Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 2010.g.

Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2010.g.

Pakalpojumi

Pakalpojuma veids

Mēneši

Kopā

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Dzimšanas reģistrācija

23

20

25

11

19

11

24

16

22

19

8

17

215

Atkārtotas dzimšanas apliecības

22

24

24

9

10

18

13

20

16

14

12

6

188

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

10

8

11

6

9

12

4

13

2

4

7

6

92

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

16

19

16

6

8

9

11

7

11

19

10

10

142

Laulību reģistrācija

4

3

3

5

7

14

14

21

9

7

5

11

103

Atkārtotas laulību apliecības

1

2

4

7

3

3

3

3

5

2

3

5

41

Izraksti no laulības reģistra

9

10

11

5

6

8

4

4

6

10

12

3

88

Atzīmes par laulību šķiršanu

10

9

3

3

5

4

7

3

1

4

4

4

57

Miršanas reģistrācija

32

30

36

33

32

29

26

40

26

25

32

30

371

Īpašais miršanas reģistrs

3

2

1

2

2

4

1

0

0

0

0

0

15

Atkārtotas miršanas apliecības

2

3

3

2

9

5

1

0

6

2

1

2

36

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

3

5

2

4

1

10

0

0

1

0

4

0

30

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

0

2

1

1

1

1

3

1

2

0

0

4

16

Vārda, uzvārda maiņas dokumentu sagatavošana

0

2

0

1

0

2

1

0

0

1

1

0

8

Citi saņemtie dokumenti

3

5

11

3

14

19

17

15

15

12

11

11

136

Citi nosūtītie dokumenti

40

37

53

50

42

57

24

25

24

25

25

19

421

Citas ceremonijas

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Demogrāfiskā situācija

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2009

28 139

215

391

-176

Vīr.

13 329 (47,4 %)

Siev.

14 810 (52,6 %)

2010

27 878

204

338

-134

Vīr.

13 208 (47,4 %)

Siev.

14 670 (52,6 %)


Pašvaldības teritorija

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

Madona

63

97

-34

Aronas pagasts

11

18

-7

Barkavas pagasts

9

27

-18

Bērzaunes pagasts

12

14

-2

Dzelzavas pagasts

10

20

-10

Kalsnavas pagasts

15

29

-14

Lazdonas pagasts

6

5

1

Liezēres pagasts

10

18

-8

Ļaudonas pagasts

12

22

-10

Mārcienas pagasts

7

14

-7

Mētrienas pagasts

8

11

-3

Ošupes pagasts

10

14

-4

Praulienas pagasts

12

25

-13

Sarkaņu pagasts

13

16

-3

Vestienas pagasts

6

7

-1

Bez noteiktas dzīvesvietas

0

1

-1

Kopā:

204

338

-134


Dzimšana

Dzimtsarakstu nodaļā 2010.gadā reģistrēti 215 bērniņi – 102 zēni un 113 meitenes, tai skaitā 204 Madonas novada un 11 citu novadu bērniņi. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā - 63, Kalsnavas pagastā 15, Sarkaņu pagastā – 13. Laulībā dzimuši 107 bērni (49,8 %), atzīta paternitāte 89 bērniem (41,4 %). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 19 bērniem (8,8 %). Pirmie bērni dzimuši 91 māmiņai (42,3 %), otrie – 80 māmiņām (37,2 %), trešie – 29 (13,4 %), ceturtie – 12 māmiņām (5,6 %), piektais bērniņš - 1 māmiņai (0,5 %), septītais bērniņš – 2 māmiņām (1 %). Divi bērniņi dzimuši nedzīvi. 

Madonas pilsēta un pagasti/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

7

7

9

5

4

3

4

7

6

6

0

5

63

zēni

6

4

5

1

 

2

3

 

 

1

 

2

24

meitenes

1

3

4

4

4

1

1

7

6

5

 

3

39

Aronas pagasts

0

0

0

0

2

0

2

0

4

2

0

1

11

zēni

 

 

 

 

2

 

1

 

3

2

 

1

9

meitenes

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Barkavas pagasts

2

1

0

0

0

0

3

1

1

0

0

1

9

zēni

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

meitenes

2

1

 

 

 

 

2

1

1

 

 

1

8

Bērzaunes pagasts

4

1

1

0

1

1

1

0

2

0

0

1

12

zēni

2

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

5

meitenes

2

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

7

Dzelzavas pagasts

2

1

0

0

0

0

2

1

1

2

1

0

10

zēni

2

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

7

meitenes

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

3

Kalsnavas pagasts

1

2

1

0

1

1

1

1

1

3

1

2

15

zēni

1

1

1

 

 

1

 

1

1

 

 

2

8

meitenes

 

1

 

 

1

 

1

 

 

3

1

 

7

Lazdonas pagasts

1

0

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

6

zēni

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

3

meitenes

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

3

Liezēres pagasts

1

0

2

1

0

1

1

0

2

0

1

1

10

zēni

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

5

meitenes

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

5

Ļaudonas pagasts

0

1

2

0

2

0

2

1

0

1

2

1

12

zēni

 

 

 

 

1

 

2

1

 

1

 

 

5

meitenes

 

1

2

 

1

 

 

 

 

 

2

1

7

Mārcienas pagasts

0

0

1

0

3

0

1

1

0

0

0

1

7

zēni

 

 

1

 

3

 

 

1

 

 

 

 

5

meitenes

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

2

Mētrienas pagasts

3

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

8

zēni

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

3

meitenes

2

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Ošupes pagasts

0

2

2

0

1

2

0

1

0

0

2

0

10

zēni

 

 

 

 

1

2

 

1

 

 

2

 

6

meitenes

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Praulienas pagasts

1

2

1

1

3

0

2

0

0

0

0

2

12

zēni

1

1

1

1

 

 

1

 

 

 

 

1

6

meitenes

 

1

 

 

3

 

1

 

 

 

 

1

6

Sarkaņu pagasts

0

0

2

1

1

1

2

0

2

3

1

0

13

zēni

 

 

 

 

1

 

1

 

1

2

1

 

6

meitenes

 

 

2

1

 

1

1

 

1

1

 

 

7

Vestienas pagasts

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

6

zēni

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

1

4

meitenes

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Kopā novadā:

23

19

22

11

19

10

24

13

21

17

8

17

204

zēni

15

6

10

3

9

7

13

5

9

7

5

8

97

meitenes

8

13

12

8

10

3

11

8

12

10

3

9

107

Citas pašvaldības:

0

1

3

0

1

0

0

3

1

2

0

0

11

zēni

 

1

1

 

1

 

 

2

 

 

 

 

5

meitenes

 

 

2

 

 

 

 

1

1

2

 

 

6

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

23

20

25

11

20

10

24

16

22

19

8

17

215

zēni

15

7

11

3

10

7

13

7

9

7

5

8

102

meitenes

8

13

14

8

10

3

11

9

13

12

3

9

113

Pamats ziņēm par tēvu:

23

20

25

11

20

10

24

16

22

19

8

17

215

laulība

9

8

15

7

15

4

12

11

7

8

3

8

107

paternitāte

13

10

10

3

3

5

10

4

10

10

4

7

89

nav ieraksta

1

2

 

1

2

1

2

1

5

1

1

2

19


Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis / mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Pirmais

7

9

14

4

8

7

12

3

10

6

4

7

91

Otrais

12

6

6

6

6

3

7

8

7

11

2

6

80

Trešais

2

4

2

1

2

1

4

4

4

1

1

3

29

Ceturtais

2

1

2

 

2

 

1

1

1

1

 

1

12

Piektais

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sestais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Septītais

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

2

Kopā:

23

20

25

11

19

11

24

16

22

19

8

17

215


 
 

Populārākie bērnu vārdi

Starp populārākajiem vārdiem Madonas novadā 2010.gadā ierindojušies:

Zēniem

ROBERTS- vecāki to dāvājuši 5 dēliem, GUSTAVS un KRISTAPS– 4 dēliem, ARVIS, DANIELS, JĀNIS, TOMS, VALTERS– 3 dēliem. 

Meitenēm

Populārākais vārds meitenēm ALISE - vecāki to dāvājuši 5 meitām.

4 meitām vecāki devuši vārdu EVELĪNA, LAURA, MARTA, MEGIJA.

3 reizes atkārtojas vārds ENIJA, MADARA, PATRĪCIJA, SANIJA.

Neparastākie vārdi – DŽASTINS, ERLANDS, MAIKLS, MARSELS, MARTINS, LENIJS zēniem, ALEKSA, DARJA, DŽESIKA, KEITA, KERIJA meitenēm.

Divi vārdi doti 24 mazuļiem -7 zēniem un 17 meitenēm.

Zēna vārds

Skaits

Meitenes vārds

Skaits

Roberts

5

Alise (Alise Keita)

5

Gustavs

4

Evelīna (Evelīna Ināra, Evelīna Tīna)

4

Kristaps

4

Laura (Laura Felicita)

4

    Marta(Marta Daniela)

4

    Megija (Megija Katrīna)           4

Arvis (Arvis Reinis)

3

Enija (Enija Līna; Enija Evelīna)

3

Daniels

3

Madara (Madara Līva)

3

Jānis

3

Patrīcija

3

Toms

3

Sanija

3

Valters          3    

Artūrs

2

Agate

2

Edijs

2

Anete

2

Eduards

2

Elīza

2

Emīls

2

Elza

2

Ervīns

2

Eva (Eva Marija)

2

Gusts

2

Ieva

2

Jēkabs

2

Jana

2

Kristers

2

Katrīna (Katrīna Elizabete)

2

Krišjānis

2

Līga

2

Markuss (Markuss Rodrigo)

2

Līva

2

Martins

2

Loreta

2

Matīss (Matīss Kristians)

2

Luīze

2

Miks

2

Melānija

2

Niks

2

Rūta

2

Oskars

2

Viktorija

2

Raivis (Raivis Markuss)

2

Adelīna

1

Adrians

1

Adriana Paula

1

Aivo Edgars

1

Adrija

1

 Aleksandrs   Amanda Aleksandra           1

Dainis

1

Aleksa

1

Dāniels

1

Ance

1

Dāvids

1

Angelika

1

Deniss

1

Anna

1

Džastins

1

Beāte

1

Endijs

1

Dana

1

Erlands

1

Darja

1

Everts

1

Dita

1

Ēriks

1

Džesika

1

Gabriels

1

Elizabeta Keita

1

Guntis

1

Emīlija

1

Harijs

1

Estere

1

Henrijs

1

Evija

1

Ingus

1

Ērika

1

Kristiāns

1

Gabriela

1

Krišs

1

Gerda

1

Lenijs

1

Ivonna

1

Maikls

1

Jūlija

1

Mareks

1

Jolanta

1

Marsels

1

Karlīna

1

Mārcis

1

Keita Katrīna

1

Mārtiņš

1

Kerija

1

Miķelis

1

Kintija

1

Niklāvs Matīss

1

Krista

1

Nils

1

Kristīne Amanda

1

Otto

1

Liāna

1

Pāvels

1

Lote

1

Rainers

1

Ludmila

1

Reinis

1

Marina

1

Ričards

1

Nadīna

1

Rihards

1

Nikija

1

Rodrigo

1

Paula

1

Rolands

1

Renāte Ilze

1

Rūdis Rūdolfs

1

Sabīne

1

Sandis

1

Samanta Alise

1

Sendijs

1

Sanita

1

Tomass

1

Sāra

1

    Selīna          1
    Sibilla          1
    Sindija          1
    Sintija          1
    Sofija          1
    Una          1
    Undīne          1
    Valērija          1
    Violeta          1
kopā           100              113

 

Laulība

2010.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 103 laulības, t.sk. 13 laulības reģistrētas baznīcās - 4 laulības reģistrētas Lazdonas pareizticīgo draudzē, 2 laulības Bērzaunes evaņģēliski luteriskā draudzē, 5 Madonas luterāņu draudzē, 1 Barkavas katoļu draudzē, 1 Madonas katoļu draudzē.

Pirmo reizi laulībā stājušies 79 vīrieši un 80 sievietes, otro reizi 20 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi laulājušies 3 vīrieši un 3 sievietes, ceturto reizi 1 vīrietis.

85 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 1 gadījumā ģimene izvēlējusies uzvārdu pēc sievas, 12 gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus, 5 gadījumos savam uzvārdam pievienots laulātā uzvārds.

Latvijas pilsoņi stājušies laulībā 5 gadījumos ar Latvijas nepilsoni, 2 gadījumos ar Krievijas pilsoni, 1 gadījumā ar Ukrainas, Rumānijas, ASV, Meksikas pilsoņiem.

Madonas novada pilsēta un pagasti/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Madonas novads

4

2

3

4

5

10

10

18

4

6

4

11

81

Citi novadi

0

1

0

1

2

4

4

3

5

1

1

0

22

Novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā:

4

3

3

5

7

14

14

21

9

7

5

11

103


 

Laulības šķiršana

2010.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 57 atzīmes par laulības šķiršanu.

Laulības slēgšanas gads

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1978

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1981

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

4

1982

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1984

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1985

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1986

1

2

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

5

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 1

2

1988

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1989

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1990

1

1

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

5

1992

2

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

5

1993

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1994

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1997

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

1998

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2000

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

2001

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

2002

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2003

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2004

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

1

1

5

2005

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

2006

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

3

2008

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

3

Kopā:

10

9

3

3

5

4

7

3

1

4

4

4

57


 

Miršana

2010.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 371 miršanas gadījums– 338 mūsu novada iedzīvotāji, 33 no citiem novadiem. Miruši 189 vīrieši un 182 sievietes. Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 97, Kalsnavas pagastā - 29, Barkavas pagastā – 27, Praulienas pagastā – 25.

Madonas pilsēta un pagasti/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

6

7

8

5

11

10

10

7

10

4

11

8

97

vīrieši

4

2

2

4

4

4

6

5

4

1

2

4

42

sievietes

2

5

6

1

7

6

4

2

6

3

9

4

55

Aronas pagasts

1

1

0

3

2

3

2

1

0

1

1

3

18

vīrieši

 

 

 

1

2

3

1

1

0

1

 

2

11

sievietes

1

1

 

2

 

 

1

 

 

 

1

1

7

Barkavas pagasts

2

2

0

5

2

2

1

5

1

3

2

2

27

vīrieši

1

1

 

1

1

2

 

3

 

1

 

2

12

sievietes

1

1

 

4

1

 

1

2

1

2

2

0

15

Bērzaunes pagasts

1

1

2

0

1

1

2

3

1

1

0

1

14

vīrieši

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

 

 

6

sievietes

1

 

1

 

 

1

1

2

1

 

 

1

8

Dzelzavas pagasts

1

3

2

0

1

2

1

2

1

2

1

4

20

vīrieši

1

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

3

11

sievietes

 

2

1

 

 

1

1

1

 

2

 

1

9

Kalsnavas pagasts

0

4

4

6

4

0

1

2

3

3

1

1

29

vīrieši

 

3

1

5

2

 

 

1

2

1

1

1

17

sievietes

 

1

3

1

2

 

1

1

1

2

 

 

12

Lazdonas pagasts

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

5

vīrieši

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Liezēres pagasts

2

0

3

2

1

2

1

3

2

2

0

0

18

vīrieši

1

 

1

1

 

 

1

2

1

1

 

 

8

sievietes

1

 

2

1

1

2

 

1

1

1

 

 

10

Ļaudonas pagasts

2

2

0

2

1

1

2

2

2

2

4

2

22

vīrieši

 

1

 

1

1

1

1

1

2

1

2

 

11

sievietes

2

1

 

1

 

 

1

1

 

1

2

2

11

Mārcienas pagasts

1

0

1

1

3

0

0

4

1

2

0

1

14

vīrieši

 

 

1

 

2

 

 

4

1

 

 

1

9

sievietes

1

 

 

1

1

 

 

 

 

2

 

 

5

Mētrienas pagasts

2

0

2

0

1

1

1

0

1

1

2

0

11

vīrieši

2

 

1

 

 

 

1

 

 

1

1

 

6

sievietes

 

 

1

 

1

1

 

 

1

 

1

 

5

Ošupes pagasts

2

1

4

0

1

0

0

3

1

0

0

2

14

vīrieši

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

2

7

sievietes

 

1

4

 

1

 

 

1

 

 

 

 

7

Praulienas pagasts

4

4

2

2

1

0

1

3

2

0

3

3

25

vīrieši

3

1

1

 

 

 

1

3

2

 

2

 

13

sievietes

1

3

1

2

1

 

 

 

 

 

1

3

12

Sarkaņu pagasts

2

3

2

0

1

1

2

1

1

1

1

1

16

vīrieši

2

3

2

 

 

 

1

 

1

1

 

1

11

sievietes

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

1

 

5

Vestienas pagasts

1

0

1

0

0

2

0

2

1

0

0

0

7

vīrieši

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

3

Bez noteiktas dzīves vietas

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

vīrieši

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Kopā novadā:

28

28

32

28

32

25

24

38

27

22

26

28

338

vīrieši

18

13

12

13

15

12

13

25

15

9

9

16

170

sievietes

10

15

20

15

17

13

11

13

12

13

17

12

168

Citas pašvaldības:

4

2

4

5

0

4

2

1

0

4

5

2

33

vīrieši

2

 

2

3

 

2

1

1

 

3

4

1

19

sievietes

2

2

2

2

 

2

1

 

 

1

1

1

14

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

32

30

36

33

32

29

26

39

27

26

31

30

371

vīrieši

20

13

14

16

15

14

14

26

15

12

13

17

189

sievietes

12

17

22

17

17

15

12

13

12

14

18

13

182


 

Madonas pilsēta un pagasti/mēnesis

0-10

20.Nov

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-101

KOPĀ

Madona

0

 

1

1

6

9

19

20

37

4

97

vīrieši

 

 

1

 

3

7

13

8

10

 

42

sievietes

 

 

 

1

3

2

6

12

27

4

55

Aronas pagasts

0

0

0

0

2

3

7

4

1

1

18

vīrieši

 

 

 

 

2

1

6

2

 

 

11

sievietes

 

 

 

 

 

2

1

2

1

1

7

Barkavas pagasts

0

1

0

0

1

2

6

10

6

1

27

vīrieši

 

1

 

 

 

2

4

5

 

 

12

sievietes

 

 

 

 

1

 

2

5

6

1

15

Bērzaunes pagasts

0

0

0

0

1

4

2

3

4

0

14

vīrieši

 

 

 

 

 

3

1

2

 

 

6

sievietes

 

 

 

 

1

1

1

1

4

 

8

Dzelzavas pagasts

0

1

0

0

0

3

7

2

7

0

20

vīrieši

 

 

 

 

 

2

6

 

3

 

11

sievietes

 

1

 

 

 

1

1

2

4

 

9

Kalsnavas pagasts

0

0

0

0

0

5

4

7

9

4

29

vīrieši

 

 

 

 

 

5

4

5

1

2

17

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

2

8

2

12

Lazdonas pagasts

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

5

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

4

Liezēres pagasts

0

0

0

1

0

1

4

6

4

2

18

vīrieši

 

 

 

1

 

1

3

3

 

 

8

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

3

4

2

10

Ļaudonas pagasts

0

1

0

0

1

3

2

6

8

1

22

vīrieši

 

1

 

 

1

2

1

4

2

 

11

sievietes

 

 

 

 

 

1

1

2

6

1

11

Mārcienas pagasts

0

0

1

1

1

2

2

3

2

2

14

vīrieši

 

 

1

 

1

2

2

 

2

1

9

sievietes

 

 

 

1

 

 

 

3

 

1

5

Mētrienas pagasts

0

0

0

1

1

0

3

2

3

1

11

vīrieši

 

 

 

 

1

 

2

1

2

 

6

sievietes

 

 

 

1

 

 

1

1

1

1

5

Ošupes pagasts

0

0

0

0

1

2

4

4

3

0

14

vīrieši

 

 

 

 

1

2

1

3

 

 

7

sievietes

 

 

 

 

 

 

3

1

3

 

7

Praulienas pagasts

0

0

1

0

1

3

3

8

7

2

25

vīrieši

 

 

1

 

1

3

2

4

2

 

13

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

4

5

2

12

Sarkaņu pagasts

0

1

0

1

1

5

4

2

1

1

16

vīrieši

 

1

 

1

1

4

3

 

1

 

11

sievietes

 

 

 

 

 

1

1

2

 

1

5

Vestienas pagasts

0

0

1

1

0

0

2

2

1

0

7

vīrieši

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

3

Bez noteiktas dzīves vietas

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

vīrieši

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Kopā novadā:

0

4

4

6

16

42

72

80

94

20

338

vīrieši

0

3

4

3

11

34

50

39

23

3

170

sievietes

0

1

0

3

5

8

22

41

71

17

168

Citas pašvaldības:

1

0

0

0

1

4

9

10

4

4

33

vīrieši

1

 

 

 

1

3

7

5

1

1

19

sievietes

 

 

 

 

 

1

2

5

3

3

14

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

1

4

4

6

17

46

81

90

98

24

371

vīrieši

1

3

4

3

12

37

57

44

24

4

189

sievietes

0

1

0

3

5

9

24

46

74

20

182


 

Vidējais mūža garums Madonas novadā 70,91 gads, vīriešiem – 64,88 gadi, sievietēm – 77,02 gadi.

Nāves cēlonis

Mirušo skaits

Kopā

Vīrieši

Sievietes

Skaits

%


Vecums

6

19

25

6,7

Noslīkšana ūdenī

6

0

6

1,6

Pakāršanās cilpā

8

1

9

2,4

Pašnāvība nošaujoties

1

0

1

0,3

Ķermeņa atdzišana

4

0

4

1,1

Ķermeņa apdegumi, pārogļošanās, saindēšanās ar tvana gāzi

3

1

4

1,1

Durti griezts ievainojums, ribu lūzumi ar sirds sadragāšanu, miesas bojājumi sitienu rezultātā

2

1

3

0,8

Plaušu sasitumi, trula ķermeņa trauma (avārija)

1

0

1

0,3

Nenoteikti dabīgi cēloņi, akūta pēkšņa nāve

4

1

5

1,3

Dažādas citas saslimšanas

8

0

8

2,2

Plaušu saslimšanas (trombembolija, tūska, pneimonija)

13

5

18

4,9

Nieru mazspēja, urēmija

3

5

8

2,2

Insults, akūti asinsrites traucējumi galvas smadzenēs, cerebrālais infarkts, cerebrālā mazspēja, asinsvadu tromboze, aortas loka aneirisma plīsums

17

24

41

11,1

Asinsizplūdums zem smadzeņu apvalkiem, smadzeņu mazspēja, smadzeņu tūska, smadzeņu koma

18

16

34

9,2

Sirds mazspēja, kardiomiopātija, kardioskleroze, miokarda infarkts, pēkšņa koronāra nāve, ātriju fibrilācija, ventrikulu fibrilācija

60

78

138

37,2

Orgānu mazasinība

2

0

2

0,5

Mekonija asperācijas sindroms

1

0

1

0,3

Elpošanas mazspēja, nepietiekamība

2

3

5

1,3

Alkoholiska kardiopātija, saindēšanās ar alkoholu

5

1

6

1,6

Intoksikācija

4

3

7

1,9

Akūta mieloleikoze

0

1

1

0,3

Audzējs, aizkuņģa audzējs, ādas audzējs

9

12

21

5,7

Vēzis, t.sk.:

12

11

23

6,2

Krūts vēzis

0

3

3

0,8

Olnīcu vēzis

0

3

3

0,8

Dzemdes vēzis

0

2

2

0,5

Plaušu vēzis

3

1

4

1,1

Kuņģa vēzis

3

1

4

1,1

Zarnu vēzis

3

1

4

1,1

Aknu vēzis

1

0

1

0,3

Urīnpūšļa vēzis

2

0

2

0,5

KOPĀ:

189

182

371

100


 
 
 

Pārskatu sagatavoja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja                           V.Lamberte