Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Madonas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 20.februāra līdz 20.martam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
iesūtīts: 20.02.2020lasīt tālāk

TE IR DARBS! Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītāja amatu!

Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 30.01.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.45 (protokols Nr.3, 9.p.) “Par Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītāja amatu konkursa nolikuma apstiprināšanu”.
iesūtīts: 04.02.2020lasīt tālāk
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »