TE IR DARBS!

iesūtīts: 2019.12.12 13:22
Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.9000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, aicina pieteikties pretendentus uz Madonas novada pašvaldības jurista amatu (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kura atbilst vismaz 6.Eiropas/Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi plānot un veikt darbu, prasme strādāt komandā;
 • prasme lietotāja līmeni strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē, publiski pieejamām citu institūciju datu bāzēm;
 • zināšanas par pašvaldības pārvaldes darbības principiem, tās struktūru un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, zināšanas personālvadības jautājumos un publisko iepirkumu  jomā  tiks uzskatītas par priekšrocību.

Amata galvenie pienākumi:

 • nodrošināt ar pašvaldības personālvadību saistītus procesus;
 • nodrošināt pašvaldības publisko iepirkumu procesu;
 • izstrādāt Madonas novada pašvaldības dokumentu projektus (līgumus, lēmumus, noteikumus, nolikumus u.c.);
 • sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
 • pārstāvēt Madonas novada pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas Madonas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem.

Darba alga: 1015 euro (bruto)

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • Europass CV;
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Madonas novada pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas zālē  Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 101.kabinetā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi uz dome@madona.lv līdz 2019.gada 30.decembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 26486811 Juridiskās nodaļas vadītāja Evita Zāle, e-pasta adrese: evita.zale@madona.lv


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:

-       Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;

-       Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

-       Papildu minētas regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090.

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »