Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=9310

Īstenots projekts “Sociālās mājas pārbūve Parka ielā 6, Madonā”

2020.01.31 14:37

Madonas novada pašvaldības finansēts projekta “Sociālās mājas pārbūve Parka ielā 6, Madonā” mērķis bija pārbūvēt iekštelpas, paredzot tajās izvietot māmiņu krīzes centru.

Tika izstrādāts būvprojekts "Sociālās mājas pārbūve", veikts būvdarbu iepirkums, būvdarbus veica SIA “BD&C”. 

Būvdarbu laikā tika veikta telpu pārbūve un kosmētiskais remonts, inženierkomunikāciju pārbūve, grīdu nomaiņa 2. stāva telpās, trešā stāva telpu un pažobeļu nodalošās sienas papildus siltināšana atbilstoši būvnormatīviem, pie ēkas izbūvēta nojume bērnu ratiņiem.

Sociālā māja pēc būvdarbu veikšanas 10.01.2020. pieņemta ekspluatācijā. Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece
Projektu ieviešanas nodaļa