Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā3.1.3.3.1. apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

Projekts īstenošanas termiņš

02.02.2010. – 07.04.2011.

Projekta mērķis:

Uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, veicinot izglītojamo darba un sadzīves prasmju attīstīšanu Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā'.

Projekta specifiskais mērķis

Veikt rekonstrukcijas, renovācijas darbus, ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas skolas telpās, iegādāties jaunas mēbeles Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā, tādējādi paaugstinot atbilstošus mācību vides un dzīves apstākļus izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes:

  • Tehniskā projekta izstrāde internāta korpusa jumta rekonstrukcijai;
  • Dzelzavas speciālās internātpamatskolas internāta korpusa jumta rekonstrukcija;
  • Dzelzavas speciālās internātpamatskolas telpu vienkāršota renovācija, kas ietver dzīvojamo telpu, kāpņu telpu kosmētisko remontu, elektroinstalācijas nomaiņu un ugungrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanu skolas telpās;
  • Mēbeļu iegāde dzīvojamām telpām bērniem ar kustību traucējumiem;
  • Publicitātes un informatīvie pasākumi.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas : 98 392,00 Ls

Projekta ieviešanas gaita

07.04.2011. Projekts realizēts

 

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »