Aizritējusi pirmā būvsapulce Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūves projektā.

iesūtīts: 2019.05.23 17:14
23.maijā Madonas novada pašvaldības domes ēkā aizritēja pirmā būvsapulce objektam "Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve".

Sanāksmē piedalījās Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora, izpilddirektors Āris Vilšķērsts, Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, Madonas Valsts ģimnāzijas direktore Vanda Maderniece, Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode, Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes Inese Solozemniece, Indra Kārkliņa, būvuzņēmēja pārstāvji SIA "WOLTEC" valdes loceklis Edijs Purmalis un būvdarbu vadītājs Ģirts Bērziņš, SIA "Ceturtais stils" autoruzraudzības grupas vadītājs Rolands Gruzītis, SIA "BŪVREM" valdes loceklis, būvuzraugs Aldis Muraško.

Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksā (Skolas ielā 10) paredzēts veikt savienojošā korpusu pārbūvi - starp esošo ēku un sporta zāli (1. kārta),  sporta zāles un palīgtelpu pārbūvi (2. kārta), skolas ēkas un palīgtelpu pārbūvi (3. kārta) un skolas stadiona pārbūves darbus (4. kārta). Labiekārtošanas darbos paredzēts veikt esošo pievedceļu un laukumu atjaunošanu.

Īstenojot projektā plānotās darbības tiks modernizēta un attīstīta izglītības infrastruktūra, kas būs pieejama ikvienam novada skolēnam. 

Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve tiek īstenota projekta "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā",  Ident. Nr. 8.1.2.0/17/I/017 ietvaros.


Informāciju sagatavoja Indra Kārkliņa, projekta vadītāja

Informāciju ievietoja Dāvis Veckalniņš, sabiedrisko attiecību speciālists

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »