Ļaudonas BJIC ''Acs''

Adrese: 

Aiviekstes iela 5 , Ļaudonas pagasts, Madonas novads LV-4862

Vadītāja: Biruta Calmane

Tālrunis: 64823458  , 29320394

E-pasts: biruta.c@inbox.lv

Internetā: www.laudona.lv