Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=9863

Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.-2020. Investīviju plāna un Rīcību plāna apstiprināšanu

2020.08.25 10:40

Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā http://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.

2018.gada 29.martā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 128 "Par Madonas novada Attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.5, 20.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam īstenošanas rīcības plāns (2018.-2020.) un Investīciju plāns (2018.-2020.gadam).