Liezēres pagasts

Latvijas Republika
Madonas novads
Liezēres pagasta pārvalde
Reģistrācijas Nr. 90000054233
„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts,
Madonas novads, LV-4884
Internetā: www.liezere.lv
E-pasts: liezere@madona.lv

Liezēres pagasta pārvalde

Darba laiks

Pirmdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 18:00
Otrdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Trešdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
Piektdien 8:30 – 12:30; 13:00 – 16:00

Kontakti

AmatsPersona(s)TālrunisE-pasts
Pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Vāvere +371 64807247 arturs.vavere@madona.lv
Lietvede Līga Kauliņa +371 64807246 liezere@madona.lv
Galvenā grāmatvede Gunta Tola +371 64807248 gunta.tola@madona.lv
Sociālā darbiniece Ilze Jansiņa +371 20240013
Bāriņtiesas locekle Baiba Āboltiņa +371 26409544
Nekustamā īpašuma speciāliste/lauku attīstības speciāists Ļena Čačka +371 64825133
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs Artis Brauers +371 26222442

Iestādes

Liezēres pamatskola
Adrese: Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: 64807160
E-pasts: ozolskola@inbox.lv; Mājas lapa: www.liezere.lv/liezeres-pamatskola
direktore - Jolanta Stepiņa
Liezēres kultūras nams
Adrese: „Ezermeldri”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 26651019
kultūras pasākumu organizatore - Lelde Pieta
Liezēres bibliotēka
Adrese: Vidzemes iela 3-19, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 26160227
vadītāja - Dace Madalāne
Mēdzūlas bibliotēka
Adrese: „Pumpuri 3” – 8, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: +371 26393257
vadītāja - Indra Goba
Darba laiks
P. 10:00 – 14:30
O. 10:00 – 14:30
T. 10:00 – 14:30
C. 10:00 – 14:30
P. 10:00 – 14:30
Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs „Ozoli”,
Adrese: Jaunatnes iela 1, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads
Tālrunis: 64828426
E-pasts: centrsozoli@inbox.lv
vadītāja - Sarmīte Pabērza
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »