Madonas novada pašvaldība piedalās Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

iesūtīts: 2019.02.04 16:48
Madonas novada pašvaldībā 2018.gada 3.septembrī tika uzsākts izmēģinājumprojekts, kura ietvaros tiek piedāvāts atbalsts desmit ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, lai nodrošinātu katram bērnam iespējami efektīvāko atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai, un veicinātu vienlīdzīgu iespēju izmantošanu.

Projekta ietvaros ekspertu komanda izvērtēja bērna funkcionālos traucējumus un kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem izveidoja atbalsta plānu, kas ietver sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai, bērna zaudētās funkcijas kompensēšanai, bērna funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai. Sociālais darbinieks kopā ar vecākiem vienojās par sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kurus bērns un vecāki saņems.
Šo pakalpojumu klāsts, ko ģimenei ir saņem ir ļoti daudzveidīgs – fizioterapeita, ergoterapeita, logopēda, speciālā pedagoga nodarbības, reitterapijas, mūzikas terapijas, ABA terapijas un kanisterapijas nodarbības, Montesori metodikas speciālista nodarbības, uztura speciālista konsultācijas, psihologa un psihoterapeita konsultācijas gan bērnam, gan vecākiem, asistenta un pavadoņa pakalpojumi, atelpas brīža pakalpojums institūcijā.

Projektā iesaistītās personas tikās ar projekta vadības grupu, lai pārrunātu ieguvumus, uzklausītu projekta dalībnieku ieteikumus, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojuma saturu.


Informāciju sagatavoja: Rudīte Ligita Jansone
projekta sociālā darbiniece

Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »