Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/projekts-ricu-racu-akademija?fu=read&id=9702

"Riču Raču Akadēmija!” Biedrība "Stūrakmens". Projekta aktivitāšu plāns 2020. gada jūnijam.

2020.06.30 11:33

 

Projekta nosaukums:

“Riču Raču Akadēmija”

Projekta īstenotājs:

Biedrība “Stūrakmens”

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

26.06.2020. plkst. 16.00 – 23.00

Aktivitāte Nr. 2 Riču Raču Akadēmija. Mērķtiecība – Stratēģiskā plānošana. Plānojam nodarbības vasarā. Prasmes – Kā pārvarēt mulsumu, nedrošību esot vienaudžu grupā. Jubilāru sveikšana. Sasniegumu novērtēšana- 9.klases absolventu sveikšana. Edgars Kalniņš, Nadīna Rikveile,  Vivita Vecozola.

 Mācītājmuiža, Praulienas pagasts, Madonas novads

27.06.2020. plkst. 10.00 – 19.00

Aktivitāte Nr. 2 Riču Raču Akadēmija. Darbība – rūpes par vidi – talka Mācītājmuižā. Rūpes par sevi - peldētprasmes attīstīšana, drošība ūdenī.  Ziedu noformējuma gatavošana Lazdonas ev. Lut. Baznīcai – floristika, darbs sabiedrības labā – labdarība. Jānis Cimdiņš, Anta Irbe, Vivita Vecozola.

 Mācītājmuiža, Praulienas pagasts, Madonas novads