa 62302381 29470907 inese.vanina@madona.lv 401

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. nr. Mobilā tel. nr. E-pasts Atrodas
Lietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste Gita Lutce
64860143 29287466 gita.lutce@madona.lv Gaujas iela 37, Madona
Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinis Juris Šolins 27878573 juris.solins@madona.lv
Madonas kapu pārzinis Ilgvars Meļķis 29299355
Mežzinis Vilnis Zosārs 29196184 vilnis.zosars@madona.lv
Pašvaldības tirgus organizatore Nadežda Seļma 26346077

Juridiskā nodaļa

Amata nosaukums Vārds uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja Evita Zāle 64860095 26486811 evita.zale@madona.lv 315
Jurists Helmuts Pujats 64807321 helmuts.pujats@madona.lv 316
Juriste
Olga Elsiņa 64860093
olga.elsina@madona.lv 316
Juriste Ilze Pleša 63713104 ilze.plesa@madona.lv 316
Juriste Signe Arcimoviča 64860571 29224056
signe.arcimovica@madona.lv 212
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Jānis Gļauda 28302805 kartibnieks@madona.lv
janis.glauda@madona.lv
408
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Roberts Krauklis 28760063 kartibnieks@madona.lv
roberts.krauklis@madona.lv
408
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Iveta Vāvere 25705666 kartibnieks@madona.lv
iveta.vavere@madona.lv
408
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Gatis Kušķis 25725666 kartibnieks@madona.lv
‌gatis.kuskis@madona.lv
408

Kultūras joma

 Amata nosaukums  Vārds Uzvārds  Fiksētā tel.Nr.  Mobilā tel. Nr.  E-pasts  Kab.Nr.

Daiga Torstere 64860579 22034411  daiga.torstere@madona.lv  413

Inga Arāja 64860579 27868891  inga.araja@madona.lv  413

Projektu ieviešanas nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja Inese Solozemniece 62302391 28306100 inese.solozemniece@madona.lv 208
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja 64860572
klinta.galeja@madona.lv 211
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa 62302380 29324572 indra.karklina@madona.lv 209
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Ilze Medne ilze.medne@madona.lv 210
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris Edgars Gailums 26196358 edgars.gailums@madona.lv 408

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

Amats Vārds Uzvārds Fiksētais Nr. Mobilais Nr. E-pasts Atrodas
Vadītājs Gundars Riekstiņš 64807291 29430704 gundars.riekstins@madona.lv Parka iela 4, Madona
Vadītāja vietniece Ilze Fārneste
20240013 ilze.farneste@madona.lv Parka iela 4, Madona
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja Anita Dagnija Glaudāne 64807296 27875086 anita.glaudane@madona.lv Parka iela 4, Madona
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja Rita Šuvcāne 64807292 20232979 Parka iela 4, Madona
Lietvedības speciāliste Ārija Brilovska  64807294 26351485 socialais.dienests@madona.lv
arija.brilovska@madona.lv
Parka iela 4, Madona
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Kristīne Drozdova  27865667 kristine.drozdova@madona.lv Parka iela 4, Madona

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEIT


Pagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Andrejs PIEKALNS

26562846
64807120

arona@madona.lv

Barkava

Aigars ŠĶĒLS

29426366

barkava@madona.lv

Bērzaune

Edgars LĀCIS

64807667
20249112

berzaune@madona.lv

Dzelzava

Andrejs JANKOVSKIS

26419177
64852057

dzelzpag@madona.lv

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517
64807257

kalsnava@madona.lv

Lazdona

Jānis RIEKSTS

29481694
64826555

lazdona@madona.lv

Ļaudona

Artūrs PORTNOVS

20374568
64860895

laudona@madona.lv

Liezēre

Artūrs VĀVERE

64807247
29336590

liezere@madona.lv

MadonaGuntis ĶEVERIS

64860569
26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārciena

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

Mētriena

p.i. Valdis GOTLAUFS

26440194
64826033

metriena@madona.lv

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366
64829604

osupe@madona.lv

Prauliena

Valdis GOTLAUFS

26440194

prauliena@madona.lv

Sarkaņi

p.i. Andrejs JANKOVSKIS

26419177

sarkani@madona.lv

Vestiena

p.i. Artūrs VĀVERE

64871660
29336590

vestiena@madona.lv

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība Vadītāja vārds, uzvārds Adrese Telefons E-pasts Mājas lapa
SIA ''Madonas namsaimnieks'' Oskars Janovičs Augu iela 29, Madona, LV-4801 64807077 info@madonams.lv www.madonams.lv
A/S ''Madonas ūdens'' Guntars Dambenieks Raiņa 54, Madona,
Madonas novads, LV-4801
648 07073
648 07071
28670766
info@madonasudens.lv www.madonasudens.lv
SIA ''Madonas siltums'' Ivars Grandāns Cesvaines-24a, Madona,
Madonas novads, LV-4801
64807400 madonas.siltums@madona.lv
SIA ''Madonas slimnīca'' Artis Stuburs Rūpniecības iela 38, Madona,
Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64807046
Reģistratūra: 64860586
slimnica@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums'' Māris Belorags Aronas 2-23, Sauleskalns,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 29489983 berzaunesku@inbox.lv
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” Vija Kučinska Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava,
Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
64807693 29296585 siakalsnava@inbox.lv

Datu aizsardzība

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. E-pasts
Datu aizsardzības speciālists Uldis Lībietis +371 64860090 datuaizsardziba@madona.lv
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »