Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/att_aktualitates?fu=read&id=9860

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju plānu aktualizāciju (17.05.2016. lēmums Nr. 233)

2020.08.25 10:38

2016.gada 17.maijā ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 233 "Par Madonas novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizāciju " (protokols Nr.10, 20.p.) ir aktualizēti Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam Investīciju plāns (2016.-2018.gadam).


Ar aktualizētajiem dokumentiem sabiedrība var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapāhttp://www.madona.lv sadaļā „Novada attīstības plānošanas dokumenti” (skatīt zemāk) vai Madonas novada pašvaldības Administratīvā nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā tās darba laikā.Investīciju plāns 
Lēmums