TE IR DARBS

iesūtīts: 2019.06.04 15:28
Madonas novada pašvaldība, reģ. Nr. LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, izsludina konkursu uz Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāja amata vietu.

 Galvenie pienākumi: 

 • Madonas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, nozaru attīstības stratēģiju pārzināšana, dokumentu vai to grozījumu izstrāde, koordinēšana un izstrādes organizēšana;
 • Madonas novada attīstības programmas rīcību un investīciju plānu izstrāde, aktualizēšana un uzraudzība;
 • sagatavot atbildes, atzinumus, izziņas, uzraudzības ziņojumus, monitoringa ziņojumus, administratīvos aktus par novada attīstības plānošanas dokumentiem;
 • sagatavot projektēšanas nosacījumus būvprojektu izstrādei, vadīt būvprojektu izstrādes procesu;
 • koordinēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu apmaiņu ar pašvaldības deleģēto uzņēmumu un novada ģeotelpiskās informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību;
 • kartogrāfisko materiālu gatavošana attīstības un teritorijas plānošanas vajadzībām, tai skaitā publicēšana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS);
 • pārstāvēt Madonas novadu citās valsts un pašvaldību institūcijās jautājumos, kas saistīti ar attīstības un teritoriālo plānošanu;
 • sniegt konsultācijas klientiem par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • dalība citu novada attīstības plānošanas dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma, nozaru attīstības plānošanas dokumentu u.c.) izstrādē, nosacīju un atzinumu sniegšana.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • izpratne par teritorijas plānošanu, un ar to saistītos jautājumos;
 • pieredze attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un procesa vadībā: ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu izstrādē;
 • labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt, analizēt, organizēt darbus un strādāt patstāvīgi;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm, grafiskām programmām un informatīvajām sistēmām;
  • pieredze būvprojektu izstrādes vadīšanā;
  • pieredze valsts vai pašvaldības iestādē;
  • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Papildu informācija: 

 • piedāvājam interesantu, atbildīgu darbu un sociālās garantijas;
 • darba laiks: normāls;
 • darba līguma termiņš: uz nenoteiktu laiku;
 • atlīdzība sākot no 900 EUR (bruto) mēnesī

Pieteikumu (CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi “Teritorijas plānotājs” lūdzam elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi: dome@madona.lv līdz 14.06.2019. vai iesniegt personīgi Madonas novada pašvaldībā 101. kab. Saieta laukums 1, Madonā. Informācija uzziņām pa tālruni: 29360277.

 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »