Veselības projekts Madonas novadā no 2017. – 2019.gadam

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Pasākumos var piedalīties, ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros Madonas novada iedzīvotājiem tiks piedāvāti bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi, lai sekmētu iedzīvotāju veselības paradumu maiņu.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Pensionāru konference.
 • Veselības nedēļa izglītības iestādēs.
 • Veselības nedēļa pagastos un pilsētā.
 • Deju un kustību nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
 • Nodarbības grūtniecēm.
 • Veselības veicināšanas dienas nometnes skolēnu brīvlaikos.
 • Lekciju kurss par sirds slimību un onkoloģijas profilakses pasākumiem un garīgās veselības veicināšanu.
 • Lekciju kurss par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā.
 • Orientēšanās Madonā un novada pagastos.
 • Ārpustelpu nodarbības – skriešana, nūjošana, riteņbraukšana.
 • Veselīga uztura pagatavošanas meistarklases.
 • Vispārējo veselību veicinošas vingrošanas nodarbības pilsētā un pagastos.
 • Veselības veicināšanas nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem.

Ar projekta aktivitātēm iespējams iepazīties šeit.

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »