Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

iesūtīts: 2017.09.12 15:06
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.470 "Par lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” (domes sēdes protokols Nr.20, 47.p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu, pašreiz zemes gabalā atļauto teritorijas izmantošanu Lauku zemes (L1) un Meža zemes (M) uz publiskās apbūves teritoriju (P), noņemot apgrūtinājumu – Meža aizsargjosla ap pilsētu, pamatojot teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 15.oktobrim.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika