Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

iesūtīts: 2017.09.12 15:08
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.487 " Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” (domes sēdes protokols Nr.20, 47.p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu, pašreiz zemes gabalā atļauto teritorijas izmantošanu Dabas un apstādījumu teritoriju (DA1) – kapsētu teritorija uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA), uzliekot apgrūtinājumu – Meža aizsargjosla ap pilsētu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 15.oktobrim. 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika