Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=8487

Izsludināts Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus- 2019

2019.04.18 08:36

Madonas novada pašvaldība izsludina Madonas novada pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu - 2019.Konkursa mērķi:

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 17.maijs, plkst.14.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 25.06.2019.

Projekta īstenošanas termiņš - no 3 līdz 18 mēnešiem. Projekta uzsākšanu iesakām plānot ne ātrāk kā 2019.gada augustā. 


Nolikums

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Madonas novada pašvaldībā

Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Jēkabpils Agrobiznnesa koledžas Barkavas struktūrvienībā

Projekta iesnieguma veidlapa

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”


Informatīvie materiāli: 

Interesentus, kas vēlas sagatavot projektu pieteikumus, aicinām uz Informatīvo semināru 30.04.2019. plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē.

 

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Kontaktpersona: Vivita Vecozola 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

tālr.: 64860071

e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv